Coğrafi Bilgi Sistemleri için Temel İstatistik

Coğrafi Bilgi Sistemleri için Temel İstatistik
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
Önsöz

1. Ünite
Temel İstatistik Kavramlar
Örnekleme Kavramları
İstatistiksel Kütle Türleri
Ana Kütle ve Örnek Kütle
Örnekleme Yöntemleri
Rassal Olmayan Örnekleme
Rassal Örnekleme
Verilerin Toplanması Ve Seriler Halinde Düzenlenmesi
Zaman ve Mekan Serileri
Nitel (Kalitatif) Seriler
Nicel Seriler
Verilerin Sunulması
Zaman Serilerinin Grafiksel Gösterimi (Kartezyen Grafik)
Nitel Serilerin Grafiksel Gösterimi (Pasta Grafiği)
Nicel Serilerin Grafiksel Gösterimi
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

2. Ünite
Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri
MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ
Aritmetik Ortalama
Ağırlıklı Ortalama
Geometrik Ortalama
Harmonik Ortalama
Kareli Ortalama
Medyan
Mod
DAĞILIM ÖLÇÜLERİ
Değişkenlik Aralığı
Varyans ve Standart Sapma
Değişkenlik Katsayısı
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

3. Ünite
Olasılık Dağılım Modelleri
OLASILIK DAĞILIMLARINA GENEL BAKIŞ
BAZI KESİKLİ OLASILIK DAĞILIM MODELLERİ
Binom Dağılımı
Poisson Dağılımı
BAZI SÜREKLİ OLASILIK DAĞILIM MODELLERİ
Normal Dağılım
Standart Normal Dağılım
Çarpıklık ve Basıklık Katsayısı
Normal Olasılık Eğrisinin Altında Kalan Alanların Hesaplanması
Lognormal Dağılım
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

4. Ünite
Güven Aralığı Tahminleri
İSTATİSTİKTE TAHMİNLEME
Nokta Tahmini
Güven Aralığı ve Sınırları
ANA KÜTLE ORTALAMASI İÇİN GÜVEN ARALIĞI
Ortalamanın Standart Hatası
Büyük Örneklemelerde Ana Kütle Ortalamasının Güven Aralığı
Küçük Örneklemelerde Ana Kütle Ortalamasının Güven Aralığı
ANA KÜTLE ORANI İÇİN GÜVEN ARALIĞI
Oran Ortalamasının Standart Hatası
Büyük Örneklemelerde Ana Kütle Oran Ortalamasının Güven Aralığı
Küçük Örneklemelerde Ana Kütle Oranı Ortalamasının Güven Aralığı
İKİ ANA KÜTLE ORTALAMASI ARASINDAKİ FARKIN GÜVEN ARALIĞI
İki Ana Kütle Ortalaması Arası Farkın Standart Hatası
Büyük Örneklemelerde İki Ana Kütle Ortalaması Arasındaki Farkın Güven Aralığı
Küçük Örneklemelerde İki Ana Kütle Ortalaması Arasındaki Farkın Güven Aralığı
İKİ ANA KÜTLE ORANI ARASINDAKİ FARKIN GÜVEN ARALIĞI
İki Ana Kütle Oranları Arasındaki Farkların Standart Hatası
Büyük Örneklemelerde İki Ana Kütle Oranı Arasındaki Farkın Güven Aralığı
Küçük Örneklemelerde İki Ana Kütle Oranı Farklarının Güven Aralığı
VARYANS İÇİN GÜVEN ARALIĞI
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

5. Ünite
İstatistiksel Karar Vermede Hipotez Testleri
HİPOTEZİN KURULMASI VE TESTİ
Hipotezlerin Kurulması
Red Bölgesinin Tanımlanması
Test İstatistiğini Hesaplanması ve Karar Verme
ANA KÜTLE ORTALAMASINA İLİŞKİN TESTLER
Büyük Örneklemelerde Ortalamaların Testi
Küçük Örneklemelerde Ortalamaların Testi
ANA KÜTLE ORANINA İLİŞKİN TESTLER
Büyük Örneklemelerde Oranların Testi
Küçük Örneklemelerde Oranların Testi
ANA KÜTLE ORTALAMALARI ARASINDAKİ FARKLARIN TESTİ
Büyük Örneklemelerde Ana Kütle Ortalamaları Arasındaki Farkların Testi
Küçük Örneklemelerde Ortalamalar Arasındaki Farkların Testi
VARYANSLARIN TESTİ
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

6. Ünite
Regresyon ve Korelasyon
DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİLER
Belirleyici ve Deneysel İlişkiler
Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler
Değişkenler Arası İlişkinin Yönü ve Derecesi
BASİT DOĞRUSAL REGRESYON VE KORELASYON
Serpilme Diyagramı
En Küçük Kareler Yöntemi
Standart Hata ve Tahminlerin Güven Aralığı
Korelasyon Katsayısı
Korelasyon Katsayısının Test Edilmesi
EĞRİSEL (ÜSTEL) REGRESYON VE BELİRLİLİK KATSAYISI
Üstel Regresyon
Belirlilik Katsayısı ve Standart hata
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

7. Ünite
Jeoistatistiksel Kavramlar
BÖLGESELLEŞMİŞ DEĞİŞKENLER
Yersellik (Lokalizasyon)
Devamlılık
Yönsel Değişim (Anizotropi)
Geçişler
VARİOGRAM VE SEMİ-VARİOGRAM
Deneysel Semi-Variogram Parametreleri
Külçe Varyansı (C0)
Eşik Değer (C0+C)
Külçe Etki Oranı (e)
Etki Mesafesi (a)
Yönsel Etki Mesafesi Oranı (Anisotropi Oranı)
Semi-Variogramın Yönsel Değişimi (Anizotropi)
Semi-Variogram Fonksiyonunun Orijine Yakın Davranışı
KURAMSAL SEMİ-VARİOGRAM MODELLERİ
Küresel (Spherical) Model
Üstel (Eksponansiyel) Model
Doğrusal Model
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

8. Ünite
Konumsal Tahmin (İnterpolasyon) ve Kriging
UZAKLIĞA BAĞLI TAHMİN YÖNTEMLERİ
KLASİK KONUMSAL TAHMİN YÖNTEMLERİ
En Yakın Komşu Yöntemi
Yüzey Trend Analizi
Uzaklığın Tersi İle Ağırlıklandırma Yöntemi
KRİGİNG TAHMİN YÖNTEMİ
Nokta Kriging
Özet
Kendimizi Sınayalım
Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Yararlanılan Kaynaklar

Ki Kare Tablosu
T Tablosu
Z Tablosu

Künye Bilgileri

Coğrafi Bilgi Sistemleri için Temel İstatistik
Editör: Yrd.Doç.Dr. Hakan Uyguçgil
Yazar: Prof.Dr. Adnan Konuk
Anadolu Üniversitesi
Türü: Bilim, Coğrafya, Fen Bilimleri, Eğitim, Açıköğretim Kitapları, E-Kitap, Üniversite kitapları,
Yayın Tarihi: 2011
198 Sayfa
ISBN: 978-975-06-1000-4

 
Coğrafi Bilgi Sistemleri için Temel İstatistik
E-kitap okumak için tıklayın