Camilerimiz Ansiklopedisi 1
E-kitap okumak için tıklayın

Önsöz
Eserin Yayına Hazırlanmasında Takip Edilecek Yol
Müellif ve Eseri
Eser
Muhtelif Yazma Nüshalar ve Özellikleri
Cami ve Mescid Hakkında Umumi Bilgiler
Camilerdeki Kısımlar
A. CAMİİN İÇ KISMI
1. Mihrap
2. Minber
3. Hünkar Mahfili
4. Müezzin Mahfili
5. Mahfil
6. Kandillik
7. Maksure
8. Kürsü
9. Kütüphane
B. CAMİİN İLK DIŞ KISMI
(Şadırvan Avlusu – İç Avlu)
1. Son Cemaat Mahalli
2. Mükbire
3. Şadırvan
C. DIŞ AVLU
D. MİNARE
HADİKATÜ’L CEVAMİ
BÜYÜKAYASOFYA CAMİ’İ
(Ayasofya Camii)
AYASOFYA’DA BULUNAN PADİŞAH TÜRBELERİ
Sultan II. Selim Türbesi
Sultan III. Murad Türbesi
Eğri Fatihi Sultan III. Mehmed Türbesi
AYASOFYA CAMİ’İNDEKİ ŞEHZADELER TÜRBESİ
Kapu Ağası Malatyalı İsmail Ağa Tekkesi
Ağa Tekkesi
Soğukkuyu Medresesi
Erdebil Tekkesi
FATİH CAMİ’İ (Fatih Sultan Mehmed Han-ı Sâni Cami’i)
Boyacı Kapusu Mezarlığında Gömülü Olanlar
Viran Türbede Gömülü Olanlar
Yeni Medrese
Ayak Medrese
Çörekçi Kapusu
BAYEZİD CAMİ’İ (Sultan Bayezid Han-ı Veli Cami’i)
SULTAN SELİM CAMİ’İ (Sultan Selim Han-ı Evvel Cami’i)
ŞEHZADE CAMİ’İ (Şehzade Sultan Mehmed Cami’i)
SÜLEYMANİYE CAMİ’İ
SULTAN AHMED CAMİ’İ
YENİ CAMİ’İ
NURUOSMANİYE CAMİ’İ (Osmaniye Cami’i) (Sultan Cami’i)
LALELİ CAMİ’İ (Sultan Mustafa Cami’i)
İSTANBUL’UN DİĞER CAMİLERİNİN ANLAILMASI

ELİF HARFİ
1. Edirnekapı Cami’i (Mihrimah Cami’i)
2. İbn-i Meddas Cami’i (Paşmakcızade Mescidi) (Salih Paşa Mescidi)
3. Asmalı Mescid (Hoca Ferhad Mescidi)
4. Emin Bey Mescidi (Dibekli Mescidi – Dibekli Camii)
5. İshak Paşa Mescidi
6. İbrahim Paşa Camii (Atik İbrahim Paşa Camii)
7. Öküz Mehmed Paşa Camii (Damat Mehmed Paşa Camii)
8. İbrahim Paşa Camii (Muhsine Hatun Camii)
9. Eski Nişancı Camii (Tevki’î Cafer Çelebi Camii) (Cafer Çelebi Camii)
10. İbrahim Paşa Camii (Hadım İbrahim Paşa Camii)
11. Uzunca Ova Mescidi (Katib Muslihüddin Mescidi)
12. Odabaşı Camii (Behruz Ağa Camii)
13. Ekserci Mescidi (Mismarcı Şuca’ Mescidi)
14. Altı Poğaça Camii
15. Aynalı Çeşme Mescidi (Dibek Mescidi)
16.Aydın oğlu Tekkesi Mescidi (Salkım Söğüt Mescidi) (Saçlı Emir Muhyiddin Mescidi)
17. Evliya Camii (Hacı Evliya Camii)
18. Uzun Yusuf Mescidi (Alyanak Tekkesi Mescidi)
19. İskender Ağa Mescidi
20. Üsküblü Mescidi (Çakır Ağa Mescidi)
21. Alaca Mescid (Hoca Mustafa Mescidi)
22. Etyemez Tekkesi Mescidi
23. Eski İmaret Mescidi
24. Ördek Kasab Mescidi
25. İyine Bey Mescidi
26. Ahaveyn Mescidi
27. Emin-i Cev Mescidi (Arpa Emini Mescidi)
28. Üçler Mescidi
29. Aynalı Çeşme Mescidi (Aynalı Kavak Mescidi)
30. Orta Camii (Ahmediyye Camii) (Et Meydanı Camii)
31. Altay Camii
32. Ahmed Kethuda Mescidi
33. Ağaçkakan Mescidi (İskender çelebi Mescidi)
34. Esir Pazarı Mescidi
35. Eğri Kapu Mescidi (Avcı Bey Mescidi) (Avcı Mehmed Bey Mescidi) (Çakırcıbaşı Mescidi)
36. Ahmed aşa Mescidi (Hırami Ahmed Paşa Mescidi)
37. İsmail Efendi Mescidi (İsmail Ağa Camii)
38. Ağa Mescidi (Yakub Ağa Mescidi) (Ali Paşa Camii)
39. Oruç Gazi Mescidi
40. İğciler Mescidi (Alem Bey Mescidi)
41. Emin Sinan Mescidi (Akar Çeşme Mescidi)
42. İmam Hanı Mescidi
43. Akşemseddin Mescidi
44. Odalar Mescidi (Kemankeş Mustafa Paşa Mescidi)
45. İbrahim Paşa Daru’l Hadisi Mescidi (Damad İbrahim Paşa Camii)
46. Ahizade Camii
47. Emir Buhari Tekkesi Mescidi
48. Akbıyık Mescidi
49. Ahmed Paşa Camii
50. Üskübiye Mescidi (Yerebatan Camii) (Mehmed Ağa Mescidi)
51. Emir Mescidi
52. Elvan Mescidi
53. Emir Buhari Mescidi (Emir Buhari Tekkesi Mescidi)
54. Ağa Çayırı Mescidi (Kasım Çavuş Mescidi)
55. Ağa Kapısı Mescidi
56. Oyma Kapı Mescidi (Lokmacı Dede Tekkesi Mescidi)
57. Öksüzce Hatib Mescidi (Akarca Mescidi)
58. Alaca Mescid (Çelebi Oğlu Alaüddin Mescidi) (Marpuççular Mescidi) (Ketenciler Mescidi)
59. Ağa Camii (Hacı Beşir Ağa Camii)
60. Uzun Şuca’ Mescidi (Fuad Paşa Camii)
61. Öksüzce Mescidi
62. Eğri Minare Mescidi (Sühta Sinan Mescidi)
63. Ahmed Çavuş Mescidi (Ayniye Hatun Camii)
64. Üç Baş Mescidi (Nuruddin Hamza Mescidi)
65. ağa Camii
66. Acı usluk Mescidi (Sahhal Süleyman Mescidi)
67. Akseki Mescidi (Akseki Kemalüddin Mescidi)
68. Üç Mihraplı Mescidi (Hoca Hayrüddin Camii) (Kazancılar Mescidi
69. Arpacı Mescidi
70. Et Meydanı Mescidi
71. Ebe Kadın Camii (Hammal Hayrüddin Camii)
72. Odun Yarıcızade Mescidi

B (BA) HARFİ
1. Bekir Paşa Camii
2. Başcı Mescidi (Başcı Hacı Mahmud Mescidi)
3. Bodrum Camii (Mesih Paşa Camii)
4. Balat Camii (Ferruh Kethuda Camii)
5. Bayezid Ağa Camii
6. Bostan Camii
7. Payzen Yusuf Paşa Mescidi (Kovacılar Mescidi)
8. Papazoğlu Medresesi Mescidi
9. Bâlâ Mescidi (Bâlâ Süleyman Ağa Mescidi)
10. Bayram Paşa Tekkesi Mescidi
11. Bıyıklı Hüsrev Mescidi
12. Beyceğiz Mescidi
13. Baba Hasan Mescidi (Baba Hasan Alemi Mescidi)
14. Papas Oğlu Mescidi
15. Bakkal Ahmed Ağa Mescidi
16. Baki Efendi Mescidi (Baki Mescidi)
17. Bostan Mescidi (Bostancıbaşı Ali Ağa Camii)
18. Bitlice Mescidi
19. Bucak Bağı Mescidi (Bucak Ağa Mescidi)
20. Balaban Ağa Mescidi
21. Bostanzade Mescidi (Petnahor Mescidi) (Bostan Mescidi)
22. Bezirgan Mescidi (Acem Hüseyin Ağa Mescidi)
23. Parmak Kapı Mescidi
24. Bodrum Mescidi
25. Pertev Paşa Hanı Mescidi
26. Pirinççi Mescidi (Pirinççi Sinan Mescidi)
27. Bali Paşa Mescidi
28. Parmak Kapı Mescidi (Katib Hüsrev Mescidi)
29. Burmalı Mescid (Mevlana Emin Nuruddin Mescidi)
30. Bayezid-i Cedid Mescidi (Etyemez Mescidi)
31. Bezirgan Mescidi (Ramazan Efendi Camii) Hüsrev Çelebi Camii)
32. Bezzaziye Mescidi (Bezzaz-ı Cedid – Yeni Bezzaz Mescidi)
33. Parmaklıklı Mescid
34. Behram Çavuş Camii
35. Bıçakçı Mescidi
36. Peykhane Mescidi
37. Baklalı Mescid (Baklacı Mescidi)

TA (TE) HARFİ
1. Terkim Mescidi (İskender Paşa Mescidi)
2. Demirkapı Mescidi
3. Tahta Minare Mescidi
4. Takkeci Mescidi (Arakiyeci Cafer Mescidi)
5. Tekke Mescidi (Hoca Kasım Mescidi)
8. Tabhane Mescidi

C (CİM) HARFİ
1. Cerrah Paşa Camii
2. Cankurtaran Mescidi
3. Çoban Çavuş Mescidi
4. Çınar Mescidi (Müstedam Ağa Camii)
5 Çakır Ağa Mescidi
6. Çivizade Mescidi
7. Camcı Mescidi
8. Cibali Mescidi (Sivrikoz Mescidi)
9. Çavuş Mescidi
10. Çakırağa Mescidi
11. Çavuş Mescidi
12. Çivizade Camii
13. Çadırcı Mescidi
14. Çırçır Mescidi
15. Çınarlı Çeşme Mescidi
16. Çavuş Mescidi
17. Cameşuycu Camii (Çamaşırcı Mescidi)
18. Çorlulu Ali Paşa camii
19. Canbaziye Mescidi (Canbaz Mustafa Bey – Ağa Mescidi)
20. Çilingirler Mescidi (Abdi Çelebi Mescidi)
21. Çıkrıkçı Mescidi
22. Çivizade Mescidi (Ümmügülsüm Mescidi)
23. Çukur Bostan Mescidi
24. Cebeci Başı Mescidi
25. Cankurtaran Mescidi (Seyyid Hasan Mescidi)
26. Çuhacılar Hanı Mescidi
27. Çatal Çeşme Mescidi (Molla Fenari Mescidi)
28. Çukur Çeşme Mescidi (Saman Veren Mescidi) (Saman Veren-i Evvel Mescidi)
29-Camcılar Mescidi
30. Çerakçı Mescidi (Çerakçı Hamza Mescidi
31.·Çavuşzade Mescidi
32.·Canbaziye Mescidi
33. Çaşnigir Mescidi
34. Cezeri Camii (Cezri-Cezeri Kasım Paşa Camii
35. Camcı Mescidi (Camcı Ali Mescidi)
36. Cafer Ağa Mescidi

H (HA) HARFI
1.·Hekiımzade Ali Paşa Camii (Hekimoğlu Ali Paşa Camii)
2. Hacı Evhad Camii
3. Hac ı Kadın Mescidi (Hızır Bey Mescidi)
4. Hüseyin Ağa Camii
5. Hacı İlyas Mescidi
6. Hasan Halife Mescidi
7. Hafız Paşa Camii
8. Haydar Efendi Mescidi
9. Hacı Bayram-ı Haftani Mescidi (Hacı Bayram-ı Kaftani Mescidi)
10. Hacı Hasanzade Mescidi
11. Helvacı Başı Mescidi (İskender Ağa Mescidi)
12. Hacı Kadın Camii
13. Hasan Paşa Mescidi
14. Haydar Ağa Mescidi
15. Hekim Çelebi Tekkesinin Mescidi (Hekim Çelebi Mescidi)
16. Hüsam Bey Mescidi (Tezgahçılar Camii)
17. Hüseyin Paşa Medresesi Mescidi
18. Hacı Ferhad Mescidi
19. Hasırcı Mescidi
20. Harbi Mescidi (Kıllı Yusuf Mescidi)
21. Halıcı Hasan Mescidi (Kaliçeci Hasan Mescidi)
22. Hacı Timur Mescidi
23. Havuzlu Mescid
24. Haydarhane Mescidi
25. Hamid efendi Medresesi Mescidi
26. Hacı İlyas Mescidi (Alacak Mescid)
27. Hacı Hamza Camii
28. Hamza Paşa Mescidi
29. Haydar Paşa Mescidi
30. Hasan Hüseyin Mescidi
31. Hacı Muhiddin Mescidi

H (HI) HARFİ
1. Halil Paşa Camii
2. Hoca Rüstem Mescidi
3. Hadım Hasan Paşa Mescidi
4. Hoca Hayrüddin Mescidi
5. Hoşkadem Mescidi (Sekban Başı Mehmed Ağa Mescidi)
6. Haraççı Mescidi (Kırkkenise Ğolu Mescidi)
7. Hoca Ali Mescidi
8. Haraççı Mescidi (Haraççı Kara Mehmed Mescidi)
9. Hurrem Çavuş Camii
10. Hoca Hayrüddin Mescidi
11. Haseki Camii
12. Hoca Paşa Camii (Üveys Paşa Camii) (Hoca Üveys Camii)
13. Hubyar Mescidi
14. Hoca Üveys Mescidi
15. Hubyar Mescidi
16. Hacegi Mescidi
17. Hatuniye Mescidi

D (DAL) HARFİ
1. Davud Paşa Camii
2. Dürziler Kârhanesi Mescidi
3. Dâye Hatun Mescidi
4. Dülger Oğlu Mescidi (Dülgerzade Mescidi)
5. Debbağ Yunus Mescidi
6. Değirmen Mescidi (Sarı Nasuh Mescidi)
7. Demirhan Mescidi (Kasab Demirhan Mescidi) Kasap Timurhan Mescidi)
8. Dülbentçi (Tülbentçi) Mescidi
9. Darülhadis Mescidi
10. Duhaniye Mescidi
11. Daruşşifa Mescidi
12. Derviş Ali Mescidi (Mimar Derviş Ali Mescidi)
13. Defterdar Mescidi
14. Dülbentçi Mescidi (Tülbentçi Mescidi) (Tülbentçi Hüsam Mescidi)
15. Dizdariye Mescidi
16. Deveoğlu Çeşmesi Mescidi (Hoca Hamza Mescidi – Camii)
17. Defterdar Kapsı Mescidi
18. Daruşşifa Mescidi (Sultan Ahmed Külliyesine Dahil)
19. Dal Taban Mescidi (Katip Sinan Mescidi)
20. Debbağzade Camii
21. Denizabdal Mescidi
22. Drağman Camii (Tercüman Yunus Camii)
23. Dikilitaş Mescidi
24. Demirciler Mescidi

R (RA) HARFİ
1. Rüstem Paşa Camii
2. Rüstem Çelebi Mescidi
3. Rüstem Paşa Hanı Mescidi
4. Resmî Mescidi
5. Revanî Efendi Mescidi

Z (ZA) HARFİ
1. Zeyrek Camii
2. Zincirli Kuyu Camii (Eski Ali Paşa Camii) (Vasat Ali Paşa Camii)
3. Zihgirci Mescidi
4. Zenburcu Başı Mescidi

S (SİN) HARFİ
1. Sultan Camii
2. Sinan Ağa Mescidi
3. Sitti Hatun Mescidi
4. Simkeş Mescidi
5. Sivasi Tekkesi Mescidi
6. Saraçhanebaşı Mescidi (Mimar Ayas Mescidi)
7. Sirkeci tekkesi Mescidi
8. Sinan Ağa Camii
9. Seyyid Ömer Camii
10. Simkeş Mescidi
11. Saraç İshak Mescidi
12. Saraç Doğan Mescidi
13. Saraçhane Mescidi
14-15.Simkeşhane Mescitleri
16. Sultan Selim Medresesi Mescidi
17. Sancakdar Mescidi (Sancaktar Hayruddin Mescidi)
18. Sekban Başı Hüseyin Ağa Mescidi
19. Sinan Paşa Mescidi
20. Seydi Bey Mescidi
21. Saka Çeşmesi Mescidi (Çakmakçılar Camii)
22. Saraçhane Mescidi
23. Sekban Başı Mescidi
24. Sultan Mescidi (Hatice Sultan Mescidi)
25. Servi Mescidi (Selvili Mescit)
26. Sinan Paşa Mescidi
27. Sinekli Mescidi (Katip Müslihüddin Mescidi)
28. Sinan Paşa Mescidi
29. Sekban Başı Mescidi
30. Sekban Başı Mescidi

Ş (ŞIN) HARFİ
1. Şüheda Mescidi
2. Şah-ı Hûban Odaları Mescidi
3. Şeyhülharem Mescidi
4. Şeyhül Geda Mescidi (Bostan Camii)
5. Şeyh Vefa Camii
6. Şeyh Davud Mescidi
7. Şadırvan Mescidi
8. Şeyh Süleyman Mescidi
9. Şah Sultan Camii
10. Şeyh Murad Mescidi
11. Şehremini Camii (Ereğil Camii)
12. Şirmerd Çavuş Camii

S (SAD) HARFİ
1. Sarı Gez Mescidi
2. Sarı Bayezid Mescidi
3. Sağırcılar Camii (Yavuz Er Sinan Camii)
4. Sarmaşık Mescidi (Keçeci Piri Mescidi)
5. Saman Viran Mescidi (Saman Viren Mescidi)
6. Soğan Ağa Mescidi
7. Sofular Mescidi (Molla Hüsrev Mescidi)
8. Sarmaşık Camii Tekkesi
9. Solak Başı Camii
10. Sarı Musa Mescidi
11. Soğuk Kuyu Camii
12. Sarraf İskender Mescidi (Kara Sarraf İskender Mescidi)

T (TA) HARFİ
1. Tarakçılar Camii
2. Tarsus Mescidi
3. Tulumcu Hüsam Mescidi
4. Tavaşi Camii
5. Tatlı Kuyu Mescidi (Esirci Kemal Mescidi) (Halayıkçı Kemal Mescidi)
6. Tuti Latif Mescidi
7. Tatlı Kuyu Mescidi (Katip Muslihüddin Mescidi)
8. Tahiriye Tekkesi Mescidi
9. Top Kapu Camii (Kara Ahmed Paşa Camii)
10. Toklu Dede Mescidi

A (AYIN) HARFİ
1. Arap Kapısı Mescidi (Hacı Hüseyin Ağa Mescidi)
2. Arabacı Bayezid Mescidi
3. Ivaz Efendi Camii
4. Acem Oğlanı Kışlası Mescidi (Acemi Oğlanı Kışlası Mescidi)
5. Ali Fakih Camii (Kavak Mescidi)
6. Abayi Mescidi
7. Azepler Camii
8. Alaüddin Mescidi
9. İvaz Kasab Mescidi
10. Acem Ağa Mescidi (Lala Hayrüddin Mescidi)
11. Abacı Mescidi
12. Atik Ali Paşa Camii (Sedefçiler Camii)
13. Abbas Ağa Camii (Selçuk Sultan Camii)
14. Abdi Çelebi Mescidi
15. Ali Çavuş Mescidi
16. Arabacılar Mescidi (Hoca Halil Attar Mescidi) (Atlama Taşı Mescidi)
17. Aşık Paşa Mescidi
18. arabacılar Kârhanesi Mescidi
19. Aşık Paşa Tekkesi Mescidi
20. Attar (Aktar) Ahmed Ağa Mescidi

F (FA) HARFİ
1. Firuz Ağa Camii
2. Fener Kapsı Mescidi (Süzgeççi Yusuf Mescidi)
3. Fatma Sultan Camii
4. Fenayi Mescidi
5. Fatma Sultan Mescidi
6. Fethiye Camii
7. Fazlı Paşa Sarayı Mescidi
8. Fenari İsa Mescidi
9. Firuz Ağa Mescidi

K (KAF) HARFİ
1. Kızıltaş Mescidi
2. Kara Nohud Mescidi
3. Kovacı Mescidi
4. Kasab Başı Mescidi
5. Kariye Camii (Kahriye Camii)
6. Kızıl Minare Mescidi
7. Kovacılar Mescidi
8. Karagöz Mescidi
9. Kasım Ağa Mescidi
10. Karabağlı Mescidi
11. Kul Camii
12. Karabaş Mescidi
13. Karaağaç Mescidi (Melek Hatun Camii)
14. Kazancı Mescidi (Kazgancı Mescidi)
15. Koca Mustafa Paşa Camii
16. Kalenderhane Camii
17. Kuyumcu Mescidi (Kuyumcu Bahşayış Mescidi)
18. Karagöz Camii (Muhtesib Karagöz Mescidi)
19. Kazasker Camii
20. Koca Mustafa Paşa Camii (Hazreti Cabir Camii)
21. kızıl Mescid
22. Koruk Mescidi (Koruk Mahmud Mescidi)
23. Kadı Hanı Mescidi
24. Kantarcılar Mescidi (Sarı Demir Mescidi) (Sarı Timur Mescidi)
25. Karabaş Mescidi
26. Kovacı Dede Türbesi Mescidi
27. Kadı Sadi Mescidi
28. Kırımi Mescidi
29. Kumrulu Mescidi
30. Kabakulak Mescidi (Muhtesip İskender Mescidi)
31. Kara Mustafa Paşa Darülhadisi Mescidi
32. Kaba Sakal Mescidi
33. Katır Hanı Mescidi (Katırcı Hanı Mescidi) (Aynulhayat Mescidi)
34. Kanlı Mescid
35. Karanlık Mescid (Şeyh Muhyüddin Kocavi Mescidi)
36. Kara Mustafa Paşa Mescidi
37. Kız Ahmed Efendi Tekkesi Mescidi
38. Karaki Mescidi (Karaki Hüseyin Ağa Mescidi) (Karakedi Mescidi) (Kara Kadi Mescidi)
39. Kazancı Mescidi (Kazgani Sadi Mescidi)
40. Karagümrük Mescidi (Mesih Paşa Camii)
41. Kara Mehmed Paşa Camii
42. Kaptan İbrahim Paşa Camii
43. Kasab İlyas Camii

Künye Bilgileri

Camilerimiz Ansiklopedisi (1. Cilt)
Ayvansaraylı Hafız Hüseyin
Hazırlayan İhsan Erzi
Tercüman Yayınları, Tercüman Gazetesi ve Türkiye Vakıflar Bankası Ortak Yayını
Türü: Tarih, İslam ve Kültür, Mimari, E-kitap indir, E-kitap oku
Yayın Tarihi:1987
248 Sayfa
ISBN:

 
Camilerimiz Ansiklopedisi 1
E-kitap okumak için tıklayın