Askeri Ceza ve Disiplin Hukuku

Yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak görevini üstlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, söz konusu görevi sağlam bir disipline sahip olmak şartıyla yerine getirebilir. Askeri disiplin, askeri ceza ve disiplin hukukunun hükümleri ile sağlanmaktadır. Disiplin hukuku, idare hukuku biliminin altında değerlendirilmesine rağmen hürriyeti bağlayıcı yaptırımlar öngörmesinden dolayı askeri disiplin hukukunun, ceza hukuku disiplinine daha yakın olduğunu söylemek yanlış bir önerme olmayacaktır. Bu çalışma ile askeri ceza hukuku; askeri suç ve yaptırım teorileri ile birlikte ele alınmıştır. Askeri suç teorisi, genel suç teorisinden bazı noktalarda ayrılmaktadır. Çalışmada söz konusu noktalara değinilmiş, konuyu açıklayacak ölçüde genel suç teorisine yer verilmiştir. Askeri Ceza ve Disiplin Hukuku isimli bu çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran özellik, ceza hukuku öğretisinde çok fazla üzerinde çalışılmayan askeri suçlara yer vermesidir. Uygulamada sık karşılaşılan suç tipleri, Askeri Yargıtay ve sınırlı da olsa yapılan bazı akademik çalışmalar ışığında ele alınmıştır. Askeri Ceza Kanunu’na ilişkin şerhler hariç olmak üzere Askeri Ceza Hukuku Özel Hükümleri ilk kez bağımsız bir çalışma konusu yapılmıştır. TSK Disiplin Kanunu ile Askeri Ceza Kanunu’nun disipline ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmış olsa bile Askeri Ceza Hukuku’na ilişkin bir çalışmanın Askeri Disiplin Hukuku’na değinmemesi kanaatimizce büyük bir eksiklik olacaktı. Bu bakımdan, TSK Disiplin Kanunu hükümleri çerçevesinde Askeri Disiplin Hukuku ele alınmış ve açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda Askeri Ceza Hukuku’nu inceleyecek olan akademisyenlere, yargı mensuplarına, TSK’da bazı suç tiplerinin soruşturmasında Askeri Savcılık makamı ile birlikte görev yapan birlik komutanları ve askeri kurum amirlerine, TSK Disiplin Kanunu hükümlerine tabi askeri personele yol gösterici olmak hedeflenmiştir.

 

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Askeri Ceza Hukukuna Giriş
  • Askeri Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi
  • Askeri Suç Teorisi
  • Askeri Yaptırım Teorisi
  • Yargı Kararları Işığında Uygulamada Sık Karşılaşılan Askeri Suçlar
  • Askeri Disiplin Hukuku

KÜNYE BİLGİLERİ

Askeri Ceza ve Disiplin Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Olgun Değirmenci
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Kasım 2014
Türü: Ceza Hukuku, Askerlik Hukuku

480 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 975 02 3095 0

Bir Cevap Yazın