Ceza Hukuku Genel Hükümler

2014 yılında 6524, 6526, 6529, 6545 ve 6552 sayılı Kanunlar ile getirilen değişiklikler doğrultusunda güncellenen kitapta; birinci bölümde Ceza Hukuku Kavramı, Konusu ve Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi; ikinci bölümde Ceza Hukukunun Kaynakları ve Kanunilik İlkesi, Ceza Hukuku Kurallarının Tasnifi, Yorumu, Uygulanma Alanı ve Suçluların İadesi; üçüncü bölümde Suç Genel Teorisi (kusurluluk, teşebbüs, iştirak…); dördüncü bölümde Yaptırım(ölüm cezası, hürriyeti bağlayıcı cezalar, güvenlik tedbirleri…); beşinci bölümde Cezaların Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesini(tutukluluğun mahsubu, cezaların toplanması…); altıncı bölümde Cezalar Sistemini Tamamlayan Kurumlar (hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme, koşullu(şartla salıverme)…)ve yedinci bölümde ise Ceza İlişkisinin Düşmesi (ölüm, şikayetten vazgeçme, zamanaşımı, adli sicildeki bilgilerin silinmesi…)ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ayrıca kitapta; konular işlenirken çok sayıda Yargıtay kararına yer verilmiş olup, uygulamadan örnekler görerek konuyu rahatlıkla pekiştirmenizin sağlanması hedeflenmiştir.

 

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Ceza Hukuku Kavramı, Konusu ve Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi
  • Ceza Hukukunun Kaynakları ve Kanunilik İlkesi, Ceza Hukuku Kurallarının Yorumu, Uygulama Alanı ve Suçluların İadesi
  • Suç Genel Teorisi; Suç Kavramı, Suçun Unsurları, Suçun Özel Gerçekleşme Şekilleri (Teşebbüs, İştirak, Suçların İçtimaı)
  • Yaptırım; Hapis Cezası, Adli Para Cezası, Güvenlik Tedbirleri
  • Cezaların Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
  • Cezalar Sistemini Tamamlayan Kurumlar; Erteleme, Koşullu Salıverilme, Önödeme
  • Ceza İlişkisinin Düşmesi; Ölüm, Af, Şikayetten Vazgeçme, Zamanaşımı
  • Memnu Hakların İadesi ve Adli Sicildeki Bilgilerin Silinmesi

KÜNYE BİLGİLERİ

Ceza Hukuku Genel Hükümler
Prof. Dr. Timur Demirbaş
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Kasım 2014
Türü: Ceza Hukuku

807 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 3117 9

Bir Cevap Yazın