Çok Fazlı Sistemler 1: Yüzey Kimyası ve Kolloidler

İçindekiler
 
Dispers sistemler
Dispers sistemlerin tipi
Dispersiyonların sınıflandırılması
Faz kuralı, Faz diyagramları
Bir bileşenli sistemler
İki bileşenli sistemler
Üç bileşenli sistemler
Faz diyagramlarının farmasötik sistemlere uygulanışı
Moleküller arasındaki bağlayıcı kuvvetler
Kohezyon ve Adhezyon
İtme ve Çekme kuvvetleri
Hidrojen bağları
İyonik bağlar
Van der Waals kuvvetleri
Yüzey ve yüzeylerarası olaylar
Yüzeylerarası faz (Arafaz)
Yüzeylerarasının elektriksel özellikleri
Yüzey ve yüzeylerarası gerilimi ölçme yöntemleri
Yayılma katsayısı
Islatma ve değme açısı
Deterjan etki
Yüzme olayı (Flotasyon)
Kolloidler
Kollodial sistemlerin sınıflandırılması
Kollodial sistemlerin özellikleri
Kollodial sistemlerin stabilitesi
Tedavide kullanılan kollodial preparatlar
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Çok Fazlı Sistemler 1: Yüzey Kimyası ve Kolloidler
Nurşin Gönül
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Eğitim, Kimya, Biyoloji, E-kitap oku, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 2000
105 Sayfa
ISBN: 9754824991
 
 
 
Çok Fazlı Sistemler 1: Yüzey Kimyası ve Kolloidler
E-kitap okumak için tıklayın