Deprem Eğitimi El Kitabı

İçindekiler

Deprem Öncesi
Plan Yapmak
Deprem Öncesi Hazırlık Konuları
Genel Acil Durum Hazırlık Konuları
Depreme Yönelik Hazırlık Konuları
Acil Durum Seti (72 Saatlik Yeterlilik Seti)
Özel Malzemeler
Bebekler İçin
İleri Yaşlılar İçin
Engelliler İçin
Ev Hayvanları İçin
Deprem Riskleri ve Emniyetli Yerler
Deprem Sırası
Deprem Sonrası
Afet Sonrası Psikoloji
Tehlike İnceleme Formu

Kaynakça
– AKUT Arama ve Kurtarma Derneği / AKUT’la Afetlere Hazırlık – 2004
– AKUT Arama ve Kurtarma Derneği / Toplum Afet
Müdahale Takımı (TAMT) Eğitim Dokümanları – 2000
– Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü – Afete Hazırlık Eğitim Birimi / Hepimiz için ABC Afete Hazırlık El Kitabı – 2005
– Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Araştırma Raporu – Marla A. Petal, M.S.W. / 17 Ağustos 1999, 03:02, Mw7.4, Depremde Meydana Gelen Ölüm ve Yaralanmaların Nedenleri
– Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü – Afete Hazırlık Eğitim Birimi / Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Eğitim Programı (YOTA)
– Sivil Savunma Genel Müdürlüğü / Deprem dokümanları – 2004
– Türk Kızılayı / Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Dokümanları
– Yeryüzü ve Deprem – Boyut Yayın Grubu 2000
– European Centre on Prevention and Forecasting of Earthquakes (ECPFE) / Technical Handbook for Search & Rescue Operations in Earthquakes – 1999
– California Fire Department / Community Emergency Response Team (CERT) Documents – 2000
– Federal Emergency Management Agency (FEMA) / Community Emergency Response Team (CERT) – SM 317 Participant Manual – 2003
– OES California, Governor’s Office of Emergency Services – Emergency Supplies Checklist
– AKUT Arama ve Kurtarma Derneği – Ömer Karaca / Engelliler için Deprem Kılavuzu – 2008
– The State of Florida – Family Preparedness Guide
– American Red Cross / Your Family Disaster Plan
– American Red Cross / Your Family Disaster Supplies Kit
– American Red Cross / Helping Young Children Cope With Trauma
– American Red Cross / How Do I Deal With My Feelings?
– OES California, Governor’s Office of Emergency Services / Tips For Elderly
– OES California, Governor’s Office of Emergency Services / Preparing Your Family For An Earthquake
– OES California, Governor’s Office of Emergency Services / Tips For Pet Owners
– OES California, Governor’s Office of Emergency Services / Tips For Physically Challenged
– OES California, Governor’s Office of Emergency Services / Earthquake: Duck, Cover & Hold
– Federal Emergency Management Agency (FEMA) / Are You Ready?
– California Department of Food and Agriculture / Disaster Preparedness For Bird and Reptile Owners
– California Department of Food and Agriculture / Disaster Preparedness For Cat & Dog Owners
– OES California, Governor’s Office of Emergency Services / How to Secure Your Furniture
– Institute For Business & Home Safety / Protect Your Home Against Earthquake Damage
– Texas Agricultural Extension Service and Hazard Reduction and Recovery Center / Handbook for Emergency Preparation and Response
– The Humane Society of the United States / Disaster Preparedness for Pets
– American Red Cross / Emergency Preparedness Check List
– American Red Cross & Federal Emergency Management Agency (FEMA) / Food and Water in an Emergency
– American Red Cross & Federal Emergency Management Agency (FEMA) / Your Family Disaster Plan
– American Red Cross & Federal Emergency Management Agency (FEMA) / Your Family Disaster Supplies Kit

Künye Bilgileri

Deprem Eğitimi El Kitabı
AKUT Arama Kurtarma Derneği
AKUT Arama Kurtarma Derneği Yayınları
Türü: Çevre, Deprem, Eğitim, Kriz Yönetimi, Arama Kurtarma, E-kitap indir, E-kitap oku
Yayın Tarihi:
64 Sayfa

Deprem Eğitimi El Kitabı
E-Kitap okumak için tıklayın