Endüstriyel Kimya

Endüstriyel Kimya
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz

1. Ünite
Kimya Endüstrisi
Endüstriyel Kimya
Kimya Endüstrisi
Kimyanın Önemi
Fiziksel İşlem (Süreç veya Proses)
Kimyasal İşlem (Süreç veya Proses)
Ayırma Yöntemleri
Ekonomik ve Termodinamik Fizibilite
Süreç Denetimi
Saflaştırma Yöntemleri
Üretim Maliyeti ve Ürün Verimi
Temel Tanımlar
Akım Şemaları
Pilot Çalışma Üniteleri
Araştırma ve Geliştirme
Kütle Denkliği
Kimyasal İşlemlerde Kütle Bağlantıları
Kimyasal İşlemlerde Hacim ve Mol Bağlantıları
Karışım ve Çözeltilerin Bileşimi
Kütle Denkliği Problemlerinin Çözümü
Kütle Denkliği Türleri
Enerji Denkliği
Türkiye Kimya Sanayii
Türkiye Kimya Sanayinin Dünyadaki Yeri
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

2. Ünite
Su Teknolojisi
SUYUN ÖNEMİ
İÇİLEBİLİR VE ENDÜSTRİYEL SULARIN ÖZELLİKLERİ
Duyusal Özellikler
Fiziksel Özellikler
Renk
Bulanıklık
Sıcaklık
İletkenlik
Kimyasal Özellikler
Sertlik
pH
Suda Bulunabilecek Kimyasal Maddeler
Kalsiyum
Magnezyum
Klorür ve Sülfat
Demir ve Mangan
Fenolik Bileşikler
Çinko ve Bakır
Kurşun, Krom, Arsenik, Selenyum, Kadmiyum, Gümüş ve Civa
Siyanür
Nitrat
Florür
Bromür
Sülfat
Silisyum
Bor
Radyoaktif Maddeler
Deterjanlar
Buharlaştırma Kalıntısı
Bakteriyolojik Özellikler
İÇME, KULLANIM VE ENDÜSTRİYEL SU İŞLEMLERİ
Fiziksel İşlemler
Kimyasal İşlemler
Biyolojik İşlemler
SU SAFLAŞTIRMA VE YUMUŞATMA YÖNTEMLERİ
İyon Değişimi
Sodyum Katyon Değişim İşlemi
Sülfürik Asit İle Rejenerasyon
Hidrojen Katyon Değişim İşlemi
Anyon Değiştiriciler
Demineralizasyon (Mineralleri Giderme)
Çöktürme İşlemleri
Kireç-Soda İşlemi
Tuz Giderme
Su Saflaştırma ve Yumuşatma Yöntemlerinin Uygulamaları
Sudaki Fosfatın Yumuşatılması
Sudaki Silisin Giderimi
Korozyon
Su Saflaştırma
Şehir Suyunun Saşaştırılması
Endüstriyel Suyun Saşaştırılması
ÇEVRE KORUMA
ATIKSU ARITIMI
Endüstriyel Atıksular
Evsel Atıksular
HAVA KİRLİLİĞİ
CO2 VE SERA ETKİSİ
ASİT YAĞMURLARI
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

3. Ünite
Azot Endüstrisi
AZOTUN KİMYA ENDÜSTRİSİNDEKİ YERİ
AZOT GAZININ TEMEL ÖZELLİKLERİ
Azot Gazı Üretimi
AMONYAK
Amonyak Üretimi
AMONYUM NİTRAT
AMONYUM SÜLFAT
ÜRE
NİTRİK ASİT
GÜBRELER
Azot Gübreleri
Fosfor Gübreleri
Potasyum Gübreleri
AZOTLU PATLAYICILAR
Nitrogliserin
Nitroselüloz
Trinitrotoluen
AZOTLU ORGANİK BİLEŞİKLER
PESTİSİTLER
Herbisitler
AZOT TAYİN YÖNTEMLERİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

4. Ünite
Yakıtlar ve Enerji Kaynakları
ENERJİ
ENERJİ KAYNAKLARI
KLASİK ENERJİ KAYNAKLARI
Kömür
Petrol
ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI
Güneş Enerjisi
Nükleer Enerji
Rüzgar Enerjisi
Hidrojen Enerjisi
Jeotermal Enerji
Dalga ve Gelgit Enerjisi
Biyokütle Enerjisi
Hidroelektrik Enerjisi
Yakıt Hücreleri
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENERJİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

5. Ünite
Çimento Endüstrisi
ÇİMENTONUN ÖNEMİ
ÇİMENTO İÇERİSİNDEKİ BİLEŞENLER
Ana Hammaddeler
Kireçtaşı (Kalker)
Kil
Marn
Alçı Taşı
Yardımcı Hammaddeler
Puzolanik Maddeler
Demir Cevheri
ÇİMENTO ÇEŞİTLERİ
ÇİMENTOLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI
Portland Çimentoları
Katkılı Çimentolar
Traslı Çimentolar
Uçucu Küllü Çimentolar
Yüksek Fırın Cürufu Çimentolar
Beyaz Portland Çimentosu
Cüruf Çimentolar
Sorel Çimentosu
Alüminli Çimento
Sülfata Dayanıklı Portland Çimentosu
Süper Sülfat Çimentosu
Harç Çimentosu
ÇİMENTO ÜRETİMİ
Hammadde Temini
Hammaddenin Öğütülmesi ve Karıştırılması
Klinkerin Pişirilmesi
Klinkerin Soğutulması ve Öğütülmesi
Paketleme
Depolama
ÇİMENTO VE BETON
KİREÇ ÜRETİMİ VE KULLANIM ALANLARI
ÇİMENTO KALİTE KONTROLÜ
Çimentonun Fiziksel Özelliklerine Yönelik Deneyler
Çimentonun Mekanik Dayanım Özelliklerine Yönelik Deneyler
Çimentonun Kimyasal Bileşiminin Tayinine Yönelik Deneyler
TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYİSİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

6. Ünite
Sabun ve Deterjanlar
TARİHÇE
SABUN
SABUN ÜRETİM METODLARI VE SABUN ÇEŞİTLERİ
Arap Sabunu Üretimi
Sabun Çeşitleri
SABUN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KATKI MADDELERİ VE FONKSİYONLARI
DETERJANLAR
DETERJAN BİLEŞİMİ
Yüzey Aktif Madde
Yüzey Aktif Maddelerin Sınıflandırılması
KOMPLEKS DETERJAN ÜRETİMİ
Lineer Alkilbenzen Sülfonasyonu
SENTETİK DETERJANLARIN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER VE KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ
DETERJANLARIN ÇEVREYE ETKİSİ
Sıvı Bulaşık Deterjanı
Sıvı El Sabunu
Camsil
Kir ve Cila Sökücü
Kireç Çözücü
Bulaşık Makinesi Parlatıcısı
Protein ve Kan Sökücü Deterjan
Makinalarda Yardımcı Yıkama Deterjanı
Oksijenli Ağartıcı
Çamaşır suyu
Tuz Ruhu
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

7. Ünite
Polimer Teknolojisi
POLİMER ALANINDAKİ TEMEL KAVRAMLAR VE KONULAR
Temel Kavramlar
Polimer
Monomer
Yinelenen Birim
Polimerizasyon Derecesi (PD)
Uç Gruplar
Polimerlerin Sınıflandırılması
Polimerlerin Moleküler Yapılarına Göre Sınıflandırılması
Polimerlerin Molekül Mimarilerine Göre Sınıflandırılması
Polimerlerin Fiziksel Yapılarına Göre S ınıflandırılması
Polimerlerin İşlenmesine Göre S ınıflandırılması
Polimerlerin Son Kullanımlarına Göre S ınıflandırılması
Polimerlerde Molekül Ağırlığı ve Molekül Ağırlık Dağılımı
Sayıca-Ortalama Molekül Ağırlığı
Ağırlıkça-Ortalama Molekül Ağırlığı
Viskozite-Ortalama Molekül Ağırlığı
Polimerlerde Isıl Geçişler
POLİMERLERİN İŞLENME SÜREÇLERİ
Ekstrüzyon
Film ve Levha Ekstrüzyonu
Ekstrüzyonla Film Şişirme
Ekstrüzyonla Kaplama
Sıkıştırarak Kalıplama
Transfer Kalıplama
Enjeksiyon Kalıplama
Termoset Enjeksiyon Kalıplama
Şişirerek Kalıplama
Dönerek Kalıplama
Merdaneleme
Döküm
Köpük Üretimi
Lif (Filament) Çekme
Kauçuk İşleme
Vulkanizasyon
Dolgu Maddeleri
Diğer Polimer İşleme Teknikleri
Polimerlerde Kullanılan Katkı Maddeleri
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

8. Ünite
Petrol ve Petol Endüstrileri
PETROL
PETROL BİLEŞENLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Alifatik Bileşikler
Aromatik bileşikler
SIVI PETROL GAZI (LPG)
PETROL RAFİNASYONU
PETROL ÜRÜNLERİNİN AYRILMASI VE SAFLAŞTIRILMASI
PETROL ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

9. Ünite
Kimya Endüstrisinde Koku ve Tat Veren Katkı Maddeleri
KOKU VE TAT VEREN MADDELER
KOKUNUN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI
Parfüm Nedir?
PARFÜMÜ OLUŞTURAN BİLEŞENLER
Çözücü
Bağlayıcı (Fiksatif)
Kokulu Maddeler
PARFÜM ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN BAZI UÇUCU YAĞLAR
UÇUCU YAĞLARIN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ
Distilasyon yöntemleri
Çözücü Ekstraksiyonu
Soğukta Sıkma
Sıvılaştırılmış Gazlarla Ekstraksiyon Yöntemi
GIDA KATKI MADDELERİ
Gıda Katkı Maddesi nedir?
Gıda Katkı Maddelerinin Tarihçesi
Gıdalarda Katkı Maddelerinin Kullanımına İlişkin Yasal Düzenlemeler 214 Gıda Katkı Maddelerinin Kullanımına Ait Hususlar
Gıda Katkı Maddelerinin S ınıflandırılması
Koruyucular (Kaliteyi Koruyup Raf Ömrünü Uzatanlar)
Yapıyı, Hazırlama ve Pişme Özelliğini Geliştirenler
Renk ve Aromayı Geliştiriciler
Besin Değerini Koruyup Geliştiriciler (Besin öğeleri)
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

10. Ünite
Klor Alkali ve Elektrolitik Endüstrileri
KLOR ALKALİ ENDÜSTRİLERİ
Sodyum Karbonat (Soda) Üretimi
Solvay (Amonyak-Soda) Prosesi ile Soda Üretimi
Sodyum Bikarbonat Üretimi
Klor ve Sodyum Hidroksit Üretimi
Diyaframlı Elektroliz Hücreleri
Diyaframlı Hücrelerde Gerçekleşen İşlemler
Civa Katotlu Hücreleri
Ağartma Tozu Üretimi
Kalsiyum Hipoklorit Üretimi
Sodyum Hipoklorit Üretimi
Sodyum Klorit Üretimi
ELEKTROKİMYASAL İŞLEMLER
ELEKTROLİTİK ENDÜSTRİ
Alüminyum Üretimi
Gümüş Üretimi
Sodyum Üretimi
Magnezyum Üretimi
Hidrojen Üretimi
Oksijen Üretimi
KLORATLAR VE PERKLORATLAR
Sodyum Klorat Üretimi
Potasyum Perklorat Üretimi
ORGANİK BİLEŞİK ÜRETİMİ
Organik Maddelerin İndirgenmesi
Organik Maddelerin Yükseltgenmesi
ELEKTROKİMYASAL HÜCRE ÇEŞİTLERİ
Galvanik Hücre (Voltaik Hücre)
Elektrolitik Hücreler
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

11. Ünite
İlaç Endüstrisi
HAM MADDEDEN DOZAJ ŞEKLİNE
İLAÇ ETKEN MADDESİ ÜRETİM ENDÜSTRİSİ
Üretim
AR-GE
ÖN FORMÜLASYON VE ÜRÜN GELİŞTİRME
Ön Formülasyon
Miktar Tayini Yöntemi Geliştirme
Validasyon
İlaç Stabilitesi
Ürün Geliştirme
ENDÜSTRİYEL ÜRETİM
Personel
Bina ve Alanlar
Destek Üniteler
Ekipman
Kalite Güvencesi
İyi Üretim Uygulamaları
Kalite Kontrol
Dokümantasyon
Validasyon
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

12. Ünite
Endüstriyel Süreçlerde Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji
BİYOTEKNOLOJİ VE NANOTEKNOLOJİ
BİYOTEKNOLOJİ
Temel Kavramlar
Biyoteknoloji Kronolojisi
Biyoteknolojinin Temel Uygulama Alanları
Tıbbi Biyoteknoloji
Biyoteknolojik Yöntemler İle Gen Terapisi
Biyoteknolojik Yöntemler ile İlaç Üretimi
Tanı Kitleri ve Biyosensörler
Bitki Biyoteknolojisi
Çevre Biyoteknolojisi
Endüstriyel Biyoteknoloji
NANOTEKNOLOJİ
Nanobiyoteknoloji
DÜNYA VE TÜRKİYE PAZARINDA BİYOTEKNOLOJİ VE NANOTEKNOLOJİ
Dünyada Biyoteknoloji
Türkiye’de Biyoteknoloji
Dünyada Nanoteknoloji
Türkiye’de Nanoteknoloji
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

Künye Bilgileri

Endüstriyel Kimya
Anadolu Üniversitesi
Türü: Bilim, Fen Bilimleri, Eğitim, Üniversite Kitapları, Açıköğretim Kitapları, E-kitap indir
294 Sayfa

 

Endüstriyel Kimya
E-kitap okumak için tıklayın