Evde Bakım Hizmetleri ile İlgili Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Görüş ve Yaklaşımları

Künye Bilgileri Evde Bakım Hizmetleri ile İlgili Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Görüş ve Yaklaşımları Bayazıt İLHAN, Türk Tabipleri Birliği, Bülent KARAKUŞ, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Dilek ASLAN, Türk Geriatri Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Deniz DÜLGEROĞLU ERDOĞDU, Türk Tabipleri Birliği, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği, Fethiye ERDİL, Türk Geriatri Derneği, Fikret ÇALAGAN, Sağlık […]

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde 20 Temmuz 2015 Sonrası Çatışma Döneminde Sağlık Hizmetleri Hızlı Değerlendirme Araştırması

Künye Bilgileri Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde 20 Temmuz 2015 Sonrası Çatışma Döneminde Sağlık Hizmetleri Hızlı Değerlendirme Araştırması Dr. Kevser Vatansever, Dr. Feride Aksu Tanık, Dr. Şeyhmus Gökalp, Dr. Murat Civaner, DR. Eriş Bilaloğlu, Av. Ziynet Özçelik, Dr. Cavit Işık Yavuz Türk Tabipleri Birliği Yayınları Türü: Toplum, Şiddet, Sağlık, Halk Sağlığı, Sağlık Politikası, E-kitap indir, […]

Kompozit Doku Nakilleri Raporu

Künye Bilgileri Kompozit Doku Nakilleri Raporu Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Türkiye Biyoetik Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği Türk Tabipleri Birliği Yayınları Türü: Bilim, Sağlık Bilimleri, Tıp Etiği, Doku Nakli,  E-kitap indir, E-kitap […]

Merkez Efendi

Künye Bilgileri Merkez Efendi Efsun Sertoğlu Zeytinburnu Belediyesi Türü: Tıp, Tıp Tarihi, Bilim, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2007 118 Sayfa ISBN: 975-00024-3-4 Merkez Efendi E-Kitap okumak için tıklayın

Neşati Yağı: Tıbbi Yağlar Üzerine Bir Risale

Künye Bilgileri Neşati Yağı: Tıbbi Yağlar Üzerine Bir Risale Nil Sarı, Ramazan Tuğ Zeytinburnu Belediyesi Türü: Tıp, Tıp Tarihi, Bilim, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2009 208 Sayfa ISBN: 978-975-00024-5-8 Neşati Yağı: Tıbbi Yağlar Üzerine Bir Risale E-Kitap okumak için tıklayın

Kemâliyye: Erken Anadolu Türkçesi ile Yazılmış Bir Tıp Risalesi

Künye Bilgileri Kemâliyye: Erken Anadolu Türkçesi ile Yazılmış Bir Tıp Risalesi Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Zeytinburnu Belediyesi Türü: Tıp, Tıp Tarihi, Bilim, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2007 120 Sayfa ISBN: 975-00024-2-7 Kemâliyye: Erken Anadolu Türkçesi ile Yazılmış Bir Tıp Risalesi E-Kitap okumak için tıklayın

16. Yüzyıl Osmanlı Tabibi Musa Bin Hamon ve Diş Tababetine Katkısı

Künye Bilgileri 16. Yüzyıl Osmanlı Tabibi Musa Bin Hamon ve Diş Tababetine Katkısı Dr. Ahmet Zeki lzgöer Zeytinburnu Belediyesi Türü: Tıp, Diş Hekimliği, Osmanlı Tarihi, Tıp Tarihi, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2012 224 Sayfa ISBN: 978-97500024-7-2 16. Yüzyıl Osmanlı Tabibi Musa Bin Hamon ve Diş Tababetine Katkısı E-Kitap okumak için tıklayın

Bitkilerle Tedavi Sempozyumu

Künye Bilgileri Bitkilerle Tedavi Sempozyumu Murat D. Çekin, Fatoş Altuncan, Arzu Yakut, Merve Z. Tınmaz Zeytinburnu Belediyesi Türü: Tıp, Sağlık, Alternatif Tıp, Bilim, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2011 172 Sayfa ISBN: 978-97 5-00024-6-5 Bitkilerle Tedavi Sempozyumu E-Kitap okumak için tıklayın

Bitkisel Ürünler ve Sağlık

Künye Bilgileri Bitkisel Ürünler ve Sağlık Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Gelişimsel Pediatri Derneği, Sosyal Pediatri Derneği, Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Türk Tabipleri Birliği Yayınları Türü: Sağlık, Halk Sağlığı, Alternatif Tıp, Bilim, Sağlık Bilimleri, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2012 40 Sayfa Bitkisel Ürünler ve Sağlık […]

Treatment Approach Protocol For Patient Staged Hunger Strike

8Künye Bilgileri Treatment Approach Protocol For Patient Staged Hunger Strike Dr. Emel Gökmen, Dr. Zeki Gül, Dr. Nahit Acar, Diyetisyen Hülya Uzun Türk Tabipleri Birliği Yayınları Türü: Sağlık, Hukuk, Tıp Etiği, E-kitap indir, E-kitap oku Yayın Tarihi: 2012 23 Sayfa Treatment Approach Protocol For Patient Staged Hunger Strike E-Kitap okumak için tıklayın