Doğaya Dönüş

Tahakkümcü sistemin hedefi toplumsal doğayı yok etme içinde yaşadığımız gezegeni her hal ve şartta kirleterek ortadan kaldırma potansiyelini içerir. Yeni bir toplumsallık için, paradigmanın inşası için doğanın özelliğini ve onda gizli olan hakikati ifade etme, açığa çıkarma demokratik komünal toplum hedefi olmadır. Gezegenimize yapılan bu sömürü insanlık aracılığı ile gerçekleşmektedir. Toplumun özgürlük manifestosu ve ekolojisi toplumsal özgürlükle, doğal özgürlükle mümkün kılınabilinir.

Hiyerarşinin yükselişi beraberinde sahte bir yaşamın bin yıllardır, süre gelen eşitsizliğini aşmak öncelikli görevimiz olmalıdır.

Toplumsallığın diyalektiği kendi varlığımıza duyduğumuz hassasiyeti, bilimi, tekniği etik ve politik biçimi ile özgürlükçü yaşam felsefesini yaratabilme olanaklara sahip bir paradigmayla olmalıdır. Ancak modernitenin uygarlık diye sunduğu rekabeti, zulmü, saldırganlığı ve savaşı durdurabiliriz. Doğal toplumun bizlere emanet bıraktığı komünal değerleri ancak ahlaki ve politik toplumu kurmalıyız.

KÜNYE BİLGİLERİ

Doğaya Dönüş
Şahabettin Demir
Yolda Kitap
Yayın Tarihi: Ocak 2015
Türü: Çevre-Doğa, Deneme, İdeoloji
237 Sayfa
13,5×19,5 cm
ISBN: 978-605-4776-47-4

Bir Cevap Yazın