Belediyelerde Hizmet Sunumunda Süreç Yönetimi

Bu kitap belediyelerdeki iş akış şemalarını bütüncül bir bakış açısıyla stratejik yönetimin bir unsuru olarak ele almış ve mali yerelleşme bağlamında geniş teorik açıklamalarla sunmuştur. Aynı zamanda iş akış şemalarının nasıl hazırlanacağına dair pratik bilgiler ve yorumlu örneklerle herhangi bir belediye birimi çalışanının kendi iş akış şemalarını hazırlayabilecek düzeyde bilgi edinmesine de imkan tanımıştır.

2009 yılından bu yana Afyonkarahisar Belediye Başkan Danışmanlığı görevini yürüten yazar, birçok belediye ve il özel idaresi çalışanına stratejik yönetim ve belediye mevzuatı konusunda eğitim vermek üzere görev almıştır. Araştırmaları esnasında gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok sayıda belediyeye inceleme ziyaretleri gerçekleştirmiştir. İki yerel seçim sürecinde aktif görev alan yazar, belediyenin stratejik planının hazırlanmasında ve projelerin tasarlanmasında çeşitli illerden adaylara da teknik destek sağlamıştır.

Kitap, belediye hizmetlerinin vatandaşlara daha şeffaf ve hızlı sunulmasına ve hizmet süreçlerinin iyileştirebilmesi konusunda bilgi edinmek isteyen kişi ve kuruluşlara konu hakkında detaylı bilgiler vermektedir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

 • Süreç Yönetimi ve İş Akış Şemaları
 • Süreç Unsurları ve Özellikleri
 • İş Akış Şemaları ve Şemalarının Çıkarılması
 • Belediyelerde Stratejik Yönetimin Bileşeni Olarak Süreç Yönetimi ve İş Akış Şemaları
 • Hizmette Yerelleşmenin Ekonomi Politiği
 • Stratejik Yönetim Açısından Belediye Hizmetlerine Kısa Bir Bakış
 • Strateji ve Stratejik Yönetim Kavramı
 • Belediyelerde İş Akış Şemaları
 • Mali Hizmetler Birimi Açıklamalı İş Akış Şemaları
 • Diğer Belediye Hizmet Birimleri İş Akış Şemaları
 • Belediye Hizmet Süreçlerinde Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

KÜNYE BİLGİLERİ

Belediyelerde Hizmet Sunumunda Süreç Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim Çalışkan
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: 2014/04
Türü: Yerel Yönetimler
206 Sayfa
1. Hamur 16×24 cm
ISBN: 9789750228797

Bir Cevap Yazın