Fizikokimya

Fizikokimya E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Gazlar GİRİŞ Ölçüm Birimleri ve SI Birim Sistemi GAZLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ Basınç Sıcaklık GAZ YASALARI Basınç-Hacim İlişkisi: Boyle Yasası Hacim-Sıcaklık İlişkisi: Charles Yasası Avogadro Yasası İDEAL GAZ DENKLEMİ GAZ KARIŞIMLARININ ÖZELLİKLERİ GAZLARIN KİNETİK TEORİSİ Gazlarda Difüzyon ve Efüzyon: Graham Yasası GERÇEK GAZLARIN DAVRANIŞLARI: İDEALLİKTEN SAPMALAR Gazların […]

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları ve Etiği

İçindekiler Önsöz 1. Ünite Bitkisel Kaynaklı Ham Maddelerin Kullanımında Kalite, Etkinlik ve Güvenlik Giriş – Tarih Öncesinde (Tıbbi) Bitkiler Paleontolojik Çağ Milattan Önce (MÖ 50000-0) Milattan Sonra (MS 0-1900) Doğal Hazine Kaynağı Olarak Bitkiler Bitkisel Kaynaklı Ham Madde: Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Özellikleri Farmakope ve Bitkisel Ürünler Türk Farmakopesi Standartları Farmakope’de […]

Tıbbi Parazitoloji

Tıbbi Parazitoloji E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Parazitoloji’de Temel Kavramlar Parazit Hastalıklarının Önemi Parazitolojinin Tarihi Birlikte Yaşam Çeşitliliği Paraziolojide Sık Kullanılan Tanımlamalar Parazitliğe Uyum, Yaşam Döngüsü Ve Çoğalma Parazit Konak İlişkileri Parazitlerin Konak Üzerindeki Etkileri Konağın Parazit Üzerindeki Etkileri Parazitler ve Konağın Yatkınlığı PARAZİT HASTALIKLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ VE BULAŞMA YOLLARI Parazitlerin Kaynağı Parazitlerin […]

Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik

Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Mevzuat Temel Kavram ve Yaklaşımlar Sosyal Düzen Kuralları Hukukun Kaynakları Normlar Hiyerarşisi Anayasa Kanun Kanun Hükmünde Kararname Uluslararası Andlaşmalar Tüzük (Nizamname) Yönetmelik (Talimatname) Yönerge Özet Kendimizi Sınayalım Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar 2. Ünite Türkiye’de Veteriner Hekimliği […]

Aletli Analiz

Aletli Analiz E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Atomik ve Moleküler Spektroskopide Temel Kavramlar ve Prensipler GİRİŞ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER ELEKTROMANYETİK SPEKTRUM Spektroskopide Temel Nicelikler ve Bağıntılar SPEKTROSKOPİK CİHAZLAR ANALİZDE İZLENECEK BASAMAKLAR Özet Kendimizi Sınayalım Okuma Parçası Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar 2. Ünite Ultraviyole (UV) ve […]

Genel Mikrobiyoloji

Genel Mikrobiyoloji E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Mikrobiyolojiye Giriş Mikrobiyoloji Ve Mikroorganizmalar Mikroorganizmalarda Büyüklük Kavramı Mikroorganizmaların Yaşam Alanları Mikrobiyolojinin Konusu Ve Alt Dalları Mikrobiyolojinin Tarihçesi Spontan Generasyon Teorisi Germ Teorisi MİKROBİYAL SİSTEMATİK VE MİKROORGANİZMALARIN İSİMLENDİRİLMESİ MİKROBİYOLOJİNİN ÖNEMİ Hastalık Etmeni Olarak Mikroorganizmalar Mikroorganizmalar, Tarım ve Hayvancılık Mikroorganizmalar ve Gıdalar Mikroorganizmalar, Enerji ve Çevre […]

Endüstriyel Kimya

Endüstriyel Kimya E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Kimya Endüstrisi Endüstriyel Kimya Kimya Endüstrisi Kimyanın Önemi Fiziksel İşlem (Süreç veya Proses) Kimyasal İşlem (Süreç veya Proses) Ayırma Yöntemleri Ekonomik ve Termodinamik Fizibilite Süreç Denetimi Saflaştırma Yöntemleri Üretim Maliyeti ve Ürün Verimi Temel Tanımlar Akım Şemaları Pilot Çalışma Üniteleri Araştırma ve Geliştirme Kütle Denkliği […]

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirmeye Giriş ve Temel Kavramlar Ölçme Ve Değerlendirmenin Anlamı Eğitim Sistemi Ve Öğeleri Ölçme Ölçmenin Türleri Birimin Türleri Birimin Özellikleri Ölçmede Ölçek Ve Türleri Ölçmede Aracın Rolü Ölçmenin Amaçları Değerlendirme Değerlendirme Türleri Özet Kendimizi Sınayalım Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt […]

Osmanlı Türkçesi Metinleri-II

Osmanlı Türkçesi Metinleri-II E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Nesih Yazısı ile Metinler: Defterlerden Örnekler-I GİRİŞ Metin 1 Metne Âit Sözlük Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Metin 2 Metne Âit Sözlük Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Metin 3 Metne Âit Sözlük Metnin Bugünkü Dile Çevirisi Özet Kendimizi Sınayalım Okuma Parçası Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra […]

Film ve Video Yapımı

Film ve Video Yapımı E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz 1. Ünite Film ve Televizyonda Yapım Aşamaları Film Ve Televizyon Yapım Öncesi Aşamaları Filmin Yapım Öncesi Aşaması Sinopsis Geliştirim Senaryosu (Tretman) Senaryo Çekim Senaryosu Televizyon Programı Yapım Öncesi Aşaması Program Öneri Formu Film Ve Televizyon Yapım Aşamaları Film Yapım Aşaması Televizyon Yapım Aşaması Film Ve […]