Ayaklar Baş Olunca / Jakoben Söylevler

“Tüm Fransız terörizmi, burjuvazinin düşmanlarıyla, mutlakıyet ile, feodalizm ile ve darkafalılık ile avamca hesaplaşmaktan başka bir şey değildir.”
[K. Marks, Burjuvazi ve Karşı-Devrim]

“Paris’in varlıksız yığınları, Terör döneminde, egemenliği bir an ellerine geçirebilmiş ve böylece burjuva devrimini burjuvazinin kendine karşı zafere götürebilmiştir.”
[F. Engels, Anti-Dühring]

KÜNYE BİLGİLERİ

Ayaklar Baş Olunca / Jakoben Söylevler
Maksimilien Robespierre
Çeviren: İlhan Erman
İlkeriş Yayınları
Yayın Tarihi: Ekim 2008
Türü: Siyaset, İdeoloji
188 Sayfa
10,5×19,5 cm
ISBN: 978-605-4087-020

Bir Cevap Yazın