Ceza Muhakemesi Hukukunda Olağanüstü Kanun Yolları

Ceza usulünde olağan kanun yolları (itiraz, istinaf, temyiz) kuralı; olağanüstü kanun yolları (olağanüstü itiraz, kanun yararına bozma, yargılamanın yenilenmesi) istisnayı oluşturur. En son yasal çare olarak öngörülmüş olağanüstü kanun yolu ile kesin hükme bağlanmış olan bir dava hakkına yeniden yargılama, denetleme ve düzeltme yapılması olanağı sağlanmıştır.

Kitap da özellikle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruya konu edilen hak ihlalleri örnekleriyle ve ayrıntısıyla ifade edilmeye çalışılmıştır. Hak ihlali, yargı kararlarından kaynaklanmışsa yeniden yargılanma yoluna başvurunun varlığı vurgulanmıştır.

Anlatıma konu olan bu son yasal çareler, kesin hükümdeki aykırılıkları gidermek ve ancak adalete uygun isabetli bir hükmün yerine getirilmesini sağlamak açısından fail için olduğu kadar toplum yönüyle de büyük bir güvence oluştururlar. Bu amaçla ilgili Yargıtay Kararlarından olabildiğince yararlanmak suretiyle kapsam özgün bir anlatımla ifade edilmiştir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Ceza Muhakemesi Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi
  • Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yararına Bozma
  • Ceza Muhakemesi Hukukunda Yargıtay C.Başsavcısının İtiraz Yetkisi
  • Hukuk Muhakemesi Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi

KÜNYE BİLGİLERİ

Ceza Muhakemesi Hukukunda Olağanüstü Kanun Yolları
Erhan Günay
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/01
Türü: Ceza Muhakemesi Hukuku
424 Sayfa
1. Hamur 13×19 cm
ISBN: 9789750231490

Bir Cevap Yazın