İçindekiler
Kongre’nin Sunuşu
Giriş
Çocuk Hakları ve Medya Üzerine Bir Ön Bakış / Mustafa Ruhi Şirin
Birinci Bölüm
Çocuk Hakları ve Medya
Prof. Dr. Mine Gencel Bek
Medyada Çocuk Hakları ve Etik İlkeler
Yrd. Doç. Dr. Yıldız Dilek Ertürk
Çocukluk Çağı Gelişim Dönemlerine Göre Medya Kullanımı
Dr. Artun Avcı
Çocuk Haklarının Medya Boyutu – Sözleşmeler ve Yasal Düzenlemeler
İkinci Bölüm
Medyada Çocuk Hakları İstismarı
Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu / Prof. Dr. Nurdan Akıner
Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu: Çocuklarla İlgili İçerik Üretiminde Medya İçin Özdenetim
Doç. Dr. Nilüfer Timisi
Medyada Çocukları Koruyucu Önlemler
Mustafa Ruhi Şirin
Şiddet, Televizyon ve Çocuk Dostu Medya
Doç. Dr. Nilgün Tutal Cheviron
Medyanın Şiddete Dayalı İşleyişi ve Çocukların Maruz Kaldığı Olumsuzluklar
Dr. Derya Nacaroğlu
Yazılı Basın ve İnternet Gazetelerinde Çocuklara Yönelik Cinsel Şiddet Haberlerinin Sunumu
Doç. Dr. Gülcan Seçkin
Popüler Çocuk Dergileri ve Tüketici Çocuğun İnşaı / Pazarlanması
H. Esra Arcan
Medya Bağlamında Çocuk Hakları
Gülgün Müftü
Çocuk Haklarının Yaygınlaştırılması İçin Medya Sorumluluğu
Üçüncü Bölüm
Medya ve Çocuğun Katılımı
Ragıp Duran
Çocuk ve Medya: Çocuklarla Söyleşi Yaparken
Ezgi Koman
Çocuklarla Birlikte Başka Bir Medya
Dördüncü Bölüm
Reklam ve Çocuk
Yrd. Doç. Dr. Pınar Seden Meral
Televizyonun Çocuğa Yönelik Reklamları Bağlamında Yasal Düzenlemeler
Beşinci Bölüm
Sinema ve Çocuk Hakları
Dr. Serdar Karakaya
Türk ve Dünya Sinemasında Çocuk ve Çocuk Hakları İhlalleri
Altıncı Bölüm
Çocuk ve Medya Okuryazarlığı
Doç. Dr. Erol Nezih Orhon
Çocuklar İçin Eleştirel Medya Okuryazarlığı
Prof. Dr. Şermin Tekinalp & Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül
Eleştirel Medya Okuryazarlığında Anahtar Kavramlar: Okullarımızdaki Medya Okuryazarlığı Programı
Doç. Dr. Kemal İnal
Çocuklar Niçin Medya Okuryazarı Olmalı?

Künye Bilgileri

Çocuk Hakları ve Medya
Kongre Kitabı
Hazırlayan: Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Yayınları
Yayın Tarihi: 02/2011
428 Sayfa
Türü: Çocuk Kitapları, E-kitap oku, E-kitap indir
ISBN: 9789755520773

Çocuk Hakları ve Medya
E-kitap okumak için tıklayın