Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabı

İçindekiler * İçindekiler * Şekiller Listesi * Fotoğraflar Listesi * Kısaltmalar * Giriş * Türkiye’de Ulaşılabilirlik Mevzuatı * İmar Mevzuatı * Özürlüler Kanunu * Yerel Yönetimler Mevzuatı * Ulaşılabilir Yapılı Çevrenin Özellikleri * Açık Alanlar * Kaldırımlar * Rampalar * Merdivenler * Yaya Geçitleri * Taşıt Park Yerleri * Açık ve Yeşil Alanlar * Kent […]

Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor

toplum-ozurlulugu-nasil-anliyor E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Sunuş Önsöz İçindekiler Şekiller ve Özet 1. Bölüm: Giriş Önem Sınırlılıklar Tanımlar 2. Bölüm: Kuramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar Tutumlar Tutumun Tanımı Tutumun Ögeleri Tutumlar ve Davranışlar Tutum Değişikliği Özürlülere Yönelik Tutumların Oluşumunu ve Değişimini Açıklayan Kuramsal Çerçeve Öğrenme Yaklaşımı Bilişsel Yaklaşım Bilişsel Tutarlılık Kendini Algılama Kuramı Sosyal Temas […]