Bedel Tespit Esasları: Keşif – Bilirkişi İncelemesi – Bedel Tespiti

Çalışmada; konunun iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için öncelikle kamulaştırma kavramı, unsurları ve niteliği itibariyle kısaca açıklanmış, idari ve adli aşamada öngörülen yasal prosedür kısaca açıklandıktan sonra çalışmanın özünü oluşturan kamulaştırma davalarında bedel tespiti tüm yönleriyle ele alınmıştır. Bu çerçevede, bedel tespitinin önemi, bedel tespitine konu eşyanın (taşınmazın) niteliği ayırt edilmeksizin ortak yönleri ile bu bağlamda bedel tespiti yöntemleri, keşif, bilirkişi seçimi ve bunlara dair usul ve esaslar ile bedel tespitinin genel esasları açıklanmıştır. Arazi ve arsaların bedel tespiti usul ve esasları ayrı başlıklar halinde değişik yönleri itibariyle açıklandıktan sonra yapılara bedel biçme esasları, tesis edilen irtifakın kamulaştırma bedelinin tespiti esasları, kısmi kamulaştırma halinde bedel tespiti esasları ve kamulaştırma bedelinin tespitinde dikkate alınmayacak hususlar öğreti ve özellikle uygulama doğrultusunda ele alınmıştır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Keşif
– Keşfe Hazırlık İşlemleri
– Keşif Kararı
– Keşif Usulü
– Bilirkişi İncelemesi
– Bilirkişi Listelerinin Oluşturulması
– Bilirkişi Kurulunun Oluşturulması
– Bilirkişi Raporu
– Bedel Tespiti
– Öngörülen Sistemler
– Tarihsel Süreç
– Kanuni Esaslar
– Bedel Tespitinde Esas Alınacak Tarih
– Arazi – Arsa Ayırımı
– Arazilerin Bedelinin Tespiti/Arsaların Bedelinin Tespiti/Yapıların Bedelinin Tespiti/İrtifak Hakkı Bedelinin Tespiti/Kısmi Kamulaştırmada Bedel Tespiti/Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Dikkate Alınmayacak Hususlar

KÜNYE BİLGİLERİ

Bedel Tespit Esasları: Keşif – Bilirkişi İncelemesi – Bedel Tespiti
Ömer Karagöl
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Eylül 2014
Türü: Hukuk, İdare Hukuku
213 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 2996 1

Bir Cevap Yazın