Dünya’da ve Türkiye’de Ekolojik Tarım Ürünleri Üretimi, İhracatı ve Geliştirme Olanakları

Dünya’da ve Türkiye’de Ekolojik Tarım Ürünleri Üretimi, İhracatı ve Geliştirme Olanakları
E-kitap okumak için tıklayın

 
 
 
İçindekiler
 
1. Ekolojik Tarımın Tanımı ve Tarihçesi
a. Ekolojik Tarımın Tanımı ve İlkeleri
b. Tarihçesi
c. Tarımsal Ekosistemlerin Özellikleri
d. Ekolojik Tarıma Geçiş Süreci
* Nedenleri
* Başarıyı Etkileyen Faktörler
2. Dünya’da Ekolojik Tarım
a. Uluslararası Kuruluşlar
* Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM)
* Birleşmiş Milletler Gıda-Tarım Örgütü (FAO)
* Önemli Bazı Fuar ve Sergiler
Asya
Avrupa
Orta ve Güney Amerika
b. Avrupa Birliği Ülkelerinde Ekolojik Tarım
* Üretim
* Üretim Değerleri
Almanya
Avusturya
Belçika
Fransa
Hollanda
İngiltere
İtalya
İspanya
Portekiz
Yunanistan
* Destek Politikaları
* Ticaret
Dış alım
Tüketici Tercihleri
Pazarlama Kanalları
* Yasal Düzenlemeler
* Kontrol ve Sertifikasyon
c. Diğer Avrupa Ülkeleri
* İsviçre
* İskandinav Ülkeleri
Danimarka
Finlandiya
İsveç
İzlanda
Norveç
* Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri
d. Amerika Birleşik Devletlerinde Ekolojik Tarım
* Yasal Düzenlemeler
* Ekolojik Tarımın Gelişmesi
* Pazarlama
e. Akdeniz Ülkelerinde Ekolojik Tarım
* Mısır
* İsrail
* Diğer Akdeniz Ülkeleri
f. Diğer Ülkelerde Ekolojik Tarım
* Diğer Amerika Ülkeleri
Kanada
Arjantin
Diğer Ülkeler
* Asya ve Uzak Doğu
* Avustralya ve Yeni Zelanda
* Afrika Ülkeleri
g. Ekolojik Alanda Faaliyet Gösteren Önemli Kuruluşlar
3. Türkiye’de Ekolojik Tarım
a. Tarihçe
b. Yasal Düzenlemeler
c. Üretim
* Bitkisel Üretim
* Hayvansal Üretim
* İşlenmiş Ürün
* Ekolojik Üretimin Başlangıcı ve Aşamaları
* Üretimle İlgili Sorunlar
* Öncelikli Yöreler
Güneydoğu Anadolu
Doğu Anadolu
d. Dış Satım
* Sözleşmeli Üretim
* Pazarlama Organizasyonu
* Kontrol ve Sertifikasyon
e. İç Pazarın Gelişme Olanakları
* Ürün Yelpazesi
* Pazarlama Organizasyonları
f. Eğitim Faaliyetleri
g. Araştırma Faaliyetleri
h. Ekolojik Ürünlerin Diğer İşlevleri
* Koruma Alanları
* Ekoturizm ve Yeşil Otelcilik

Künye Bilgileri
 
Dünya’da ve Türkiye’de Ekolojik Tarım Ürünleri Üretimi, İhracatı ve Geliştirme Olanakları
Hazırlayanlar: Ahmet Altındişli, Uygun Aksoy
İstanbul Ticaret Odası Yayınları
Türü: Ekonomi, Dünya Ekonomisi, E-kitap indir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 1999
125 Sayfa
ISBN: 9755124152
 
 
 
Dünya’da ve Türkiye’de Ekolojik Tarım Ürünleri Üretimi, İhracatı ve Geliştirme Olanakları
E-kitap okumak için tıklayın