Cumhuriyetimizin 75. Yılında Türkiye’de Kadının Durumu

İçindekiler
* Giriş
* Temel Göstergeler ve Sorun Alanları
* Eğitim
* Sağlık
* İstihdam
* Çocuk İşgücü
* Gelir Durumu
* Kamu Sektörü İstihdamı
* Aile İçi Statü ve Sorumluluk Paylaşımı
* Sosyal Güvenlik
* Siyasete Katılım
* Kadın İstihdamını Artırmada Finansal Mekanizmalar
* Ziraat Bankası
* Vakıflar Bankası
* Halk Bankası
* Kadına Yönelik Şiddet
* Şiddete Uğrayan Kadına Destek ve Yardım Çalışmaları
* Türk Ceza Kanununun Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşımı
* Aile İçi Şiddete Karşı Adli Uygulamalar
* Şiddet Uygulayanlara Yönelik Rehabilitasyon ve Danışmanlık Programları
* Kadının İlerlemesini Destekleyici Mekanizmalar
* Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (Ulusal Mekanizma)
* Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Yasal Çalışmalar
* Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün Diğer Çalışmaları
* Kadının Statüsü Sorunları Genel Müdürlüğünün Yürüttüğü Dış Kaynaklı Projeler
* Yerel Yönetimler
* Gönüllü Kuruluşlar
* Üniversite Kadın Araştırma Merkezleri
* Valilikler Bünyesinde Kurulan Kadının Statüsü Birimleri
* Bakanlıklarda Kadın Birimlerinin Kurulması
* Sendikalar
* TBMM – Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Oluşturma Çalışmaları
* TBMM – Kadının Statüsünün Araştırılarak Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin Tam Olarak Yaşama Geçirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonu
* Yararlanılan Kaynaklar
* Fotoğraf Listesi
* Ekler
* Ek 1- Türkiye’nin 1995 Yılında Pekin’de Toplanan 4. Dünya Kadın Konferansına Bildirdiği Taahhütleri
* Ek 2- Makaleler
* Ek 3 Cumhuriyet’ten Bugüne İlkler
* Ek 4- KSSGM’nin Yayınları

Künye Bilgileri

Cumhuriyetimizin 75. Yılında Türkiye’de Kadının Durumu
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
158 Sayfa
Yayın Tarihi: 11/1998
Türü: Toplum, Kadın, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN: 9751921503

Cumhuriyetimizin 75. Yılında Türkiye’de Kadının Durumu
E-kitap okumak için tıklayın