Türk Sivil Havacılık Mevzuatı ve Uluslararası Uzay Hukuku Kuralları

Türk Sivil Havacılık Mevzuatı ve Uluslararası Uzay Hukuku Kuralları E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Genel İçerik Kısaltmalar Açıklama Türk, Millî ve Uluslararası, Sivil Havacılık Mevzuatı Türk Sivil Havacılık Millî Mevzuatı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve Yönetmelikleri Türk Sivil Havacılık Kanunu Fihristi Türk Sivil Havacılık Kanunu Metni Genel Uçak İşletme Yönetmeliği (Shy-6B) Sivil Havacılık Teknik Denetleme […]

Dimaşk Atabegliği (Tog – Teginliler)

Dimaşk Atabegliği (Tog – Teginliler) E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Önsöz Kısaltmalar Kaynaklar İslâmi Kaynaklar Haçlı Vekâyinâmeleri Bizans, Ermeni ve Süryani Kaynakları Diğer Kalıntılar Araştırma Eserler Giriş Dimaşk Atabegliği’nin Kurulmasından Önce Suriye Birinci Bölüm Dimaşk Atabegliği’nin Siyasî Tarihi (1104-1154) Atabeg Tog –Tegin Devri (1104-1128) Atabegliğin Kuruluşuna Kadar Tog – Tegin Tutuş’un Hizmetinde Dimaşk Melikliği’nin Kurulması […]

Borçlar Hukuku Dersleri 1. Cilt

Borçlar Hukuku Dersleri 1 E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler Giriş * Türk Hukukunda Özel Borç İlişkilerinin Düzenlenmesi * Genel Olarak * Çeşitli Sözleşme Tiplerinin Kanun Tarafından Düzenlenmesi ve Bu Düzenlenmenin Hukukî Niteliği * Çeşitli Sözleşme Tiplerinin Kanun Tarafından Düzenlenmesinin Sebepleri * Tarihi Sebepler * Hukuk Uygulamasında Kolaylık ve Açıklık Sağlama * Devletin Özel Hukuk İlişkilerine […]

Ekonomik Sistemler

İçindekiler Birinci Bölüm Ekonomik Sistemler 1- Ekonomik Sistem Kavramının Tanımı 2- Ekonomik Sistemlere Duyulan Gereksinme 3- Ekonomik Sistemlerin Doğuşu 4- Ekonomik Sistemlerin Özellikleri 5- Ekonomik Sistemlerin Siyasal Sistemlerle İlişkisi İkinci Bölüm Liberalizm Sistemi 1- Liberalizm Sisteminin Doğuşu A- Maddi Alandaki Gelişmeler 1) Deniz Keşifleri 2) Ticaret Alanındaki Gelişmeler 3) Tarım Alanındaki Gelişmeler 4) Para ve […]

Anayasa Hukuku Ders Notları

Anayasa Hukuku Ders Notları E-kitap okumak için tıklayın İçindekiler   Birinci Kitap: Klasik Anayasa Hukuk Kuramına Giriş Hukuk Kişilerin ve Kişiler arasındaki ilişkilerin türleri Kamu Yararı Kavramı Hukuk Kurallarının Kaynağı Hukukta Yöntemler Hukuk Kurallarında Derecelenme Hukuki Durumlar Ayırımın Önemi ve Yararı Anayasa Hukuku Birinci Bölüm: Devlet 1. Hürriyet ve Düzen a. Siyasi İktidar İhtiyacı b. […]

Dimaşk Atabegliği (Tog – Teginliler)

İçindekiler   Önsöz Kısaltmalar Kaynaklar a. İslami Kaynaklar b. Haçlı Vekayinameleri c. Bizans, Ermeni ve Süryani Kaynakları d. Diğer Kalıntılar Araştırma Eserler       Künye Bilgileri   Dimaşk Atabegliği (Tog – Teginliler) Coşkun Alptekin Marmara Üniversitesi Yayınları Türü: İslam Yayın Tarihi: 1985       Dimaşk Atabegliği (Tog – Teginliler) E-kitap okumak için tıklayın

Türk İş Hukukunda Sendika İşyeri Temsilciliği ve Güvencesi

Önsöz   Bu eser, yıllardır bir arada çalıştığım değerli arkadaşım Yard.Doç.Dr.Ali Rıza Okur’un İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde savunulan ve kabul edilen doktora tezidir. İşyeri sendika temsilciliği kurumunun iş yerlerinde çalışma barışının kurulmasında ve sürdürülmesindeki büyük rolü tez konusunun önemini ortaya koymaktadır. Gerçekten, işyeri sendika temsilcileri mevzuat ve toplu iş sözleşmeleri ile belirlenen görev ve yetkilerin […]

Türk Hukukunda Kollektif Ortaklıkta Ortakların Sorumluluğu

Önsöz   “Türk Hukukunda Kollektif Ortaklıkta Ortakların Sorumluluğu” adlı bu çalışmamız 1976 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisine doktora tezi olarak sunulmuştur. Tezin basımı maddi imkansızlık nedeniyle gecikmiştir. Doktora tezinin, jüriye sunulduğu şekliyle basılmasının daha yerinde olacağı kanaatiyle gecikmesine rağmen tez, öğreti ve uygulamadaki yeni gelişmeler göz önünde tutulmaksızın aynen basılmıştır. Bu vesile ile, […]

1. Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansı

Bildiri / Sunum Özetleri Algan, Ece ve Andrea Austin (ABD, Iowa Üniversitesi İletişim Çalışmaları Bölümü) “Dünyada Medya Okuryazarlığı Alanının Gelişimi: Teorik ve Pratik Yaklaşımlar” Bu çalışma günümüzde medya okuryazarlığı kavramının anlamını, Batı’daki gelişimi bağlamında incelemektedir. Ayrıca 1980’li yılların sonundan itibaren bağımsız bir akademik alan olarak önem kazanan Medya Okuryazarlığı’nın doğuş serüvenini ve bugün alanın Batı’da […]

Muhasebe Denetiminde Parasal Birim Örneklemesi Yönetimi ve Bir Uygulama

Muhasebe Denetiminde Parasal Birim Örneklemesi Yönetimi ve Bir Uygulama E-kitap okumak için tıklayın İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE DENETİMİ VE İSTATİSTİKİ ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Muhasebe Denetimi 1.1.1. Muhasebe Denetiminin Tarihsel Gelişimi 1.1.2. Muhasebe Denetiminin Tanımı 1.1.3. Muhasebe Denetiminin Türleri 1.2. Denetçi 1.2.1. Denetçinin Tanımı ve Özellikleri 1.2.2. Denetçi […]