Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Mevzuatı

Derlemede ağırlıklı olarak kamu hukukuna ilişkin düzenlemelere; Özellikle her düzenlemeye değil, normlar hiyerarşisinde daha üstte olan ve sık kullanılan mevzuata yer verilmiştir. 02.12. 2014 tarih ve 6572 Sayılı yasa ile CMK’da Bilişim Hukukunu da ilgilendiren önemli değişiklikler yapılmıştır. Kitap içinde yer alan mevzuat 08.12.2014 tarihi itibariyle en güncel metinleri içermektedir. – Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi – TCK- CMK – FSEK (İlgili Maddeler) – İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun – Elektronik Haberleşme Kanunu – Basın Kanunu – 5187 Sayılı Kanuna Ek ve Değişiklik Getiren Mevzuatın veya Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilen Hükümlerin Yürürlüğe Giriş Tarihini Gösterir Liste – Elektronik İmza Kanunu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu – CMK’da Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik – Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği – Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik – Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik – İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik – İnternet Alan Adları Yönetmeliği – İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik – Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik – Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik – Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik – Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi
– Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Hakkındaki 95–46–EC Sayı ve 24 Ekim 1995 Tarihli Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Direktifi
– Türk Ceza Kanunu
– Ceza Muhakemesi Kanunu
– Elektronik İmza Kanunu
– 5651 Sayılı İnternet Kanunu
– Elektronik Haberleşme Kanunu
– Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi Açıklayıcı Metin
 
 
 
KÜNYE BİLGİLERİ

Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Mevzuatı
Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Ocak 2015
Türü: Bilişim Hukuku
655 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 13×19 cm
ISBN: 975 02 3138 4

Bir Cevap Yazın