Enzimler

Enzimler E-kitap okumak için tıklayın       İçindekiler   Enzimlerin kimyasal yapıları Enzimlerin tesir mekanizması Aktivatörler Spesifik İon Aktivatörleri Koenzimler İnhibitörler Non kompetetif inhibitörler Kompetitif inhibitörler Diğer inhibitörler Enzimatik reaksiyonların hızı üzerine tesir eden faktörler Enzim konsantrasyonu Substrat konsantrasyonu pH hidrogen ion konsantrasyonu Isı Reaksiyon ürünleri Kofaktör konsantrasyonu ve diğer fiziksel faktörler Zaman Enzimatik […]

Eczacılıkta Yenilikler

İçindekiler   Eczacılıkta Voltametri Uluslararası İlaç Analizleri Simpozyumun Ardından Katı Karışımlarda ilaçların dayanıklılığı İyon seçici elektrodlar ile ilaç analizleri C vitamininin antiaterolenik ve antikanserojen etkileri İnterfon ve kanser A vitamini ve kanser İlaç etkileşimleri ve klinik farmakoloji Klinik eczacılık Türkiye’de yeni bir yaklaşım Kalp glikozidleri ile olası etkileşmeler Endorfinler ve egzersiz Enterik nöropeptidler Endojen digital […]

Eczacılıkta Latince

İçindekiler   Harflerin okunuşu Sesli harfler Diftonglar Sessiz harfler Katışık sessizler Hece Vurgu Hal Çekim Birinci isim çekimi İsim tamlaması Sıfatlarla isimlerin beraber çekimi İkinci isim çekimi Fiiller Sıfatlar 1. ve 2. isim çekimine uyanlar Terimler Sayılar Kesirler Üçüncü isim çekimi Sıfatlar 3.İsim çekimine uyanlar Dördüncü isim çekimi Sıfatlarda dereceleme Zarflar Beşinci isim çekimi Örnek […]

Eczacılık Fakültesinin 25. Öğretim Yılı Almanağı

İçindekiler   Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin kuruluş ve gelişimi Eczacılık Fakültesinin kuruluşu Fakültenin gelişimi Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin 20 yılında hizmeti geçmiş olanlar Rektörlerimiz Dekanlarımız Fakülte yönetimi Öğretim ve eğitim Lisans öğretimi Lisansüstü Öğretim Yüksek lisans ve doktora öğretimi Kürsüler ve gelişimi Eczacılık temel bilimleri bölümü Analitik kimya kürsüsü Biyokimya kürsüsü Eczacılık meslek bilimleri bölümü […]

Eczacılık Deontolojisi – Meslek Ahlakı ve Adabı

İçindekiler   Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Andı Anı Meslek deontolojisinin tarifi Eczacının dört temel deontolojik vazifeleri Ezcacının sağlığı korumada ve sosyal hayatta vazife ve mesuliyetleri Eczacının mesleğini yürütürken mesuliyet ve vazifeleri Eczacının iş yerinin düzeni bakımından mesuliyet ve vazifeleri Fazla satış yapmak için eczacının meslek terbiyesi dışına çıkmasını önleyen prensipler ve bu sahada eczacının vazifeleri […]

Eczacılar İçin Fizik Laboratuvar Deneyimleri

İçindekiler   Uzunluk ölçümü ve verniye eşelinin kullanılması Eğik düzlem üzerinde hareket Basıt sarmal yayın titreşim hareketinin incelenmesi Basit sarkaç Üstel değişimli olaylar Yoğunluk belirlenmesi Ağdalı akış katsayısının bulunması Suyun ağdalı akış katsayısının bulunması Yüzey gerilimi Mercekler Işığın polarlanması Polarimetre Işığın kırılması, Kırılma indisi Gonyometre ile kırılma indisi tayini Kırınım ağı Elektriksel ölçümler Kondansatörün direnç […]

Çok Fazlı Sistemler 2: Süspansiyon ve Emülsiyon Teknolojisi

İçindekiler   Çok fazlı sistemler Dispers sistemler Faz kuralı Moleküller arasındaki bağlayıcı kuvvetler Yüzeyler ve yüzeylerarası olaylar Süspansiyonlar Tanımı Süspansiyon ilaç şeklinin avantajları Sınıflandırılmaları Süspansiyon formülasyonunda istenen özellikler Asılı partiküllerin yüzeylerarası özellikleri Süspansiyonlarda çökme Partikül büyüklüğü tayini Sedimentasyon parametreleri Süspansiyonların formülasyonu Reolojik görüşler Süspansiyonların hazırlanması Süspansiyonlarda kristal büyümesi Süspansiyonların kinetiği Emülsiyonlar Tanımı Emülsiyonların tipi Emülsiyon […]

Çok Fazlı Sistemler 1: Yüzey Kimyası ve Kolloidler

İçindekiler   Dispers sistemler Dispers sistemlerin tipi Dispersiyonların sınıflandırılması Faz kuralı, Faz diyagramları Bir bileşenli sistemler İki bileşenli sistemler Üç bileşenli sistemler Faz diyagramlarının farmasötik sistemlere uygulanışı Moleküller arasındaki bağlayıcı kuvvetler Kohezyon ve Adhezyon İtme ve Çekme kuvvetleri Hidrojen bağları İyonik bağlar Van der Waals kuvvetleri Yüzey ve yüzeylerarası olaylar Yüzeylerarası faz (Arafaz) Yüzeylerarasının elektriksel […]

Botanik (Hücre, Doku ve Organlar)

İçindekiler   Faredeki akyuvar hücresinin yapısı Buğday bitkisi sapındaki bir hücrenin yapısı Epistylis’in yapısı Bakteri yapısı Hücre şekilleri Hücrenin büyüklüğü Hücrenin kimyasal yapısı Proteinler Amino asitler Nükleik asitler DNA RNA Karbonhidratlar Yağlar Kristaller Renk maddeleri Alkaloidler Sitoplazma ve organelleri Plazma zarı Hyaloplazma Hyaloplazma’nın kimyasal yapısı Glikoz 6 fosfatın metabolik yolu Glikoz Glikojen sentezi Hareketlerin oluşumu […]

Biyokimya Pratikleri

Klinik Analize Giriş: Klinik analiz, hastalıkların teşhisinde yararlanmak amacıyla çeşitli biyolojik materyaller üzerinde yapılan kaltatif ve kantitatif analizleri kapsar. Bu amaçla materyal olarak karı, idrar, omurilik sıvısı ve daha az sıklıkla da, mide, duedonum ve bağırsak sıvıları ile amniotik sıvı, tükürük, ter vs. kullanılır ve analiz sonuçları laboratuvar bulguları olarak isimlendirilir.       Künye […]