Borçlar Hukuku Genel Hükümler

Türk Borçlar Kanunu’na göre güncellenip genişletilen ve 4. baskısı gerçekleşen Eserde; önceki kanuna göre kapsamlı değişiklikler yapılmasının yanında önceki kanunda hiç bulunmayan “ısmarlanmayan şeyin gönderilmesi”, “genel işlem şartları”, “genel tehlike sorumluluğu”, “ibra”, “aşırı ifa güçlüğü”, “borca katılma”, “sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma” gibi düzenlemelerin de eklendiği görülmektedir. Kitabın güncellenmesi sırasında kitabın sistematiği ve yapısı korunarak öğretideki yeni eserlere, özellikle yeni hukuksal kurumlara ilişkin çalışmalara atıf yapılmış, Yargıtay kararlarına değinilmiş ve bazı hukuksal konuları hukuk fakültesi öğrencilerinin anlamasını kolaylaştırmak amacıyla şemalarla açıklama yöntemi sürdürülerek yeni şemalar eklenmiştir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Temel Kavramlar
– Hukuki İşlemlerden Doğan Borçlar
– Haksız Fiilden ve Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar
– Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi, Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri ve Özel Durumlar
– Borçların Hükümleri ve Sona Ermeleri

KÜNYE BİLGİLERİ

Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Prof. Dr. Ali Naim İnan, Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Ekim 2014
Türü: Hukuk, Borçlar Hukuku
677 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 3070 7

Bir Cevap Yazın