Tutanak Yazım Rehberi

E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Sunuş 1 Amaç ve Kapsam 2 Tanımlar 3 Uygulama Örnekler 1. Açılış 1.1. Genel Kurul 1.1.1 Dönemin İlk Birleşimi 1.1.2 Birinci Oturum 1.1.3 Diğer Oturumlar 1.2 Komisyon 1.3 Başkanlık Divanı 1.4. Heyet Kabulü 2 Yoklama 2.1 Yoklama Sonuna Kadar Yapıldıysa (Elektronik Cihazla) 2.2 Yoklama Yarıda Kesildiyse 2.3 Görüşmeler Sırasında […]

Milletvekili Sekreterinin El Kitabı

Milletvekili Sekreterinin El Kitabı E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Sunuş I. Bölüm Sekreterlikle İlgili Genel Bilgiler Sekreterlik Mesleğinin İşlevi Sekreterin Nitelikleri Kişisel Nitelikler Karakter Ve Davranış Nitelikleri Mesleki Nitelikler Telefonda Konuşma Sekreterin Elinin Altında Bulunması Gerekenler II. Bölüm TBMM’de Sekreterlik Milletvekili Sekreterliği Görevlendirme Esasları Sorumluluk Ve Yükümlülükleri İzinleri Sosyal Güvenlikleri Disiplin Hükümleri Ve Cezalandırma Görev […]