Arkeolojik Sit Alanlarının Korunması ve Değerlendirilmesi I. Ulusal Sempozyumu

Künye Bilgileri Arkeolojik Sit Alanlarının Korunması ve Değerlendirilmesi I. Ulusal Sempozyumu T.C. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, T.C. Antalya Valiliği Türü: Arkeoloji, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 1998 72 Sayfa ISBN:   Arkeolojik Sit Alanlarının Korunması ve Değerlendirilmesi I. Ulusal Sempozyumu E-Kitap okumak için tıklayın

Dipten Gelen Parıltı: Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Cam Eserleri

Künye Bilgileri Dipten Gelen Parıltı: Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Cam Eserleri Aynur Özet Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Türü: Kültür, Müze, Tarih, Rehber, Arkeoloji, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 1998 193 Sayfa ISBN: 975-17-2075-3   Dipten Gelen Parıltı: Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Cam Eserleri E-Kitap okumak için tıklayın

Topkapı Saray Arşivi’nden 19. Yüzyıl Fotoğrafları

Künye Bilgileri Topkapı Saray Arşivi’nden 19. Yüzyıl Fotoğrafları Dr. Fahriye Bayram, Ülkü Altındağ Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Türü: Kültür, Tarih, Fotoğrafçılık, Osmanlı Tarihi, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2008 191 Sayfa ISBN: 978-975-17-3319-1   Topkapı Saray Arşivi’nden 19. Yüzyıl Fotoğrafları E-Kitap okumak için tıklayın

Kültür ve Doğa Varlıklarımız

Künye Bilgileri Kültür ve Doğa Varlıklarımız N. Gül Asatekin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türü: Kültür, Çevre-Doğa, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2004 188 Sayfa ISBN: 975-17-3133-X   Kültür ve Doğa Varlıklarımız E-Kitap okumak için tıklayın

Amisos Mozaiği

Künye Bilgileri Amisos Mozaiği Derya Şahin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türü: Kültür, Sanat, Tarih, Arkeoloji,Rehber, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2004 94 Sayfa ISBN: 975-17-3134-8   Amisos Mozaiği E-Kitap okumak için tıklayın

Turkey in World Heritage

Künye Bilgileri Turkey in World Heritage T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türü: Kültür, Müze, Tarih, Arkeoloji, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2014 42 Sayfa ISBN:   Turkey in World Heritage E-Kitap okumak için tıklayın

Dünya Mirasında Türkiye

Künye Bilgileri Dünya Mirasında Türkiye T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türü: Kültür, Müze, Tarih, Arkeoloji, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2014 42 Sayfa ISBN:   Dünya Mirasında Türkiye E-Kitap okumak için tıklayın

Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî Dîvânı

ÖZET Bu çalışmanın konusu 18.yüzyıl şairlerinden Arpaemînizâde Sâmî’nin hayatı, sanatı, eserleri ve Dîvân’ının tenkitli metninden oluşmaktadır. Edebiyatımızda en aza indiği belirtilen bir dönemde İran edebiyatı etkisinde kalarak şiirler yazmış olan Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî, klasik Türk edebiyatında etkileri 17. yüzyılda görülmeye başlayan “Sebk-i Hindî”nin temsilcilerindendir. Nedîm tarzı şiire rağbet etmemiştir.Dîvân’ında İran şairlerinden Örfî-i Şîrâzî, Şevket-i Buhârî […]

11. Kazı Sonuçları Toplantısı 2.Cilt

İçindekiler Fahri Işık, Havva Yılmaz Patara Crawford H. Greenewalt, Jr. Sardis: Archaeological Research İn 1988 Klaus Tuchelt Bericht Über Die Arbeiten Der Didyma – Grabung 1988 W. Müller Wıener 1988 Yılı Milet Çalışmaları Raporu Orhan Bingöl Magnesia Ad Meandrum 1988 Sebastiana Lagona 1988 Yılı Kyme Kazıları G. Kenneth Sams, Mary M. Voıgt Work At Gordion […]

Mânî Dîvânı

Özet XVI. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğunun hemen her sahada hükümran olduğu, bu bağlamda Dîvân şiirinin de en olgun meyvelerini verdiği bir dönemi ifade eder. Söz konusu dönem içinde başta Fuzûlî ve Bâkî olmak üzere Hayâlî Bey, Zâtî, ve Taşlıcalı Yahyâ gibi birbirinden değerli çok sayıda şair yetişmiştir. Bu şairlerden özellikle Bâkî ve Fuzûlî gibi şahsiyetler ortaya […]