Eczacılıkta Yenilikler

İçindekiler
 
Eczacılıkta Voltametri
Uluslararası İlaç Analizleri
Simpozyumun Ardından
Katı Karışımlarda ilaçların dayanıklılığı
İyon seçici elektrodlar ile ilaç analizleri
C vitamininin antiaterolenik ve antikanserojen etkileri
İnterfon ve kanser
A vitamini ve kanser
İlaç etkileşimleri ve klinik farmakoloji
Klinik eczacılık Türkiye’de yeni bir yaklaşım
Kalp glikozidleri ile olası etkileşmeler
Endorfinler ve egzersiz
Enterik nöropeptidler
Endojen digital
Tirotropin salıverici hormon ve santral sinir sistemindeki çelitli rolleri
Sülfonilüre ilaçlarının antidiabetik etkisinin mekanizması ve terapötik kullanımı
Diabet oluşturan ilaçlar ve kimyasal maddeler
Etnofarmakognozi
Fitdaleksinler
Bitkisel kaynaklı doğum kontrol ajanları
Bitkilerin tedavide yeni kullanım alanları
Son beş yıl içinde Türkiye eczacılık fakültelerinde yapılan araştırmalarla saptanan yeni bitki taksonları
Esansiyel yağ asitleri kavramında yenilik
Plaket agregasyonuna etki eden doğal ürünler
Yeni antimalaryal ilaçlara kaynak bitkiler
İmidazol türevi yeni antifungal ilaçlar
Yeni semisentetik pnisilinler
Sefalosporinler ve sealosporin türevi yeni antibiyotikler
İlaç tasarımında bilgisayar kullanımı
Bazı ilaçlar ve çevre kirleticilerinin teratojenik etkileri
Alkil kurşun bileşiklerinin çevre toksikoloji açısından önemi
Organik fosforlu bileşiklerin gecikmiş nörotoksik etkileri
Sigara dumanında nikotinden oluşan kanserojen maddeler
Nükleer reaktörlerde kullanılan bir yöntemden faydalanarak eczacılık teknolojisinde kullanılan yeni bir ilaç imalat yöntemi
Farmasötik üretimde işlem geçerliliği
Parenteral yolla ilaç verilişlerinde emülsiyonların değerlendirilimesi
İlaçların hedeflenen dirilme mekanizmaları
Aerosol teknolojisinde gelişmeler
Farmsötik formülasyonlarda matematiksel optimizasyon teknikleri
ransdermal ilaç salım sistemleri
Farmasötik teknolojide iyi imalat uygulamalarında yeni gelişmeler
Burun mukozasından verilmek üzere hazırlanmış yeni farmasötik formlar
Modern hastane organizasyonu ve eczane
Eczacılıkta yeni bir bilim dalı sosyal eczacılık
Dihvdroxyacetone in biyosentezle üretimi
Rekombinant DNA teknolojisi kullanark escherichia colide insan ünsilüni üretimi
Rekombinant interferonları

Künye Bilgileri

Eczacılıkta Yenilikler
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Üyeleri
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Eğitim, E-kitap oku, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 1986
266 Sayfa

Eczacılıkta Yenilikler
E-Kitap okumak için tıklayın