Enerjide Toplumsal Maliyet ve Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

İçindekiler
Sunuş
Önsöz
1. Giriş, Tarihçe ve Tanımlar
2. Dünyada ve Türkiye’de Enerjinin Dünü, Bugünü ve Yarını
2.1. Dünyanın Enerji Durumu
2. 2. Türkiye’nin Enerji Durumu
3. Çevre Ekonomisi ve Enerjinin Dış (Toplumsal) Maliyetleri
3. 1. Kirli Enerji Kaynaklarının Dış (Toplumsal) Maliyetleri
3. 1. 1. Fosil Yakıtların Toplumsal Maliyete Neden Olan Olumsuzlukları
3. 1. 1. 1. Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Toplumsal
Maliyeti
3. 1. 1. 2. Asit Yağmurlarının Toplumsal Maliyeti
3. 1. 1. 3. Fosil Yakıtların Sağlıktaki Toplumsal Maliyeti
3. 1. 1. 4. Fosil Yakıtlara Dayalı Ulaşımın Toplumsal Maliyeti
3. 1. 1. 4. 1. Ulaşım Nedenli Kurşun Kirliliğinin Sağlık Maliyetleri
3. 1. 1. 5. Fosil Yakıtların Diğer Toplumsal Maliyetleri
3. 1. 1. 5. 1. Su Ortamındaki Isıl Kirlilik
3. 1. 1. 5. 2. Kömürlü Termik Santrallerde Uçucu Kül Kirliliği
3. 1. 1. 6. Barışın Bozulması
3. 1. 2. Su gücünden Elektrik Üretiminin Toplumsal Maliyetleri
3. 1. 3. Çekirdeksel Enerjinin Toplumsal Maliyetleri
3. 1. 3. 1. Çekirdeksel Enerjinin Normal Çalışma Koşullarındaki Toplumsal Maliyeti
3. 1. 3. 2. Çekirdeksel Enerjinin Işınım Sızıntısı (Kaza) Koşullarındaki Toplumsal Maliyeti
3. 1. 3. 3. Çekirdeksel Enerjinin Işınımlı Atıkları ve Söküm maliyetleri
3. 1. 4. Kirli Enerji Kaynaklarının Domino Etkileri, Tetiklediği Olumsuz Sonuçlar ve Afetler
3. 2. Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Dışsallıkları
3. 2. 1. Rüzgar Enerjisinin Toplumsal Maliyetleri
3. 2. 2. Güneş Enerjisinin Toplumsal Maliyetleri
3. 2. 3. Biyokütle Enerjisinin Toplumsal Maliyetleri
3. 2. 4. Küçük (Barajsız) Hidroelektrik Enerjinin Toplumsal Maliyetleri
3. 2. 5. Jeotermal Enerjinin Toplumsal Maliyetleri
4. TEMİZ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
4. 1. GÜNEŞ ENERJİSİ
4. 1. 1. Güneş Enerjisinden Doğrudan Isı Enerjisi
4. 1. 1. 1. Pasif Güneş Enerjili Isıtma
4. 1. 1. 2. Aktif Güneş Enerjili Isıtma
4. 1. 2. Güneşten Doğrudan Elektrik Enerjisi
4. 1. 2. 1. Termik Düzeneklerle Güneşten Elektrik Elde Edilmesi
4. 1. 2. 2. Fotovoltaik Düzeneklerle Elektrik Elde Edilmesi
4. 2. RÜZGAR ENERJİSİ
4. 3. BİYOKÜTLE ENERJİSİ
4. 3. 1. Enerji ormancılığı ve enerji bitkileri tarımı
4. 3. 2. Agro-forestry (tarımlı ormancılık) uygulamaları
4. 3. 3. Çöplük (landfill) gazı
4. 3. 4. Su bitkileri
4. 3. 5. Fermantasyon
4. 3. 5. 1. Alkol Fermantasyonu
4. 3. 5. 2. Metan Fermantasyonu
4. 4. JEOTERMAL ENERJİ
4. 5. KÜÇÜK (BARAJSIZ) SUGÜCÜ
4. 6. HİDROJEN ENERJİSİ
4. 7. TASARRUF ENERJİSİ
4. 7. 1. Enerji Verimliliği
4. 7. 2. Enerji Tasarrufu
4. 7. 3. Tasarruf Enerjisi
4. 7. 3. 1. Tüketimin Azaltılması
4. 7. 3. 2. Gerikazanım
4. 7. 3. 3. Sağlıklı ve Verimli Ulaşım
5. SONUÇ
5. 1. Enerji Kaynaklarının Risk Karşılaştırmaları, Risk İletişimi, Risk Algılaması
5. 1. 1. Çevre Sağlığında Gereksinim Duyulan Dokuz ‘Herkes İçin Sağlık’ İlkesi
5. 1. 1. 1. Haklarda Eşitlik
5. 1. 1. 2. Sektörlerarasılık
5. 1. 1. 3. Halk Katılımı
5. 1. 1. 4. Demokratiklik
5. 1. 1. 5. Uluslararası İşbirliği
5. 1. 1. 6. Çevre Sağlığının İlerletilmesi (promosyonu)
5. 1. 1. 7. Yetki Devri
5. 1. 1. 8. Sürdürülebilir kalkınma
5. 1. 1. 9. İhtiyat (tedbir-sakınma)
5. 1. 2. Enerjide Çevre Sağlığı Politikaları ve Halk Sağlığı Etiği Boyutu
5. 1. 2. 1. Enerjinin Liberalizasyonu (özelleştirilmesi)’nin Türkiye’ye zararı
6. KAYNAKÇA
7. EKLER
8. DİZİN

Künye Bilgileri

Enerjide Toplumsal Maliyet ve Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Dr. Umur Gürsoy
Türk Tabipleri Birliği
Türü: Sağlık, Sağlık Bilimleri, Enerji, E-kitap indir, E-kitap Oku
Yayın Tarihi: Ekim 2004
193 Sayfa
ISBN: 975-6984-69-4

 

E-Kitap okumak için tıklayın