Destek Özel Eğitim Hizmetlerinin Verimliliğinin Araştırılması Projesi (Desöp)

Sunuş

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün “Engelliliğin önlenmesi ile engellilerin eğitimi, istihdamı, rehabilitasyonu, ayrımcılığa uğramadan insan haklarından yararlanarak toplumsal hayata katılmaları ve diğer konularda ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek”, “Engellilerin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak ve bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak” ve “Engellilerle ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak ve uygulamak” konularındaki görevi doğrultusunda, bu merkezlerin mevcut durumlarının ve sorunlarının tespit edilerek, hizmetlerin ve kamu kaynaklarının daha etkili ve verimli kullanımının sağlanması için yeni politika ve model önerilerinde bulunulması amacıyla Destek Özel Eğitim Hizmetlerinin Verimliliğinin Araştırılması Projesi hazırlanmıştır.
Proje, verimliliği ortaya koymuş, mevcut durum ve sorunlar tespit edilmiş, öneriler geliştirmiştir. Ayrıca Proje, bu merkezlerin verimliliğinin artırılması için yol haritası niteliği
taşımaktadır.
Projede elde edilen verilerin; eğitim sisteminin bütünleştirici bir şekilde ve her seviyede engelli bireyleri içine alan, genel eğitim sistemi içinde ihtiyaç duydukları desteği almalarına ve hayat boyu öğrenim imkânı sağlayan kapsayıcı eğitim politikalarına katkı
sunması inancıyla Projeyi hazırlayan ve gerçekleştiren Genel Müdürlüğümüz personeline ve Anadolu Üniversitesi proje ekibine teşekkür ediyorum.
Doç. Dr. Ayşenur İSLAM

Künye Bilgileri

Destek Özel Eğitim Hizmetlerinin Verimliliğinin Araştırılması Projesi (Desöp)
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
560 Sayfa
Türü: Toplum, Toplumsal Meseleler, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN : 9786054628513

Destek Özel Eğitim Hizmetlerinin Verimliliğinin Araştırılması Projesi (Desöp)
E-kitap okumak için tıklayın