Dünya’da ve Türkiye’de Otogaz Sektörü Standartları ve Uygulamaları

Dünya’da ve Türkiye’de Otogaz Sektörü Standartları ve Uygulamaları
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Şekiller Listesi
Tablolar Listesi
Birinci Bölüm
1. Giriş
1.1. LPG Tanımı ve Genel Özellikler
1.2. Dünya’da LPG Tüketimi
İkinci Bölüm
2. Otomotiv Sektöründe LPG Kullanımı
2.1. Otomobillerde Kullanılan LPG Sistemi
2.1.1. LPG Sisteminin Çalışması
2.1.2. LPG Sistemini Oluşturan Elemanlar
2.1.2.1. LPG Deposu (Tankı)
2.1.2.2. Multivalf (Çok Amaçlı Valf)
2.1.2.3. Gaz Sızdırmaz Multivalf Koruyucu Kapağı
2.1.2.4. Yüksek Basınç Boruları
2.1.2.5. LPG Elektro Valfi
2.1.2.6. Benzin Elektrovalfi
2.1.2.7. Buharlaştırıcı-Regülatör
2.1.2.8. Yakıt Hava Karıştırıcısı (Mikser)
2.1.2.9. Seviye Göstergeli Yakıt Seçici Anahtar
2.1.2.10. Dolum Ucu
2.1.2.11. LPG Ayar Vidası
2.2. LPG Sistemlerinin Teknolojik Gelişimi
2.2.1. LPG Karbüratör Sistemleri (1.Jenerasyon)
2.2.2. Elektronik Kontrollü LPG Karbüratör Sistemleri (İkinci Jenerasyon)
2.2.3. LPG Enjeksiyon Sistemleri (Üçüncü Jenerasyon)
2.2.3.1. MEGI LPG Sistemi
2.2.3.2. GFI Sistemi
2.2.3.3. IMPGO Alternatif Elektronik Kontrollü Yakıt Sistemi (AFE)
2.2.3.4. MESA Uluslararası Yakıt Sistemi
2.2.3.5. VIALLE LPI Sistemi
2.2.3.6. Ağır Taşıtlarda LPG Teknolojisi
2.3. LPG’nin Avantaj ve Dezavantajları
2.3.1. LPG’nin Genel Olarak Avantajları
2.3.2. LPG’nin Genel Olarak Dezavantajları
2.4. Otomobillerde LPG Kullanımının Çevresel Etkileri
2.5. Otomobillerde LPG Kullanımına Çeşitli Ülkelerin Bakış Açılar
2.6. Otomobillerde Kullanılan LPG Güvenliği
2.6.1. Araçlara Dönüşüm İçin Yapılması Gereken Kontroller
2.6.1.1. Dönüşüm Öncesi Araç Kontrolü
2.6.1.2. Dönüşüm Sonrası Araç Kontrolü
2.7. LPG İkmal İstasyonları
Üçüncü Bölüm
3.LPG Kullanımı Araştırması
3.1. Giriş
3.2. Araştırmanın Önemi
3.3. Araştırmanın Amacı
3.4. Araştırmanın Sınırlılığı
3.5. Araştırmanın Yöntemi
3.5.1. Evren ve Örneklem
3.5.2. Veriler ve Toplanması
3.5.3. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması
Dördüncü Bölüm
4. Bulgular ve Yorumlar
4.1. Araç Sahipleri ve Kullanıcılara Ait Bulgular
4.2. Ticari Taksiye Binen Müşterilere Ait Bulgular
4.3. Araçlara Dönüşüm Yapan Servislere Ait Bulgular
4.4. LPG İkmal İstasyonlarına Ait Bulgular
4.5. Katılan Grupların Karşılaştırılması İle Elde Edilen Bulgular
Beşinci Bölüm
5.Sonuçlar
5.1. Araç Sahipleri ve Kullanıcılara Ait Sonuçlar
5.2. Ticari Taksiye Binen Müşterilere Ait Sonuçlar
5.3. Araçlara Dönüşüm Yapan Servislere Ait Sonuçlar
5.4. LPG İkmal İstasyonlarına Ait Sonuçlar
5.5. Genel Sonuçlar
Altıncı Bölüm
6. Otogaz Sektörü ve Otogaz Kullanımına İlişkin Öneriler
6.1. Öneriler

Önsöz
Günümüzde Dünya’nın en önemli ve öncelikli sorunlarından birisi yoğun enerji kullanımı dolayısıyla ortaya çıkan hava ve çevre kirliliğidir. Bu nedenle bütün Dünya’da çevresel etkileri azaltan yeni enerji arayışına gidilmiştir. Kullanılmakta olan alternatif yakıtların içinde en önemlisi ise sıvılaştırılmış petrol gazı anlamına gelen LPG (Liquid Petroleum Gas) olup, birçok alanda kullanılmaktadır.
Son yıllarda ülkemizde de, ekonomik kalkınmaya ve otomotiv sanayindeki gelişmelere paralel olarak artan araç sayısı özellikle büyük kentlerde hava kirliliğinin artmasına neden olan faktörlerin önünde gelir olmuştur. Hızlı bir gelişme içinde olan otomotiv sanayi de bu durumda temiz enerji arayışına girmiş ve Hollanda, Japonya gibi ülkelerde düşük fiyatı ve havayı diğer yakıtlara nazaran daha az kirletme özelliği ile birçok araç sahibi tarafından tercih edilen LPG gazının ülkemizde kullanımını başlatmıştır. Yakıt dolum istasyonlarının yaygınlaşması ile LPG, konutlardaki tüketimin yanısıra otomotiv yakıtı olarak kullanılmaya başlanmıştır.
LPG sisteminin ve teknolojisinin anlatıldığı bu çalışma, LPG ile ortaya çıkan ticari pazarın durumunu, satışının ve kullanımının standartlara bağlanması ve yasal düzenlemelerin günümüz şartlarına uygun hale getirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Hem kullanım tekniği hem de pazarlama konusunda bilimsel bir yaklaşım içerisinde ilgilileri bilgilendirmeye yönelik olan bu çalışmanın otogaz sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunacağı kanısındayız.
“Dünya’da ve Türkiye’de Otogaz Sektörü Standartları ve Uygulamaları” isimli çalışmanın üyelerimize, diğer ilgililere ve ülkemize yararlı olmasını diler, bu çalışmayı Odamız adına gerçekleştiren Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Cahit Cengizhan’a teşekkür ederim.
Prof.Dr.İsmail Özaslan
Genel Sekreter

 
 
 
Künye Bilgileri
 
Dünya’da ve Türkiye’de Otogaz Sektörü Standartları ve Uygulamaları
Hazırlayan: Cahit Cengizhan
İstanbul Ticaret Odası Yayınları
Türü: Ekonomi, Uluslararası İlişkiler
Yayın Tarihi: Ekim 1999
166 Sayfa
ISBN: 975512392X
 
 
 
Dünya’da ve Türkiye’de Otogaz Sektörü Standartları ve Uygulamaları
E-kitap okumak için tıklayın