İçindekiler

* Özgeçmiş
* Özet
* Abstract
* Önsöz
* Kısaltmalar
* Nehcî, Hayatı, Eserleri Ve Edebi Kişiliği
* Nehcî Dedenin Hayatı
* Nehcî’nin Eserleri
* Divan
* Tuhfetü’s-Sâlikîn ve Hediyyetü’l-Mütereşşidîn
* Nehcî’nin Edebî Kişiliği
* Kaynaklara Göre Nehcî’nin Edebî Kişiliği
* Nehcî’nin Kendi Şiir ve Şairliği ile ilgili Değerlendirmeleri
* Şiirinin Anlam ve Söz Yönünden İncelenmesi
* Tenkitli Metin
* Metin Yazımında İzlenen Yol
* Nüsha Tavsifleri
* Divan Nüshaları
* Nüshaların Değerlendirilmesi
* Divan Metni
* Kasâ’id
* Musammatlar
* Gazeliyyât
* Rubâ’iyyât
* Lugaz-I Nagz
* Mu’ammiyât
* Ferd
* Sonuç
* Kaynakça
* Dizin

Künye Bilgileri

Xvıı. Yüzyıl Şairi
Besnili Nehcî Dede ve Divanı
Şair: Nehcî
Hazırlayan: Üzeyir Aslan
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Yayın Tarihi: 2012
281 Sayfa
Türü: Edebiyat, Eski Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı, E-kitap oku, E-kitap indir, Tüm E-kitaplar
ISBN: 9789751736376

Besnili Nehcî Dede ve Divanı
E-kitap okumak için tıklayın

Edebiyat Kitaplığı tarafından yayınlandı