Bilişim Terimleri Sözlüğü / İngilizce-Türkçe

Temel Alınan Standartlar

Bu sözlük ISO/IEC 2382 standard serisi temel alınarak hazırlanmıştır. Sözlükte bilgisayar yazılımı ve donanımı, veri işleme, bilgisayar ağları, elektrik ve elektronik mühendisliği gibi alanlardaki terimler yer almaktadır.

Terimlerin Düzenlenişi

Sözlükte terimler alfabetik olarak düzenlenmiştir. Her bir terimin değişik alanlardaki farklı anlamlarını belirtmek üzere terim ile birlikte terimin yer aldığı standardın numarası ve terim numarası verilmiştir. Terimin İngilizce orijinal adı koyu olarak, Türkçe karşılığı italik ve terimin yer aldığı standardın numarası ve terimin bu standarddaki madde numarası köşeli parantez içinde verilmiştir. Bu bilgilerden sonra da terim açıklaması yer almaktadır.

Terim birden fazla teknoloji ya da bilim dalında farklı anlam taşıyorsa, kullanım alanı terimin açıklamasından önce (bilgisayar ağlarında) örneğinde olduğu gibi parantez içerisinde verilmiştir.

Terim Betimleyiciler

Terimin isim, sıfat, fiil gibi farklı özelliklerini belirtmek için terimin açıklamasından önce parantez içerisinde kısaltmalar kullanılmıştır. Kullanılan kısaltmalar aşağıda verilmiştir.

(i.) İsim,
(f.) Fiil,
(s.) Sıfat.

Şekiller

Orijinal standardda terimlerin açıklamalarını pekiştirmek için şekillere ve çizelgelere yer verilmiştir. Bu sözlük çalışmasında da aynı şekil ve çizelgeler yer almaktadır. Her bir terim ile ilgili açıklamada ilişkili şeklin numarası verilmiştir.

Şekil numaraları, şeklin yer aldığı standard bölümünü de belirtecek şekilde düzenlenmiştir. Örneğin 2382-1 numaraları standardda yer alan birinci şekil, sözlükte Şekil 1.1, 2382-16
TSE Bilişim Sözlüğü Kullanım Kılavuzu numaraları standardda yer alan üçüncü şekil sözlükte Şekil 16.3 şekil numarası ile
verilmiştir. Sayfa düzeninde oluşabilecek karışıklıkları önlemek amacıyla tüm
şekiller sözlükte terim açıklamalarından sonra EK-A olarak toplu halde verilmiştir.

İngilizce Türkçe Terim Listesi

Sözlüğün sonunda EK-B Olarak İngilizce Türkçe terim listesi verilmiştir.

Türkçe İngilizce Terim Listesi

Sözlüğün sonunda EK-C olarak Türkçe İngilizce terim listesi verilmiştir.

Kısaltmalar

Kısaltmalar EK-D olarak verilmiştir.

Standart Numaralarına Göre Gruplanmış Liste

TS ISO/IEC 2382 standard serisinde bulunan ve konulara göre gruplanmış İngilizce terim listesi EK-E olarak verilmiştir.

Künye Bilgileri

Bilişim Terimleri Sözlüğü / İngilizce-Türkçe
Dr. Ali Arifoğlu, Dr. Mehmet Demirer, Gökhan Şengül, Osman Öz, TSE Bilgi Teknolojileri ve İletişim İhtisas Grubu
TSE Yayınları, Türk Standartları Enstitüsü Yayınları
Türü: Bilgisayar, Başvuru Kaynakları, Sözlük, Eğitim, , E-kitap indir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2006
517 Sayfa
ISBN: 975-19-3836-8

Bilişim Terimleri Sözlüğü / İngilizce-Türkçe
E-Kitap okumak için tıklayın