Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü (İngilizce – Türkçe)
E-kitap okumak için tıklayın

 
 
 
İçindekiler
 
* Sözlük
* Kısaltmalar
* Avrupa Birliğinin İdari Yapısı
* Avrupa Komisyonu Yardımcı Komiteleri
* AB Ülkeleri
* Ülkeler Listesi
* Latince Terimler
* Kaynaklar
 
 
Önsöz
 
Türkiye  Avrupa  Birliği (AB) ilişkilerinin  geldiği aşamada  AB mevzuatının  Türkçeye  çevirisinin önemi artmıştır. Esasen Türkiye’de AB Müktesebatını Türkçeye çevirme çalışmaları uzun  zamandan  beri yapılmaktadır. 27.6.2000  tarih  ve  4567  sayılı Kanunla  Genel Sekreterliğimizin  kurulmasından sonra söz konusu çalışmaların  eşgüdümü Genel Sekreterliğimizce üstlenilmiştir. Bu çerçevedeki çalışmalar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği halinde sürdürülmektedir. Çeviri çalışmalarında  karşılaşılan  sorunların başında  terminoloji sorunu  gelmektedir. Eldeki çeviriler incelendiğinde, çeşitli kurum ve kuruluşlarca yapılmış çevirilerde aynı kavramlar için farklı terimlerin kullanıldığı görülmüştür. Bu farklılıkların giderilmesi ve terminolojide birlik sağlanması amacıyla bir terminoloji sözlüğü  hazırlanması öngörülmüştür. Genel Sekreter Yardımcımız Sn. Mustafa Dönmez başkanlığında  Genel Sekreterliğimiz uzmanları Hezar Tanrısever, Bahar Uysal ve  Osman Düzel tarafından hazırlanan ve AB temel terimlerine karşılık gelen 2.600 civarında kavram içeren  “Avrupa Birliği Temel Terimler Sözlüğü”  Aralık 2003 tarihinde  yayımlanarak kamu  kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere ve kütüphanelere dağıtılmıştır. Sözlüğün elektronik versiyonu, Genel Sekreterliğimizin  Web  sayfasında yer vermek  ve  diğer sözlük  sitelerine  bağlantı sağlamak yoluyla kullanıma sunulmuştur. Bir yandan  2003  yılında  yayımlanan  sözlüğe  ilişkin  olarak  kamu  ve  özel sektörden, akademik  çevrelerden  alınan olumlu ve  yapıcı değerlendirmeler, diğer yandan sözlüğün  çevirilerde terimsel tutarlılığın ve birliğin sağlanması yönünde sağladığı yararlar, Genel Sekreterliğimizi yeni ve  daha kapsamlı bir AB terimler sözlüğü hazırlamaya yöneltmiştir. Genel Sekreterliğimiz Çeviri Eşgüdüm Birimi tarafından, Avrupa Birliği Temel Terimler Sözlüğü” esas alınarak 10.000’in üzerinde kavramın yer aldığı “Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü”  hazırlanıp  kamu  kurum ve  kuruluşlarımıza  görüşleri alınmak  üzere  gönderilmiştir. Başta Türk Dil Kurumu olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları sözlüğe büyük ilgi göstermiş ve  kendi görev alanlarına giren  konularda görüş ve  önerilerini düzeltmeleri Genel Sekreterliğimize bildirmişlerdir. Daha sonra, Genel Sekreter Yardımcımız Sn. Mustafa Dönmez başkanlığında Ankara  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Avrupa Toplulukları Ana  Bilim Dalı Başkanı Sn. Prof. Dr. Tuğrul Arat, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Sn. Prof. Dr. Ayfer Altay, Hacettepe  Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık  Ana  Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sn. Prof. Dr. Berrin Aksoy, Ankara  Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Sn. Doç Dr. Sanem Baykal ve  Avrupa  Birliği Genel Sekreterliği Çeviri Eşgüdüm Birimi Mütercimleri Burcu Bircan, Ercan Ertürk, Mustafa Çaylak ve  Yeşim Soran’dan oluşan  Komisyon, sözlük  üzerinde  altı ay boyunca özverili bir şekilde çalışarak “Avrupa Birliği Terimler Sözlüğü” nü nihai hale  getirmiştir. Uzun ve zahmetli bir sürecin sonunda sizlere sunmaktan mutluluk duyduğumuz sözlüğün AB Müktesebatının çevirilerinde bir örnekliğin ve tutarlılığın sağlanması için, sadece kamuda değil, akademik  çevrelerde, özel çeviri merkezlerinde, başka bir deyişle, AB müktesebatının  çevirisine gerek  duyulan  her yerde  yararlı olacağını umuyor ve sözlüğün  AB’ye  aday bir ülke  olarak  yerine  getirmemiz gereken  Avrupa  Müktesebatının  tümünün  Türkçeye  çevrilmesi gibi dev boyutlu  bir çalışmanın başarıyla yürütülmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
Ülkemiz ile  Avrupa  Birliği arasında  sürdürülen  müzakereler bağlamında  Türk  mevzuatının  İngilizceye  çevirisi de  gündeme  geleceğinden  ve  bu  çevirilerde  de  tutarlılığı ve  bir örnekliği sağlamak amacıyla benzer şekilde bir Türkçe -İngilizce “Avrupa Birliği Terimler Sözlüğü” de hazırlanmaktadır. Söz konusu sözlüğün mümkün olan en kısa sürede bitirilmesi amaçlanmıştır. Başta, sözlüğü  ayrıntılı bir şekilde  inceleyen  Türk  Dil Kurumu  olmak  üzere  görüş  ve  düzeltmelerini bize ileten tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelerimize ve büyük özveriyle  çalışıp, değerli katkılarını esirgemeyerek  sözlüğün nihai hale  gelmesini sağlayan  Komisyon  üyesi saygıdeğer öğretim üyelerine içten teşekkürlerimi ve saygılarımı sunmayı bir borç biliyorum.
 
M.Oğuz Demiralp
Büyükelçi
Avrupa Birliği Genel Sekreteri

 
 
 
Künye Bilgileri
 
Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü (İngilizce – Türkçe)
Glossary For The European Union (English – Turkish)
Mustafa Dönmez, Prof.Dr.Tuğrul Arat, Prof.Dr.Ayfer Altay, Prof.Dr.Berrin Aksoy, Doç.Dr.Sanem Baykal
Avrupa Birliği Bakanlığı
Türü: Avrupa Birliği, E-kitap oku, E-kitap indir
Yayın Tarihi: 2009
440 Sayfa
ISBN: 978­975­19­4468­9 
 
 
 
Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü (İngilizce – Türkçe)
E-kitap okumak için tıklayın

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir