Cumhurbaşkanları Genel Kurul Konuşmaları (1. Cilt)

Cumhurbaşkanları Genel Kurul Konuşmaları (1. Cilt)
E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

1. Cilt

Önsöz
Kitaba Dair

Mustafa Kemal Atatürk
İkinci Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Mart 1924
İkinci Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1924
İkinci Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1925
İkinci Dönem Besinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1926
Üçüncü Dönem Birinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1927
Üçüncü Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1928
Üçüncü Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1929
Üçüncü Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1930
Dördüncü Dönem İkinci Yasam Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1931
Dördüncü Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1932
Dördüncü Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1933
Dördüncü Dönem Besinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1934
Besinci Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1935
Besinci Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1936
Besinci Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1937
Besinci Dönem Besinci Yasama Yılı Açış Konuşması…. 1 Kasım 1938

İsmet İnönü
Altıncı Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1939
Altıncı Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1940
Altıncı Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1941
Altıncı Dönem Besinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1942
Yedinci Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1943
Yedinci Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1944
Yedinci Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1945
Sekizinci Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1946
Sekizinci Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1947
Sekizinci Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1948
Sekizinci Dönem Besinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1949

Mahmut Celal Bayar
Dokuzuncu Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1950
Dokuzuncu Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1951
Dokuzuncu Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1952
Dokuzuncu Dönem Besinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1953
Onuncu Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1954
Onuncu Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1955
Onuncu Dönem Dördüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1956
Onbirinci Dönem Birinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1957
Onbirinci Dönem İkinci Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1958
Onbirinci Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Kasım 1959

Cemal Gürsel
TBMM Birleşik Toplantı Birinci Toplantı Yılı Açış Konuşması 25 Ekim 1961

Ahmet Kenan Evren
Onyedinci Dönem Birinci Yasama Yılı Açış Konuşması 7 Aralık 1983
Onyedinci Dönem Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması 1 Eylül 1985
Onsekizinci Dönem Birinci Yasama Yılı Açış Konuşması 14 Aralık 1987

Künye Bilgileri

Yasama Yılı Açılışlarında Cumhurbaşkanlarının Konuşmaları 1 (1 Mart 1924 – 14 Aralık 1987)
Tarihe Düşülen Notlar – 1
Yayın Koordinatörü: Rüçhan Akıncıoğlu
Editör: Hasan Yılmaz
Grafik-Tasarım: Uğur Saçı
Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM Yayınları
Türü: Parlamenter Sistem, Siyasal Kurumlar, Siyasi Tarih, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: Aralık 2011
309 Sayfa
ISBN:

 

Cumhurbaşkanları Genel Kurul Konuşmaları (1. Cilt)
E-Kitap okumak için tıklayın