Duyu Fizyolojisi

Duyu Fizyolojisi
E-kitap okumak için tıklayın

 
 
 
İçindekiler
 
Genel kavramlar
Duyu
Duyum
Duygu
Duyum kalitesi
Duyum cinsi
Spesifik duyu enerjisi yasası
Spesifik dispozisyon
Uyaranın karakteri
Duyu duyarlığının ölçülmesi
Duyu organının ayırım duyarlığı
Duyumların lokalize edilmesi
Duyu organının tembelliği
Uyaranlar
Niteliklerine göre uyaranlar
Uyaranların nicel bölümlenmesi
Uygun uyaranlar
Uygun olmayan uyaranlar
Özel duyu fizyolojisi
Duyu organları
Duyu organlarının genel yapısı
Reseptörler
Reseptör potansiyeli
Reseptör ünitelerinin davranışı
Reseptif alanlar
Haber iletimiyle ilgili faktörler
Uğraklar
Duyu yolları
Duygu merkezleri
Duyuları bölümleme
Norologlara göre sınıflama
Sherington’un tasnifi
Derinin fonksiyonları
Fizyolojik anatomi
Deri
Deri katları
Deri reseptörleri
Deri duyu yolları
Derinin genel fonksiyonları
Derinin dış etkenlere karşı koruma fonksiyonu
Mekanik etkenlere karşı koruma
Işınlara karşı koruma
Isı değişikliklerine karşı koruma
Diğer fizik etkenlere karşı koruma
Kirliliklere karşı koruma
Mikroorganizmalara karşı koruma
İç etkenlere karşı koruma
Eksresyon fonksiyonu
Depo fonksiyonu
Sentez fonksiyonu
Deride emilim
Derinin elektrisite ile ilişkisi
Bazı hastalıkların tanımına yardım rolü
Derinin estetik fonksiyonu
Deri duyuları
Deği-Basınç duyusu
Basınç reseptörlerinin uyarılması
Ayırım duyarlığı
Basıncın lokalize edilmesi
Vibrasyon duyusu
Stereognosis
Isı duyusu
Isı duyu eşiği
Isı reseptörlerinin latent zamanı
Ağrı duyusu
Ağrı eşiği
Ağrı duyusunun natürü
Ağrı maddeleri
Derin ağrı
İç organ ağrıları
Merkezi ağrılar
Kaşınma duyusu
Pruritogenik stimuluslar
Denge duyusu
Fizyolojik anatomi
Vestibüler aygıtın sinirsel bağlantısı
Denge fizyolojisi
Beden hareketlerinin duyumlanması
Otolit organın dengede rolü
Duyumlama mekanizması
Semisirküler kanalların dengede rolü
Vestibüler reaksiyon testleri
Isısal labirent reaksiyonları
denge testi
Barany testi
Baş dönmesi
Fizyolojik anatomi
Dış kulak
Orta kulak
İç kulak
İşitme yolları
İşitme fizyolojisi yönünden ses
Sesin özellikleri
İşitme fizyolojisi
Ses dalgalarının iletilmesi
Sesin lokalizasyonu
Şiddet ayırımı
Yükseklik ayırımı
İşitme teorileri
Rezonans teorisi
Harp veya yer teorisi
İşitme testleri
Ses iletimi
İşitme duyarlığı
İşitme anomalileri
İletim sağırlığı
Had orta kulak iltihabı
Merkezsel sağırlık
Eustachi borusunda tıkanıklık
Kulak çınlaması
Konuşma fonksiyonu
Fizyolojik anatomi
Konuşma
Titreşim frekansı
Artikülasyon ve rezonans
Konuşmanın değişmesi
Kimyasal duygular
Tat alma
Koku alma
Fizyolojik anatomi
Tat reseptörleri
Tat alma yolları
Tat alma fizyolojisi
Tat alma
Perimer tatlar
Ekşi tadı
Tuz tadı
Tatlı tadı
Acı tadı
Tat eşiği
Tat duyumları
Fizyolojik anatomi
Koku alma reseptörleri
Koku reseptörlerinin lokalizasyonu
Koku alma fizyolojisi
Koku alma
Primer kokular
Koku eşiği
Kokuların kalitesini açıklayan teoriler
Koku çeşitleri
Koku alma testleri
Oifaktometri
Görme organı morfolojisi
Embriyoloji
Fizyolojik anatomi
Göz yuvarlağı
Retina tabakaları
Humor aqueous
Lens Crystallina
Corpus vitrosum
Yardımcı oluşumlar
Orbita
Palpebrae
Organa Lacrimalis
Gözün hareket organı
Görme organının damarları
Arterler
Venler
Görme organının sinirleri
Görme yolları
Optik traktus
Korpus genikulatum laterale
Optik radyasyon
Rentinada identik noktalar
Görme merkezi
Görme fonksiyonu yönünden optik
Gözün merkezsel optik sistemi ve özellikleri
Gözün kardinal noktaları
Optik eksen
Kırma kudreti kavramı
Mercekler
Küresel mercekler
Logsal mercekler
Mercekleri numaralama
Gözün optik konstanları
Purkinje sanson görüntüleri
Helmholtz oftalmometresi
Gözde hayal teşekkülü
Hayalin ters teşekkülünün ispatı
Görme organının fonksiyonları
Görme fizyolojisi
Normal görme
Emetrop göz
Yaşlı görmesi
normal görememe
Miyopi
Hipermetropi
Uyum
Uyumda nicel ilişkiler
Uyum genişliği ve tayini
Uzak nokta
Yakın nokta
Uyum alanı
Yakın nokta tayini
Uzak nokta tayini
Uyum genişliğinin yaşla ilgisi
Uyum mekanizmasının innervasyonu
Parasimpatik innervasyon
Simpatik innervasyon
İris ve fonksiyonu
İris kaslarının miyotik midriyatik reaksiyonları
Tek taraflı reaksiyon
Müşterek reaksiyon
Uyumsal reaksiyon
Miyozisin önemi
Midriyazisin önemi
İris kaslarının innervasyonu
Reaksiyonla ilgili faktörler
Diyoptrik aygıtın kusurları
Emetrop gözden beklenen icraat
Göz kusurları ve düzeltilme mekanizması
Küresel yayılım
Renksel yayılım
Görme çizgisinin optik eksene intibaksızlığı
Merkeziyet yokluğu
Optik ortamların bulanıklığı
İki gözün birbirinden farklı görmesi
Kırıcı ortamların farklı gerginlikte bulunmamaları
Astigmatizm
Astigmatizmanın çeşitleri
Düzenli astigmatizm çeşitleri
Kırma kudretine göre astigmatizm şekilleri
Astigmatizmanın tanımı
Keratoskopi
Javal oftalmometresiyle muayene
Sikiaskopi
Göziçi basıncı
Göziçi basıncının ölçülmesi
İndirekt metod
Elle yoklama metodu
Tonometrik metod
Gözdibi muayenesi
Retinaskop
Gözdibi yapıları
Retinaskopinin pratik önemi
Retinanın fotoğrafını çekme
Retinada duygusal faaliyetler
Objektif olaylar
Kimyasal olaylar
Fotoşimik olaylar
Elektriksel olaylar
Retinanın sükunet potansiyeli
Retinanın aksiyon potansiyeli
Elektroretinogram
Aydınlıkta ve alacakaranlıkta görme
Mariotte deneyi
Purkinje damar figürü
Aydınlıkta görme
Deney
Renk görme
Üç kompenent teorisi
Zıt renk görme teorisi
V.Kries’in duplisite teorisi
Renkleri seçebilme yönğnden sınıflama
Renk körlükleri ve anomaliler
Total renk körlüğü
Parsiyel renk körlüğü
Renk görme anomalikleri
Görme fizyolojisi
açısından renkler
Hering’e göre renklerisınıflama
Renkler ve özellikleri
Subjektif renk karışımı
Subjektif renk karışımı sonuçları
Objektif renk karışımı
Alacakaranlıkta görme
Kontrast belirtileri
Zıtlık
Ard Hayal
Ard Hayalin teknik yönden önemi
Derinlik duygusunun fizyolojik esasları
Derinlik duygusu
Gözün duyarlığına etki eden faktörler
Görüntü büyüklüğü
Görme keskinliği
Görme keskinliği tayini
Metodların temel ilkesi
Çeşitli örnekler
Göz kararlaması
Esas yönlerin tanınması
Derinlik duygusuna etki eden faktörler
Monoküler derinlik duygusu
Hardridge’nin bilye düşürme deneyi
Hering’in cetvel gözleme deneyi
Binoküler tek görme
Eksantrik projeksiyon
Nervus optikusun çarpazlaşması
Şaşılık
Şaşılık derecesinin ölçülmesi
Objektif metodlar
Sübjektif ölçü metodları
Göz oynaması
Etiyolojik bakımından nistagmuslar
Oküler nistagmus
Vestibüler nistagmus
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Duyu Fizyolojisi
Prof.Dr. Rüknettin Tanalp
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Eğitim, Biyoloji, E-kitap oku, E-kitap indir
329 Sayfa
 
 
 
Duyu Fizyolojisi
E-kitap okumak için tıklayın

Duyu Fizyolojisi