Aile Eğitim Rehberi – Zihinsel Engelli Çocuklar

E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Bölüm 1. Çok Özel Bir Durum: Zihinsel Engellilik (Gizem Yıldız) • Yaşamdan Bir Kesit • Giriş • Zihin Engeli Nedir? Zihin Engelli Birey Kimdir? • Zihin Engelli Bireylerin Sınıflandırılması • Yaygınlık • Zihin Engelinin Nedenleri • Etiketleme • Zihin Engelini Nasıl Önleyebiliriz? • Pratik Öneriler • Kaynakça Bölüm 2. Zihinsel […]

Aile Eğitim Rehberi – Ruhsal Duygusal Bozukluğu Olan Çocuklar

İçindekiler Bölüm 1. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu a. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların özellikleri b. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tedavisi c. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarla iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar d. Dikkat eksikliği sorunu olan çocuklar için ailelere öneriler e. Hiperaktivite sorunu olan çocuklar için ailelere öneriler f. […]

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Projesi

E-Kitap okumak için tıklayın İçindekiler Tablolar Listesi Şekiller Ve Grafikler Listesi Önsöz Teşekkür Sunuş Özet Abstract Kısaltmalar 1. Arka Plan Önem Ve Gerekçe 2. Kavramsal Çerçeve Psiko-Sosyal Gelişim Psikososyal Gelişim Temel Güvene Karşı Güvensizlik Dönemi Özerkliğe Karşı Kuşku Ve Utanç Dönemi Girişimciliğe Karşı Suçluluk Duygusu Dönemi Çalışkanlığa (Başarıya) Karşı Yetersizlik (Aşağılık) Duygusu Dönemi Kimlik Kazanmaya […]

Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

İçindekiler Önsöz Kurullar Kongre Programı Açılış Konuşması Sunumlar Who Vision And Strategic Objectives For Mental Health Action Ledia Lazeri Occupational Therapy In Mental Health, Recovery And Well Being E. Sharon Brintnell Social Inclusion: Occupational Therapy In Mental Health Practice Samantha Shann Akıl Sağlığında Sosyal Politikalar Dr. Aylin Çiftçi Ruh Sağlığı Ve Sosyal Politikalar: Engelli Bireylere […]

Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2013-2017

İçindekiler Kısaltmalar Tanımlar Giriş Birinci Bölüm Gerekçe Mevcut Durum Eğitim Sağlık Engellilere Yönelik Hizmetler Çocuk Koruma Sistemi ve Bakım Hizmetleri Çocuk Adalet Sistemi Çocuk İşçiliği Çocuk Ve Medya Çocuk Katılımı Çocuğun Boş Zamanını Değerlendirme İmkânları Aile Ve Çalışma Hayatının Uyumu Bildirim Ve İzleme Mekanizması Hukuki Çerçeve Uluslararası Mevzuat Ulusal Mevzuat İkinci Bölüm Misyon Vizyon Temel […]

Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzu 2.0 – W3C

İçerik Giriş Wcag 2.0 Yardım Katmanları Wcag 2.0 Yardımcı Dokümanlar Wcag 2.0’daki Önemli Terimler Wcag 2.0 Yönergeleri İlke 1: Algılanabilirlik – Bilgi ve Kullanıcı Ara Yüzü Bileşenleri Kişilerin Algılayabileceği Şekilde Olmalı İlke 2: Kullanılabilirlik – Kullanıcı Ara Yüzü Bileşenleri ve Navigasyon Kullanılabilir Olmalı İlke 3: Anlaşılabilirlik – Kullanıcı Ara Yüzünün İşlemleri ve Bilgileri Anlaşılabilir Olmalı […]

Yaşlanma 2002 – Uluslararası Eylem Planı

GEBAM’ın kuruluş amaçları: 1. Yaşlanma süreci ile ilgili temel bilimsel araştırmaların yapılması, 2. Yaşlanmaya bağlı,görülme sıklığı artan tüm hastalıklar ile ilgili tanı yöntemlerinin geliştirilmesi, güncel takip, tedavi ve bakım planlarının yapılması ve uygulanması, 3. Bu hastalıklar ile ilgili epidemiyolojik araştırmaların planlanması ve uygulanması, 4. Bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel […]