Botanik (Hücre, Doku ve Organlar)

İçindekiler
 
Faredeki akyuvar hücresinin yapısı
Buğday bitkisi sapındaki bir hücrenin yapısı
Epistylis’in yapısı
Bakteri yapısı
Hücre şekilleri
Hücrenin büyüklüğü
Hücrenin kimyasal yapısı
Proteinler
Amino asitler
Nükleik asitler
DNA
RNA
Karbonhidratlar
Yağlar
Kristaller
Renk maddeleri
Alkaloidler
Sitoplazma ve organelleri
Plazma zarı
Hyaloplazma
Hyaloplazma’nın kimyasal yapısı
Glikoz 6 fosfatın metabolik yolu
Glikoz
Glikojen sentezi
Hareketlerin oluşumu
Endoplazmik retikulum
Ribozom
Golgi cihazı
Lizozom
Mitokondri
Solunum zinciri
Doymuş yağ asitlerinin oksidasyonu
Krebs çemberi
Solunum’da son oksidasyon safhası
Plastidler
Kloroplastlar
Karotenoidler
Fotosentez
Santrozom
Çekirdek
Çekirdekçik
Kromozomlar
İdiyogram
Hücre bölünmesi
Hücre çeperi
Geçitler
Plasmodesma
Doku
Meristem doku
Bölünmez doku
Parankima dokusu
Koruyucu doku
Tüyler
Mantar doku
Destek doku
İletim dokusu
İletim demetleri ve çeşitleri
salgı dokusu
Organ bilimi
Vejetatif organlar
Kök
Kök metamorfozları
Kökün anatomik yapısı
Kökün primer yapısı
Monokotiledon kök yapısı
Kökün sekonder yapısı
Gövde
Dallanma şekilleri
Gövde metamorfozları
Gövde anatomisi
Gövdenin primer yapısı
Monotkotiledon gövdesi
Gövdenin sekonder yapısı
Yaprak
Yaprak morfolojisi
Yaprağın anatomik yapısı
Yaprak metamorfozları
Üreme
Eşemsiz üreme
Eşemli üreme
Vejatatif üreme
Özel üreme tipleri
Döl almaşı
Angiosperm çiçeğinin genel yapısı
Çiçeklerde eşeylik
Çiçek dairelerinin dizilişi
Çiçek simterisi
Teorik çiçek, çiçek diyagramı, çiçek formülü
Androkeum
Ginekeum
Plasentalanma
Ovaryum durumları
Tohum taslakları
Angiospermlerde döllenme
Çiçek durumları
Meyve
Bileşik ve yalancı meyveler
Tohum
Kısaltmalar
Mikroskop büyültmelerinde logaritmik ölçek
Araştırma alanları
Büyüklük birimleri
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Botanik (Hücre, Doku ve Organlar)
Prof.Dr. Yıldırım Akman
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Eğitim, Biyoloji, E-kitap indir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 1980
271 Sayfa
 
 
 
Botanik (Hücre, Doku ve Organlar)
E-kitap indirmek için tıklayın