İnsan Sonrası

“Yaşamsal materyalizmin bir kolu olan insan sonrası kuramı, insanmerkezciliğin kibrine ve insanın aşkın bir kategori olarak ‘istisna addedilmesine’ karşı çıkar. Bunun yerine, zoe’nin veya insan olmayan vasıflarıyla yaşamın üretken ve içkin kuvvetiyle ittifak içerisindedir. Bu da eleştirel düşünmeyi bir yana bırakalım, düşünmenin bile ne anlama geldiğine dair ortak anlayışımızın değişmesini gerektirir.” Batı’nın toplumsal, siyasi ve […]

Tarih Metafiziği ya da Kendilik Bilinci

Tarih Metafiziği, insanın evrendeki konumunu felsefi bir temelde incelemektir. Bu bağlamda insan olmayı gerçekleştiren yeteneklerin neler oldukları, bu yeteneklerin tarihî süreci nasıl oluş-turdukları ve yönettikleri, insanlığın bir gayesinin olup olmadığının araştırılması tarih metafiziğinin omurgasını oluşturmaktadır. Sıralanan bu sorunlar köken, süreç ve gaye bağlamları altında tartışılmaktadır. Tarih Metafiziği adlı bu çalışmada modern döneme kadar genel olarak […]

Tanrı

“Deepak Chopra; kadim Vedanta felsefesini, modern çağın pek çok gereğini karşılayan, çözümler sağlayan günümüz tıbbı ve bilimi üzerine sahip olduğu eşsiz bakış açısıyla, başarılı biçimde harmanlamış. -HUSTON SMITH, The World’s Religions’ın yazarı. “Çizgi genellikle Tanrı’dan vahiye çekilir, ama Deepak Chopra bu irkiltici kitabında bunu vahiyden Tanrı’ya doğru çekerek iki şaşırtıcı sonuca varıyor. Tek Tanrı’nın herkes […]

Zen Budizm Bir Yaşama Sanatı

Zen! İç özgürlüğe, bağımsızlığa açılan kapı… “Zen konusunda Türk okuruna sunulan bu ilk kitap yalnız Uzak Doğu gizemciliğiyle değil, ruhbilimle,eğitimle, yaratıcı düşüncenin ve sanatların her türlüsü ile, özellikle yaşama sanatıyla ilgilenenlere de bir şeyler söyleyebilir.” Nasıl güçlü adelelere sahip olmak için beden egzersizleri yapmaya, bıçağın her zaman keskin kalması için sürekli bilenmesine gerek varsa, güçlü […]

Yüz Basamak

Sufilik, Sultan’a yapılan yolculuğun ilmidir. Sufi evrenseldir. Evrenin hakikatinin berrak bir tecellisine yer açabilmek için nefsinin izlerini azaltmış, yok etmiştir. Kozmosu sarıp sarmalamış, silip öteye geçmiştir. Sufi “Allah” demiştir. Sufinin görevi başlangıçtaki sonu fark etmek,sondaki başlangıcı kabul etmek, birliğe ulaşmaktır. Zahirdeki zıtlıklar aynı görüldüğünde, an “hâl” olduğunda ve kalp doluda da boşta da sükûnetini muhafaza […]

Buda’nın Uyku Kitabı

Yapılan bir araştırmaya göre yüzde yetmiş beşimiz bir tür uyku problemi yaşıyor. Uyku problemleri, kaygı, endişe, pişmanlık, depresyon, kızgınlık ve stres gibi diğer sorunlardan ayrı düşünülemez. Bu sorunlar, biz gece yastığa başımızı koyduğumuzda aniden ortadan kaybolmazlar; uyku problemlerine dönüşürler. Uyku gerçeği çok önemlidir. Tıpkı yiyecek ve su gibi uyku da temel bir ihtiyaçtır ve bu […]

Axoy Ra Bilgelik Öğretisi

Axoy RA Öğretisi; Axoy RA’nın kendisinin bilinmekliğini istemesi ile alakalı oluşlar ve yaratılış teknolojisini Axoy RA adına beyinsel üçlü birlik mekanizması üzerinden akışa geçirilen öğretidir. Axoy RA kendi bilinmekliğini sonsuz sınırsız uzay bilinç koordinatlarında farklı farklı zamanların mekanlarında devinen bilinçler ve bilinçlere ait imkanlar üzerinden olma bazlarında varlık halini yaşarken, sonsuz sınırsızlığın içinde kum tanesi […]

İnsan Beynindeki Genetik Gizem

İnsan beyninin çok özel sırlarına ve insanın kendi yaşamıyla alakalı çok özel sırlara nasıl ulaşabileceğini kendi Tanrısalllığını kendine nasıl kazandırabileceğini bu kitapta anlatılmıştır. Beynini en iyi şekilde kullanan insan dahi beyninin en fazla yüzde onluk dilimini devreye sokabilmişken, beyninin aktivitesini yükseltmek için daha neler yapabilir? Saf farkındalık nasıl ortaya çıkar? İnsan çok derinde kalan sırlarına […]