Biyokimya

Biyokimya
E-kitap okumak için tıklayın

 
 
 
İçindekiler
 
Karbonhidratların sınıflandırılması
Monosakkaritler
Asimetrik C atomu
Stereoizomerizm
Spesifik çevirme derecesi
Glukozun alfa ve beta şekilleri
Mutarotasyon
Ozazonlar teşkili
Alkalilerin şekerler üzerine olan etkileri
Asitlerin şekerler üzerine olan etkileri
Monosakkaritlerin redükleyici özellikleri
Fermantasyon
Şekerlerin indirgenme ürünleri
Şekerlerin oksidasyon ürünleri
Amino şekerler
Deoksi şekerler
Disakkaritler
Polisakkaritler
Homopolisakkaritler
Heteropolisakkaritler
Karbonhidratların metabolizması
Glikojenezis
Glikojenolizis
Karaciğerde glikojenolizis
Kaslarda glikojenolizis
Glikojen depolama bozuklukları
Glikolizis
Embden Meyerhof glikolitik yolu
Piruvatın fosfoenolpiruvata dönüşmesi için gerekli olan reaksiyonlar
Piruvik asidin Asetil-ko-enzim A’ya oksitlenmesi
Aerobik glikolizis
Glukoz oksidasyonunda enerji hesabı
Pentoz fosfat yolu ile glikolizis
Glukoz dışındaki hekzosların metabolizması
Hormonların Karbonhidrat Metabolizması üzerine etkileri
Karbonhidrat Metabolizması bozuklukları
İnsülin çeşitleri
Glukoz Tolerans testi
Lipidler ve tanımı
Lipidlerin sınıflandırılması
Yağ Asitleri
Esansiyel Yağ Asitleri
Yağ asitlerinin fiziki – kimyasal özellikleri
Triaçilgliseroller
Yağ asitlerinin gliserolden başka alkollerle yaptıkları esterler
Yağ asitlerinin fosforikasit bileşikleri
Yağ asitlerinin sfingozin ile yaptığı bileşikler
Terpenler
Steroidler
Lipidler ve hücresel zarlar
Lipidlerin metabolizması
Yağ asitlerinin oksidasyonu
Ketogenezis ve ketozis
Lipidlerin Biyosentezi
Triaçil glisorellerin sentezi
Fosfolipidlerin sentezi
Sfingolipidlerin biyosentezleri
Kolestrolün biyosentezi
Karaciğer ve lipid metabolizması
Hormonların lipid metabolizması üzerine etkisi
Lipid metabolizması bozuklukları
Amino asitler sınıflandırılması
Amino asitlerin özellikleri
İzoelektrik nokta
Amino asitlerin bazı kimyasal reaksiyonları
Amino asitlerin peptid bağı yapmaları
Amino asitlerinin renk reaksiyonları
Proteinlerin yapısı
Proteinlerin sınıflandırılması
Basit proteinler
Bileşik proteinler
Proteinlerin bazı fizikokimyasal özellikleri
Bazı önemli Protein türleri
Kan serumu Proteinleri
Hemoglobin
Proteinlerin metabolizması
Ürenin teşekkülü
Amino asitlerin ayrı ayrı metabolizmaları
Nükleoproteinler ve nükleik asitler
Nükleoprotein ve nükleik asitlerin metabolizmaları
Pürin ve primidinlerin biyosentezleri
Nükleit asit ve proteinlerin biyosentezi
RNA Çeşitleri
Proteinlerin biyosentezi
Protein sentezinin düzenlenmesi
Protein sentezinin inhibisyonu
Hormonların protein sentezine etkisi
Vitaminlerin tanımı ve sınıflandırılması
Suda çözünen vitaminler
Tiamin
Riboflavin
Niyasin
Pridoksin
Biotin
Pantotenik asit
P-amino benzoik asit
Folik asit
Siyanokobalamin
Lipoik asit
Askorbik asit
Vitamin etkisi yapan diğer maddeler
Yağda çözünen vitaminler
A vitaminleri
D vitaminleri
E vitaminleri
K vitaminleri
Ubikinon ve plastokinon
Enzimin tanımı ve yapısı
Enzimatik aktivitenin inhibisyonu
Enzimlerin sınıflandırılması
Enzim aktivitesinin ölçülmesi
Substrat konsantrasyonunun rolü
Michaelis Menten teorisi
Enzimatik aktivitede pH’ın rolü
Isının enzimatik aktivitedeki rolü
Enzimatik reaksiyonların düzenlenmesi
Allosterik enzimler
Önemli Ko enzimler ve görevleri
Enzimolojiden tıp alanında yararlanılması
Hormonların etki şekli
Hormon reseptör sistemi
Hipofiz hormonları ve hipofizin düzenleyici etkisi altında bulunan hormonlar
Hipofiz ön lop hormonları
Adrenokortiklotropik hormon
Tirotropik hormon
Folikülü stimüle eden hormon
Luteinizi eden hormon
Prolaktin
Growth hormon
Hipofiz arka lop hormonları
Antidiüretik hormonun etki şekli
Oksitosin
Hipofiz arka lop hormonları
Tiroid hormonları
Kalsitonin
Parathormon
İnsülün
Glukagon
Steroid hormonlar
Adrenal hormonlar
Seks hormonları
Erkek seks hormonları
Dişi seks hormonları
Korpus Luteum hormonu
Relaksin
Plasenta hormonları
Bazı doku hormonları
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Biyokimya
Gazanfer Bingöl
Ankara Üniversitesi Yayınları
Türü: Eğitim, E-kitap oku, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 1978
390 Sayfa
 
 
 
Biyokimya
E-kitap okumak için tıklayın