Ceza Hukuku Dergisi / Sayı 26

CHD’nin yeni bir sayısında daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bu sayımızda da yine birbirinden özel ve nitelikle çalışmaların sizinle buluşmasına vesile oluyoruz. Bu sayımızda hakemli makalelerimizin yanında en az hakemli makaleler kadar derin ve günceli yakalayan iki adet hakemsiz makaleye de yer verdik. Her ne kadar dergimizin lokomotifi hakemli makaleler olsa da hem belli ölçütleri barındırmak koşuluyla özgür bir düşünce platformu oluşturma gayemizin bir gereği olarak hem de gençleri bilinçli ama korkusuzca yazmaya teşvik etmek için hakemsiz makalelere de yer vermeyi sorumluluğumuzun bir parçası kabul ediyoruz. Bizler, CHD’nin editör ekibi olarak dergimizin ilk sayısından beri sadece ve sadece bilimin ışığını kendimize rehber edindik. Gerek hakem heyetinin seçiminde gösterdiğimiz hassasiyetle gerekse hakem incelemelerinde tanıdığımız ve tek sınırını bilimsel – etik değerler olan geniş özgürlük alanıyla CHD, farklılığını ve özgünlüğünü tartışmasız bir şekilde ortaya koymuştur. Bugün gelinen noktada ceza hukukuna ilişkin çok değerli bilimsel çalışmaların yayınlanması açısından ilk akla gelen adreslerden biri olması, CHD’nin bu farklılık ve özgünlüğünün tescili olarak değerlendirilmelidir. Bunu başarabilmenin en önemli koşullarından birinin de bağımsızlık olduğunu düşünmekteyiz. Buradaki bağımsızlıktan kastımız; enerjimizi, hızımızı, motivasyonumuzu, en önemlisi de fikirlerimizi kuşatacak ve içten içe tüketecek her türlü hukuk ve bilimsellik dışı aidiyetten veya ilişkiden kendimizi uzak tutmamızdır. Bu nedenle herkesi ve her fikri aynı mesafeden ve objektif bir tavırla, en önemlisi saygıyla değerli görüyor ve önemsiyoruz. Bizim için önemli olan, dile getirilenlerin bir sorunu çözmesi, olası bir sorunu çözüm önerisiyle birlikte işaret etmesi ve bu vesileyle amaca uygun bir tartışma ortamı yaratmasıdır. Bu duygu ve düşüncenin artık “CHD Çevresi” olarak nitelendirilebilecek çok sayıda akademisyen, uygulamacı ve öğrenci tarafından paylaşıldığını görmek, CHD’nin yarınına umutla bakmamıza yetmektedir. Bu sayımızda özel bir dosyamız da bulunmaktadır. Hatırlanacağı üzere CHD’nin kurucu ekibince temelleri atılan İzmir Şerhi, Nisan 2014’de Almanya’da Julius Maximilian (Würzburg) Üniversitesi Hukuk Fakültesinde “İzmir Şerhi – Würzburg Buluşması: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler” başlıklı bir sempozyum düzenlendi. Bu sempozyumda Tük ceza hukukunun genel hükümlere ilişkin temel esasları ve tartışmaları irdelenmiştir. Aynı zamanda her sunum için bir Alman akademisyen de eş sunumcu olarak konunun Alman ceza hukukundaki karşılığı üzerinde duruldu. Bu sayede son derece dinamik bir bilimsel ortamda karşılaştırmalı bir sistem analizi yapma fırsatı doğdu. Bu değerli buluşma bir ilkti ama alınan enerji ve ortaya çıkan motivasyon bir son olmayacağını gösterdi. Bu vesileyle Würzburg’da bu etkinliğin gerçekleşmesi için özel çaba sarf eden ve çok değerli bir ev sahipliği yapan sayın meslektaşım ve dergimizin akademik danışmanlarından Prof. Dr. Dr. Eric HILGENDORF’a kalpten teşekkür etmek isterim. (Önsöz’den)
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Koşullarında Yanılgının Hukuki Niteliği, Yrd. Doç. Dr. Neslihan GÖKTÜRK/Askeri Ceza Hukukunda Ticaretle İştigal Suçu (AsCK Ek Madde 1, 2, 3), Yrd. Doç. Dr. Gökhan Yaşar DURAN/Nefret Suçları ve Türk Ceza Hukukundaki Güncel Gelişmeler, Aras TÜRAY/18.06.2014 Tarih ve 6545 Sayılı Kanun Değişiklikleri Çerçevesinde Türk Ceza Kanunu’nda Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK m.104), Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat KANBUR/Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Teorik Bir İnceleme, Eser DURSUN/Özgürlüğün Gerçekleştirilmesi Aracı Olarak Rıza, Prof. Dr. Thomas RÖNNEAU – Çev.: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat KANBUR – Arş. Gör. Salih ÖZKAN/Özel Dosya: İzmir Şerhi – Würzburg Buluşması: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Konferans Sunumları

KÜNYE BİLGİLERİ

Ceza Hukuku Dergisi
Sayı: 26
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Aralık 2014
Türü: Dergi, Hukuk
300 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 19×27 cm
ISBN: 708 51 1412 7

Bir Cevap Yazın