Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi / 9-117-118

Değerli okuyucularımız, İstanbul Barosu ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin ortak girişimi ile 21 Mart 2014 günü, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hayri Domaniç anısına, Anonim Ortaklıklar Hukuku konusunda bir panel düzenlenmiştir. Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu, Prof. Dr. Ersin Çamoğlu, Prof. Dr. Hamdi Yasaman, Av. Mehmet Durakoğlu ve Av. Aydeniz Alisbah Tuskan’ın oturum başkanları olarak bizleri onurlandırdığı panelde, Prof. Dr. Adnan Deynekli, Prof. Dr. Ercüment Erdem, Prof. Dr. Erol Ulusoy, Prof. Dr. Ersin Çamoğlu, Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar, Prof. Dr. Mehmet Helvacı, Doç. Dr. Füsun Nomer, Yrd. Doç. Dr. Emin Cem Kâhyaoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Şahin, Dr. Engin Ergüden, Av. Doğan Kütükçü ve Av. İsmail Altay tebliğlerini sunmuşlardır. Prof. Dr. Hayri Domaniç’in, kendisiyle birlikte çalışmış öğretim üyelerinin paylaştıkları anekdotlar ile anıldığı ve yoğun ilgi gören panelde sunulan söz konusu tebliğleri Mayıs-Haziran 2014 sayımızda büyük bir zevkle dikkatinize sunuyoruz. (Önsöz’den)

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– 6102 Sayılı TTK’da Anonim Şirketin Kuruluşu, Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR
– Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketler Genel Kurulları İçin Getirdiği Yenilikler, H. Ercüment ERDEM
– Türk Hukukunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU
– Anonim Şirketlerde Azınlık Pay Sahiplerinin Şirketten Çıkarılması, Erol ULUSOY
– Borca Batık Anonim Şirketlerde İyileştirme Tedbirleri, Adnan DEYNEKLİ
– Anonim Şirkette Yönetim Kurulunun Teşkili, Emin Cem KÂHYAOĞLU
– Yönetim Kurulunun Anonim Şirketi İdare ve Temsili, Özellikle Devredilemez Görev ve Yetkileri, Mehmet HELVACI
– İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler, Füsun NOMER ERTAN
– Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Çerçevesinde Gündeme Gelen Bazı Hukuki Sorunlar, Ayşe ŞAHİN
– Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Dağıtılması ve Halka Dağıtımdan Doğan Sorumluluk, Doğan KÜTÜKÇÜ
– Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Birlikte Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim, A. Engin ERGÜDEN

KÜNYE BİLGİLERİ

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Seçkin Yayıncılık
Cilt: 9 – Sayı: 117 – 118
Yayın Tarihi: Haziran 2014
Türü: Dergiler, Hukuk
196 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 479 49 1405 5

Bir Cevap Yazın