Cumhuriyet ve Çocuk 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi

İçindekiler

* Prof.Dr.Bekir ONUR’un açış konuşması
* Prof.Dr.Günal AKBAY’ın açış konuşması
* Sunuş
1. Cumhuriyet Tarihinde Çocuk
* Talat Halman:”Çocuk Cumhuriyeti”
* Mine Tan: Erken Cumhuriyetin Çocuklarıyla Bir Sözlü Tarih Çalışması
* Necdet Sakaoğlu: İlkokul Kitaplarında Cumhuriyet, Yurt, Atatürk, Okul: 1923-1950
* Seçil Karal Akgün: Cumhuriyet’in İlk Onbeş Yılında Bazı Basın Organlarında Çocuk
* Yahya Akyüz: Cumhuriyet’in Başında Türk Çocuğunun ‘Yaşam İlkeleri’ne İlişkin Orjinal Bir Belge ve Bazı Yabancı Örnekler
2. Çocuk, Yayınlar, Kütüphaneler, Müzeler
* Tülin Sağlamtunç: Türkiye’de Çocuk ve Halk Kütüphaneleri
* H.İnci Önal: Türkiye’de Okul Kütüphanelerinden Beklentilerin Araştırılması
* Meral Alpay: Türkiye’de Çocuk Yayınları
* Tomur Atagök: Türkiye’de Çocuk Müze İlişkilerinin Dünü ve Bugünü
* Atalay Yörükoğlu: Çocuk ve Gülmece
3. Çocuk ve Oyun
* Tülin Ş. Demir: Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Oyun Politikası
* Müge Artar: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların ‘Oyun Hakkı’na İlişkin Tutumları
* H.Nermin Çelen: Anababaların Çocuğun ‘Oyun Hakkı’na İlişkin Tutumları
* Melike T. Bağlı: Televizyon İlintili Çocuk Oyunlalrı Üzerine Bir Araştırma
* Aynur Oksal: Kuşaklararası Oyun: Yetişkin ve Çocuk Kültürü Arasında Bir Köprü
4. Çocuk Gelişimi
* Çiğdem Kağıtçıbaşı: Türkiye’de Çocuğun Geleceği: Çocukla İlgili Çalışmalarımdan Öğrendiklerim
* Meziyet Arı: Türkiye’de Çocuk Gelişiminin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçekler
* İclal Ergenç, Seda Gökmen: Türkiye’de Dil Edinimi Çalışmalarına Toplu Bir Bakış
* Emine G.Kapçı: Okul Öncesi Çocuklarda Duygusal ve Davranışsal Sorunlar
* Demet Öngen: İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Benmerkezcilik
5. Çocuk, Mimarlık, Tiyatro, Sinema, Televizyon, Fotoğraf
* Şengül Öymen Gür: Cumhuriyet Çocuğunun Konut Anlayışı
* Sevda Şener, Tülin Sağlam: Cumhuriyet’in 75. Yılında Türkiye’de Çocuk Tiyatrosu
* Nejat Ulusay: Türk Sinemasında Çocuk
* Nilüfer Timisi: Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve Televizyon Çocuk Programları
* Engin Özendes: Cumhuriyet Dönemi Fotoğraflarında Çocuk
6. Çocuk, Edebiyat, Sanat, Müzik, Resim
* Cahit Kavcar: Yetmiş Beş Yılda Türk Çocuğu Şiiri
* Kemal Ateş: Cumhuriyet Yıllarında Çocuk Romanı
* Ahmet Say: Cumhuriyet Döneminde Üstün Yetenekli Çocukların Yetiştirilmesi
* Nedim Yıldız: Cumhuriyet Yılları Boyunca Türk Çocuk Müziği
* Olcay Kırışoğlu: Çocuk ve Sanat
* İnci San: Türkiye’de Yaratıcı Drama Çalışmalarının Dünü ve Bugünü
* Haluk Yavuzer: Çocuk Resmi Çalışmalarına Genel Bakış
* Ayşe Çakır İlhan: Türkiye’de Resim Eğitiminin 75 Yılı
7. Çocuk ve Eğitim
* Ayla Oktay: Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Gelişimi
* Tanju Gürkan: 1923’den Günümüze Okul Öncesi Eğitim Programları
* Yıldız Kuzgun: Türkiye’de Çocuklara Yönelik Rehberlik Çalışmaları
* Figen Çok: Türkiye’de Çocukların ve Gençlerin Cinsel Gelişim ve Eğitimine Genel Bakış
* Gelengül Haktanır, Neriman Aral: Türkiye’de Anababa Tutumu Araştırmalarına Genel Bakış
* Yasemin Esen Severge: İlköğretim Ders Kitaplarında Çocuk İmgeleri
8. Çocuk ve Sağlık VE SAĞLIK
* Şükrü Cin, Yavuz Köksal: Cumhuriyetimizin 75 Yılında Pediatride Tedavi Hizmetlerindeki Gelişmeler
* Ufuk Beyazova: Cumhuriyet’in 75 Yılında Çocuk Sağlığı Hizmetlerine Bakış
* Efser Kerimoğlu: Ülkemizde Çocuk Psikiyatrisinin Dünü ve Bugünü
* Neşe Erol, Zeynep Şimşek: Türk Çocuklarında Ruh Sağlığı
* İlgi Öztürk Ertem: Hastanede Yatan Çocuklara Sağlanan Desteklerin Dünü ve Bugünü
* Gönül Akçamete, Sema Kaner: Cumhuriyetin 75 Yılında Çocuğa Yönelik Özel Eğitim Çalışmaları
* İlter Uzel: Cumhuriyet Yılları Boyunca Türkiye’de Çocuk Diş Hekmiliği
* Aysun İdil: Türkiye’de Çocuk Göz Sağlığı Hizmetlerinin Dünü Bugünü
9. Çocuk, Sosyal Hizmetler, Politikalar
* Zafer İlbars: Türk Toplumunda Çocuk Anlayışı ve Çocuğa Bakış
* Emel Danışoğlu: Kalkınma Planlarında Çocukla İlgili Devlet Politikaları
* Berna Arda: Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikalarında Çocuğun Yeri
* Banu Akadlı Ergöçmen, Ergül Tunçbilek: Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Çocuk Nüfusundaki Gelişmeler
* Turgay Çavuşoğlu: Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve Çocuk: 1921-1983
* Mahmut Tezcan: Yurtdışındaki Türk Çocuklarının Kültürel Yaşamı
10. Çocuk Hakları, Çocuk Emeği, Çocuk İstismarı
* Emine Akyüz: Cumhuriyet Döneminde Çocuk Hukukundaki Gelişmeler
* İbrahim Cılga: Türkiye’de Çocuk Hakları Çalışmaları
* Oğuz Polat: Tıbbi Açıdan Çocuk Hakları ve Çocuk İstismarı
* Selahattin Şenol, Elvan Ö.Balım: Madde Bağımlısı Sokak Çocuklarının Korunması ve Tedavisi
* A.Gürhan Fişek: Türkiye’de Çocuk Emeği Çalışmalarına Genel Bakış
* Şeyda Aksel: Çalışan Çocukların Kültürel Yaşamı
* Sevil Atauz: Sokak Çocuklarının Yaşam Kültürü
* Esin Küntay: İstanbul’da Sokak Çocukları: 1963-1998 Arasında Bir Değerlendirme
11. Çocuk, Beslenme, Spor, Giyim
* Seniha Hasipek, Ayşe Özfer Özçelik: Ülkemizde Okul Öncesi Çocuklardaki Beslenme Sorunları ve Etkileyen Faktörler
* Semiha Aydın: Türkiye’de Çocuk Giyimine Genel Bakış
* Hakan Sunay, Fehmi Tuncel: Cumhuriyet Döneminde Beden Eğitimi ve Spor
* Macide Serpemen: Çocuklara Yönelik Reklamlar ve Çocuklarda Tüketim Alışkanlıkları
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Cumhuriyet ve Çocuk 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi
Bekir Onur
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Toplum, Çocuk, E kitap indir, E kitap oku
Yayın Tarihi: 1999
626 Sayfa
ISBN: 9754824606
 
 
 
Cumhuriyet ve Çocuk 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi
E-kitap okumak için tıklayın

Bir Cevap Yazın