Borçların İfasında İhtirazi Kayıt

Borcun asıl sona erme nedeninin ifa olduğu gözönüne alındığında, bağlı (fer’i) borçların da asıl borcun sona ermesi ile birlikte sona erip ermeyeceğinin bilinmesi son derece önemlidir. Yazar bu çalışmasında, borçların ifası nedeniyle gündeme gelen ihtirazi kayıt ileri sürülmesine ilişkin ilkeyi ortaya çıkışı, anlamı, koşulları, şekli ve sonuçları açısından güncel Yargıtay kararlarından örnekler getirmek suretiyle incelemiştir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu “ihtirazi kayıt” yerine “çekince” terimini kullanmıştır. İlkenin uygulamadaki yoğunluğu bağlamında sıkça karşılaşılan örneğin eserin teslimi, ceza koşulu ve faiz ile iş hukuku, kira hukuku ve taşıma hukuku bakımından çıkan uyuşmazlıklar kitapta ayrı ayrı ele alınmıştır. Öte yandan hangi alacak ya da ifa hallerinde ihtirazi kayıt (çekince) ileri sürülmesinin zorunlu olmadığı da incelenmiş; her konu yönünden Yargıtay kararlarından örnekler gösterilmiştir. Kitap, uygulamacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Borçların İfa Edilmesi
  • Çekince İleri Sürülmesi
  • Çekince İleri Sürülmesine İlişkin Uygulama Alanları
  • Çekince İleri Sürme Külfeti Dışında Tutulan Alanlar
  • Çekince İleri Sürüldüğünün İspatı

KÜNYE BİLGİLERİ

Borçların İfasında İhtirazi Kayıt
Doç. Dr. Halil Yılmaz
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2015/02
Türü: Borçlar Hukuku
350 Sayfa
1. Hamur 16×24 cm
ISBN: 9789750231957

Bir Cevap Yazın