Ceza Muhakemesinde Hüküm

Bu çalışma ile, ceza yargılaması hukukunda ceza mahkemeleri tarafından verilebilen hüküm türleri incelenmiştir. Esasen, 5271 sayılı CMK’ nun 223. maddesinde ceza mahkemelerinin ne tür hükümler verebileceği öngörülmüş olmakla birlikte; 5237 sayılı TCK’ da karar olarak nitelendirilen ve uygulamada hüküm olarak görülen, ancak CMK’ nun 223. maddesinde hüküm olarak gösterilmeyen bir takım karar türleri de 223. maddesindeki diğer hüküm türleri ile bağlantıları kurularak anlatılmıştır. 5237 sayılı TCK ve 5271 sayılı CMK (özellikle 223. madde) birlikte irdelendiğinde, ceza mahkemelerinde esasen, yedi farklı nitelikte karar verildiğini söyleyebiliriz. Bu kararlar; Beraat Kararı, Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı, Düşme Kararı, Mahkumiyet Kararı, Davanın Reddi Kararı , Usule Yönelik Kararlar (Görevsizlik, Yetkisizlik, Birleştirme, Ayırma, Durma, Davanın Nakli Kararları), Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararıdır. Her bir karar incelenirken, bu kararın hangi hallerde ve hangi nedenlere dayalı olarak verilebileceği ele alınmış, gerekli görülen yerlerde, Yargıtay kararlarına ve öğretide ki tartışmalara atıf yapılmıştır. Bununla birlikte, karar örnekleri (şablonları) verilmek suretiyle, izahı yapılan kararın görünürlüğü sağlanmıştır.

 

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Temel Kavramlar ve Açıklamalar
  • Beraat Kararı
  • Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı
  • Düşme Kararı
  • Davanın Reddi Kararı
  • Mâhkumiyet Kararı
  • Usule Yönelik Kararlar (Görevsizlik, Yetkisizlik, Birleştirme, Durma, Ayırma ve Davanın Nakli Kararları)
  • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı
  • Karar Örnekleri (Şablonları)

KÜNYE BİLGİLERİ

Ceza Muhakemesinde Hüküm
İsmail Deniz
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Kasım 2014
Türü: Ceza Muhakemesi Hukuku
366 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 3090 5

Bir Cevap Yazın