Askeri ve Siyasi Yönleriyle Kazım Özalp

E-Kitap okumak için tıklayın

İçindekiler

Sunuş
Cemil Çiçek TBMM Başkanı
Sunuş
Prof. Dr. Teoman Özalp
Özet
İçindekiler
Önsöz
Kısaltmalar
Giriş

Birinci Bölüm
Kâzım (Fikri) Özalp’in Hayatı
Ailesi ve Yetiştiği Ortam
Çocukluk ve Gençlik Yılları
Subaylık Yılları
Kâzım Özalp’in İttihat ve Terakki’ye Katılması ve Çalışmaları
İttihat ve Terakki Örgütünün II. Meşrutiyet Ortamını Sağlaması
Meşrutiyete Karşı Tepki 31 Mart Olayı (13 Nisan 1909)
Arnavutluk İsyanı
Osmanlı’da Şapka Meselesi
Kâzım Bey’in Selanik Günleri
Balkan Savaşı
Balkan Harbinden I. Dünya Harbine Kadar Geçen Olaylar
I. Dünya Savaşı Dönemi
Millî Mücadele Başlarken Kâzım Bey’in Üstlendiği Görevler
Mondros Mütarekesi Günlerinde Gelişen Olaylar
İzmir’in İtilâf Devletlerince Yunan İşgaline Hazırlanışı
İzmir’in İşgali
İzmir’den Ayrılış
Kuva-yı Millîyenin Teşekkülü
Kuva-yı Millîyenin Yunan Ordusuyla İlk Karşılaşması
Soma Cephesinde Gelişen Olaylar
Kuva-yı Millîye Karşı İstanbul Hükümetlerinin Tavrı
Balıkesir Kongresi Çalışmaları
Yunan Kuvvetleriyle Çeşitli Cephelerde Yapılan Çarpışmalar ve Milne Hattı
Anadolu’da Doğu-Batı Birliğinin Kurulması
Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Gelişen Olaylar
Meclis-i Mebusan’a Müdahale ve İstanbul’un İşgali
İstanbul’un İşgaline Tepkiler
İngiliz Kemal Olayları ile Köprülülü Hamdi Bey ve Akbaş Cephaneliği Olayı
İzmir ve Anzavur Eylemlerinde İngiliz Kemal Olayı
Akbaş Cephaneliği Olayı
Anzavur İsyanları
II. Anzavur İsyanı ve Gâvur İmam

İkinci Bölüm
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi ve Kâzım Özalp’in Üstlendiği Görevler
Karesi Mebusluğuna Seçilmesi
Sanremo Kararları ve Yeni Yunan Saldırıları
Yeni Cephelerin Kurulması Ertuğrul Grubu
Yeni Cephe Durumu ve Gediz Muharebesi
Çerkez Ethem İsyanı
Mürettep Kolordu Komutanlığı
Yunan Genel Taarruzunda Mürettep Kolordu
Eskişehir-Kütahya Muharebelerindeki Durum
Sakarya Savaşı
Karşı Taarruz Hazırlıkları
Savaşın Kaderi Değişiyor Duatepe Taarruzu
Son Yunan Taarruzu
Sakarya’nın Sonu
Sakarya Zaferi Sonrasındaki Gelişmeler
Sakarya Muharebelerinin Genel Bir Değerlendirilmesi
Millî müdafaa vekilliği görevi
Silah Temini Çalışmaları
Taarruz Hazırlıkları
Taarruz Öncesi Bazı Siyasi Gelişmeler
Büyük Taarruz
Mütarekeden Lozan’a
Genel Değerlendirme

Üçüncü Bölüm
Kâzım Paşa’nın Cumhuriyet Döneminde Üstlendiği Görev ve Etkinlikler
Cumhuriyetin İlânı
Cumhuriyetin İlk Millî Müdafaa Vekili
Kâzım(Özalp) Paşa’nın Meclis Başkanlığı Görevi
Ali Fethi (Okyar) Hükümeti Döneminde Etkinlikleri
Şeyh Sait İsyanı
Takrir-İ Sükûn Dönemi Gelişmeleri
İzmir Suikast Girişimi
Suikast Olayında Kâzım Özalp-Rauf Orbay Yazışmaları
Yeni Alfabe ve (Q-Kü) Meselesi
Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı
Kubilay Olayı
Siyaset Yenileniyor
Kâzım Paşa’nın Etkinlikleri
Türk Dil Kurultayları ve Kâzım Paşa’nın Kurultay Reisliği
Soyadı Kanununun Kabul Edilmesi ve Kâzım Paşa’nın Özalp Soyadını Alması
Meclis Başkanlığının Son Bulması
Millî Savunma Bakanlığı’na Yeniden Atanması
Boğazlar Sorunu ve Montreux Konferansı
Hatay Sorunu
İsmet Paşa’nın Başvekillikten Ayrılması
Celal Bayar Hükümeti
Dersim Olayları
Stadyum Olayı
İsmet Paşa’nın Reisicumhur Seçilmesi
Kâzım Paşa’nın Millî Savunma Bakanlığından İstifası
Kâzım Paşa’nın Bilinmeyen Etkinlikleri
Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti
Encümen-i Daniş
Sonuç
Bibliyografya

Ekler
Aile Albümü

Künye Bilgileri

Askeri ve Siyasi Yönleriyle Kazım Özalp
Ahmet KIZILIRMAK
Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM Yayınları
Türü: Siyaset, Biyografi, Siyasal Kurumlar, E-kitap İndir, E-kitap oku
Yayın Tarihi: 2012
318 Sayfa
ISBN: ISBN: 978-605-4700-26-4

 

E-Kitap okumak için tıklayın