21. Yüzyıl Türkiye’sinde Hurafeler

İçindekiler * Önsöz * Giriş * Hurafenin Kaynakları * Önceki Dinler ve Kültürler * Cehalet * Eşyanın Tabiatının ve Bazı Tabiat Olaylarının Mahiyetinin Bilinmemesi * Mevzu Hadisler * Psikolojik Sebepler * Batıl İnanç ve Hurafeleri Konu Edinen Yayınlar * Cin, Peri ve Dev İnancı * Taassup ve Taklit * Kadınlar Hakkındaki Yanlış Anlayış ve Uygulamalar […]

Şiddetle Başa Çıkmak

Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Sağlık Ortamında şiddet Sağlık Ortamında Şiddete Yol açan Faktörler Şiddetin Sonuçları Şiddetle Başa Çıkmak Şiddeti Önleme Yöntemleri Şiddet ile Profesyonel Yöntemlerle Başa Çıkma Risk Yönetimi Kriz Yönetimi Şiddetin Uyarı İşaretleri Kriz Yönetiminde Başlıca İlkeler Öfkeli Kişiyi Sakinleştirme Şiddet Risk / Kriz Değerlendirmesi Değerlendirme Eylem Planı I (Önlem Alma) Eylem Planı II […]

Çalışma Psikolojisi

Çalışma Psikolojisi E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz İş, Çalışma Yaşamı ve İş Analizi İşin Tanımı, Çalışmanın Anlam ve Önemi İşin Tanımı ve Çalışma Kavramından Farkı Çalışmanın İşlevleri ve Bireysel Açıdan Önemi Çalışma Yaşamı ve Kapsamı Çalışma Yaşamına İlişkin Değer ve Tutumlar Çalışma Yaşamı ve Özel Yaşam Arasındaki İlişki Görgül Araştırmalardan Sonuçlar Çalışma Koşulları ve […]

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirmeye Giriş ve Temel Kavramlar Ölçme Ve Değerlendirmenin Anlamı Eğitim Sistemi Ve Öğeleri Ölçme Ölçmenin Türleri Birimin Türleri Birimin Özellikleri Ölçmede Ölçek Ve Türleri Ölçmede Aracın Rolü Ölçmenin Amaçları Değerlendirme Değerlendirme Türleri Özet Kendimizi Sınayalım Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt […]