Denetimli Serbestlik ve Cezaların İnfazı

Sayın okuyucular kitaba olan yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Kitabın beşinci baskısı da önceki baskılarda olduğu gibi sade bir dille hazırlanmıştır. Kitapta 6552 ve 6545 Sayılı Yasalarla yapılan değişiklikler ışığında mahkeme kararının kesinleştirilmesinden, cezanın infazına kadar tüm aşamalar anlatılmış; ayrıca Cumhuriyet Savcısı’nın Hükümlüyü Kamu Kurumunda Çalıştırması, Denetimli Serbestlik, Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma, Dava ve Ceza Zamanaşımı, Mahsup, Adli Sicil Kaydının Silinmesi, Memnu Hakların İadesine kadar tüm aşamalar 408 soru ve cevapla açıklanmış ve Yargıtay Kararları, Örnek Dilekçeler, konu anlatımları, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ve Cumhurbaşkanlığımın Af yetkisi ile bu anlatım zenginleştirilmiştir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Cezaların Dönüştürülmesi
– Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazı
– Koşullu Salıvermenin Kaldırılması (5275. sy. CGTİHK. ve 765 sy. TCK)
– 5275 Sayılı CGTİHK. Göre Müebbet Hapis Cezasının Koşullu Salıverilmesinin Hesaplanması
– Para Cezalarının İnfazı (5275 sy. CGTİHK. ve 647 sy)
– Para Cezalarında Mahsup ve İnfaz (5275 sy. CGTİHK. ve 647 sy. CİHK.)
– Mahsup (Hürriyeti Bağlayıcı Cezalarda)
– İnfazın Şartı/İnfazda Tereddüt ve Karar Mercii/Memnu Hakların İadesinde İzlenecek Usul/Hafif Hapis ve Hafif Para Cezalarının İdari Para Cezasına Dönüştürülmesi/İnfaz Aşamasında Yakalama Çıkarılacak Haller/Mahkumun Talebiyle İnfaza Ara Verme Sebepleri/Asker Edilen Kişilerin Cezalarının İnfazı (5275 sy ve 647 Sy.)/Birden Fazla Hükümdeki Cezaların 5275 Sayılı CGTİHK. Yasaya Göre Toplanması (Cezaların İçtiması)/5275 Sayılı CGTİHK. Yasaya Göre İnfaz Sırasında Verilecek Kararların Mercii ve Usulü/Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı (5275 sy. CGTİHK. 105–A)/6352 sayılı Kanun Geçici Madde 1 Gereğince Dava ve Cezaların Ertelenmesi/Açık İnfaz Kurumuna Doğrudan Alınma (5275 SK.CGTİHK. 14–3 ve 6352 sk. Geçici Madde 3–2);/Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma Cezasının İnfazı (5275 sy. CGTİHK. 105 m.)/Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar İle Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri (CGTİHK. m. 110 m.)/5275 Sayılı CGTİHK. Yasaya Göre Özel İnfaz Usulleri (22 Nisan 2006 Resmi Gazete Tarihli ve 5485 Sayılı Yasayla Değişik 110 m.)/Sorular ve Cevaplarla İnfaz/Yabancı Mahkeme Kararlarının İnfazı Hakkında Açıklama/Eski Hükümlülerin İşe Yerleştirilmesinde Usul/Adli Sicil Kaydının Silinmesinde Takip Edilecek Usul/Hapsen Tazyik Kararlarının İnfazı/İnfaza İlişkin Yargıtay Kararları/Örnek Belgeler (Yazılı Emir, Karar–Tashihi, İtiraz, İnfazda Tereddütte Mahkemeye Yazılan Talep Yazıları v.b.)/Cumhurbaşkanlığı Affı İçin Hazırlanacak Belgeler/Örnek Müddetnameler
 
 
 
KÜNYE BİLGİLERİ

Denetimli Serbestlik ve Cezaların İnfazı
Ahmet Adil Kubat
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Ocak 2015
Türü: İmar Hukuku
316 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 3104 9

Bir Cevap Yazın