Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanmış olup 1950’de Roma’da imzaya açılmıştır. Başvuruların değerlendirilmesi ve işlenmesi süreçlerini iyileştirmek suretiyle Mahkemenin uzun dönemli etkinliğini sağlamak amacı ile, Sözleşme 1 Haziran 2010 tarihinde 14 No.lu Protokol ile tadil edilmiştir.

Avrupa kıtasının neredeyse tamamını oluşturan 47 devlet Avrupa Konseyine üyedir. Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile kişilerin korunmasına dair diğer temel metinleri esas alan müşterek demokratik ve hukuki ilkeler geliştirmeyi amaçlamaktadır. İkinci Dünya Savaşını takip eden dönemde kurulmuş olduğu 1949 yılından bu yana, Avrupa Konseyi uzlaşmanın simgesidir.

İçindekiler

İçindekiler
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme
Protokol
Protokol No. 4
Protokol No. 6
Protokol No. 7
Protokol No. 12
Protokol No. 13

Künye Bilgileri

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin / Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5
Avrupa Konseyi Yayınları
Türü: Hukuk, Demokrasi, İnsan Hakları, E-kitap oku, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 2010
55 Sayfa

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
E-Kitap okumak için tıklayın

Veya şu adresten ulaşabilirsiniz:

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
E-Kitap okumak için tıklayın