Enzimler

Enzimler
E-kitap okumak için tıklayın

 
 
 
İçindekiler
 
Enzimlerin kimyasal yapıları
Enzimlerin tesir mekanizması
Aktivatörler
Spesifik İon Aktivatörleri
Koenzimler
İnhibitörler
Non kompetetif inhibitörler
Kompetitif inhibitörler
Diğer inhibitörler
Enzimatik reaksiyonların hızı üzerine tesir eden faktörler
Enzim konsantrasyonu
Substrat konsantrasyonu
pH hidrogen ion konsantrasyonu
Isı
Reaksiyon ürünleri
Kofaktör konsantrasyonu ve diğer fiziksel faktörler
Zaman
Enzimatik reaksiyonun reverzibilitesi ve enzimlerin sentetik etkileri
Enzimlerin isimlendirilmesi
Enzimlerin tasnifi
Hydrolaselar
Esteraselar
Carboxylesteraselar
Basit Esteraselar
Acetylcholine Esteraselar
Chline Esteraselar
Lecithinase A
Lecithinase B
Lipase
Lipoprotein Lipase
Gluconolactonase
Thiolesteraselar
Sulfataselat
Phosphataselar
Phosphomonoesteraselar
Düşük spesifite gösteren phosohomonoesteraselar
Alkaline phosphatase
Acid phospatase
Yüksek spesifite gösteren phosphomonoesteraselar
Hexosemonophosphatase
Hexosediphosphatase
Nucleotidase
Phosphoprotein phosphotase
Phosphorylase phosphotase
Phosohodiesteraselar
Düşük spesifite gösteren phosphodiesteraselar
Yüksek spesifite gösteren phosphodiesteraselar
Basit diesterasalar
Cholinephosohatase
Glyeerophosphatase
Nucleotide phosphodiesteraselar
Oligonucleotide phosphodiesterase
Ekstrasellüler ribonuclease
Ekstrasellüler deoxyribonuclease
İntrasellüler acid ribonuclease
İntrasellüler alkaline ribonuclease
İntrasellüler deoxyribonuclease
Anhydroposphataselar
Polyphosphataselar
Pyrophosphatase
Metaphosphatase
Adenylpyrophosphatase
Phosphoaeylaselar
Glycosidaselar
Basit Glycosidaselar ve oligosaccharidaselar
Maltase
Sucrase
Oligo 1.6 glucosidase
Amylo 1.6 glucosidase
Glucosidase
Galactosidase
Glucuronidase
DPN Ase
Polysaccharidaselar
Homopolysaccharidaselar
Exoamylaselar
Endoamylaselar
Heteropolysaccharidaselar
Hyaluronidase
Lysozyme
Sulfomucase
Neuraminidase
Peptidaselar
Exopeptidaselar
Carboxypeptidase
Carbozypeptidase B
Folic acid conjugaselar
Leucine aminopeptidase
Aminotripeptidase
Glycykgkycine dipeptidase
Glycylleucine dipeptidase
Prolidase
Prolinase
Carnosinase
Glycine dipeptidase
Aminoacylase 1
Aminoacylase
Acyllysinase
Alanine peptidaselar
Glutathione peptidaselar
Endopeptidaselar
Pepsin
Gastricsin
Rennin
Trypsin
Chymotrypsin
Elastase
Renin
Thrombin
Plasmin
Cathepsinler
Amidaselar
Urease
Asparaginase ve glutaminase
Phosphoamidaselar
Arginase
Ketoacid
Amidase
Formamidase
Dihydropyrimidinase
Ureidaselar
İmidazolone Hydrolase
Hydrolitic deaminase
Nucleotide Deaminaselar
Adenylic acid deaminase
Guanylic acid deaminase
Nuceoside deaminaselar
Adenosine deaminase
Guanosine deaminase
Cytidine deaminase
Purine deaminaselar
Diğer hydrolaselar
Ekleyen ve ayıran enzimler
Desmolaselar
Dehydraselar
Fumarase
Enolase
Glyoxalase 1 ve 2
Serine dehydrase
Threonine dehydrase
Carbonic anhydrase
Crotonase
Desulfhydraselar
Cysteine desulfhydrase
Homocsteine desulfhydrase
Cystathionase
Non oxidative decarboxylaselar
Glutamic acid decarboxylase
Dopa decarboxylase
Tyrosine decarboxylase
Histidine decarboxylase
5 Hydroxytrytophane decarboxylase
Cysteic acid decarboxylase
Cysteine sulfinate decarboxylase
Pyruvic acid decarboxylase
Oxalosuccinic acid decarboxylase
Desmolitic deaminaselar
Histidase
Adenylosuccinase
Argininosuccinase
İsomeraselar
Aconitase
Phosphotriose isomerase
Phosphoribose isomerase
Phosphohexose isomerase
Phosphomannose isomerase
UDP GAL 4 epimerase
Aldolaselar
Fructose 1 phosphate aldolase
Fructose diphosphate aldolase
Threonine aldolase
Transfer yapan enzimler
Transferaselar
Transglycosylaselar
Amylo phosphorylaselar
UDP Glucose Transglycosylase
Dallanma yapan çeşitli enzimler
Purine nucleoside phosphorylaselar
Pyrimidine nucleoside phosphorylaselar
Nicotinamide ribosidephosphorylase
UDP Galactose transglycosylase
Phosphoribosyl transferase
Transamidase ve transpeptidaselar
Glutamotransferase
Glutathione glutamotransferase
Çeşitlşi endopeptidaselar
Transaminaselar
Glutamic oxlacetic transaminase
Glutamic pyruvic transaminase
Çeşitli glutamic transaminaselar
Çeşitli alanine transaminaselar
Glutamine transaminase
Aminobutyric transaminase
Transphosphorylaselar
Phosphomutaselar
Phosphoglucomutase
Phosphoglyceromutase
Phosphofructomutase
Phosphokinaselar
Reverzibl phosphokinaselar
3 Phosphoglycerate kinase
Pyruvate kinase
Adenylate kinase
Non spesifik adenylate kinase
Nucleoside monophosphate kinase
Creatine kinase
Diphosphoglyceratecreatine kinase
Carbamyl phosphokinase
İrreverzibl Phosphokinaselar
Hexokinase
Glucokinase
Fructokinase
Galactokinase
Phosphofructokinase
Phosphoglucokinase
Adenosine kinase
Ribokinase
Glycerokinase
Diglyceride kinase
Mevalonic kinase
Phosphomevalonic kinase
Synthetaselar
Glutamine synthetase
Propionyl CO A Carboxylase
Tetrahydrofolic formylase
Succinic thiokinase
Substitue Phosphatenin transferini katalize eden transferaselar
FAD pyrophpsphprylase
Desamido DPN Pyrophosphorylase
RNA Phosphorylase
DNA Phosphorylase
Uridyl transferaselar
Cytidyltrnsferaselar
Phosphoryl transferaselar
Amino acid adenyl transferaselar
Sulfate adenyl transferase
Citrulline asdenyl transferase
Fatty acid thiokinaselar
Acetoacetate kinase
Transacylaselar
Amino acid acylase
Diglyceride acylase
Glycerophosphate acylase
Choline Acetylase
Glucosamine acetylase
Aromatic amine acetylase
Phosphotransacetylase
Acetoacetic transacetylase
Ketoacyl CO A Transacetylase
Citric transacetase
CO A Transferase
Carbamyl transferaselar
Transmethylaselar
Transformylase transformiminase ve transhydroxymethylaselar
Transamidinaselar
Transaldolase ve transketolaselar
Transsulfataselar
Oksidasyon ve redüksiyon papan enzimler
Oxidoreductaselar
Oxygen’in akibetine göre sınıflandırma
Redoks sistemin koenzim ve prostetik grupları
Oxidaselar
Uricase
Cytochrome oxiadse
Aerobic dehydrogenaselar
D Amino Acid Dehydrogenase
L Amino acid dehydrogenase
Glycine dehydrogenase
Xanthine dehydrogenase
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Enzimler
Prof. Dr. Muzaffer Atasağungil
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Eczacılık, E-kitap indir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 1965
153 Sayfa
 
 
 
Enzimler
E-kitap okumak için tıklayın