Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi / 2-4

UAÜHFD dördüncü sayısında, üçü hakem incelemesinden geçmiş ve birisi İngilizce, birisi Almanca olmak üzere toplam sekiz makaleye yer verilmiştir. Diğer sayılarda olduğu gibi bu sayıda da (dört) çeviri çalışması ve güncel hukuki gelişmelere dair bölümümüz bulunmaktadır. “Kolluğun Sivil Gözetimi” konulu ilk hakemli makalede, temel hak ve özgürlüklerin zarar görmesini önlemek amacıyla kolluk yetkilerinin belirli şekillerde sınırlanabileceğine değinilmekte ve bununla bağlantılı olarak kolluk kuruluşlarının etkin bir şekilde denetimine yönelik olan kamuoyu gözetimi hakkında detaylı açıklamalar yapılmaktadır. Eser, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçkin Yavuzdoğan ve Hakim Havva Şimşek Akın tarafından kaleme alınmıştır. İkinci hakem incelemesinden geçen makale, 28.06.2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında getirilen (idari yargıda istinaf gibi) birtakım köklü değişiklikleri ele almaktadır. Eser, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde idare hukuku alanında çalışmalarını sürdüren Arş. Gör. Mehmet Fatih Gürkan’a aittir. Fakültemizde görev yapan Arş. Gör. Kerem Öz, Prof. Dr. Savaş Bozbel danışmanlığında titiz ve detaylı bir çalışma hazırladı. Eserde, küçüklerin hukuki işlem yapma şartları, yapamayacakları işlemler ve tacir sıfatını kazanma sorunu, Türk ve Alman hukuk sistemleriyle karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Anadolu Üniversitesi İİBF Dekanı olan değerli hocam Prof. Dr. Recai Dönmez ve asistanlığını yürüten Arş. Gör. Özge Mutlu Kaya, mali hukuk alanında bir makaleyle dördüncü sayıya katkı sağlıyorlar. Eser, ülkemizde detaylı tartışma zemini bulamayan ve 20. yüzyılda Schumpeter’in ortaya attığı vergi devleti kavramını, doğuşunu ve gelişimini incelemektedir…(Önsöz’den)
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
– Kolluğun Sivil Gözetimi, Seçkin YAVUZDOĞAN – Havva ŞİMŞEK AKIN/6545 Sayılı Kanun Kapsamında İdari Yargıda Yapılan Değişiklikler, Mehmet Fatih GÜRKAN/Türk – Alman Hukukunda Küçüğün Bir Meslek veya Sanatı Kendi Başına Yürütmesi ve Bu Durumun Hukuki İşlem Ehliyeti Üzerindeki Etkileri, Kerem ÖZ/Vergi Devleti Kavramı ve Tarihsel Temelleri, Recai DÖNMEZ – Özge MUTLU KAYA/Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un Mülkiyet Hakkı Açısından Değerlendirilmesi, Korkut KANADOĞLU/Jürilerin Karmaşık Dolandırıcılık Davaları ile Hassas Davalarda Yargı Yetkisizliği: Yürütme Erki Tarafından Geliştirilen Bir Mit, Nazim ZİYADOV/Banka Teminat Mektubu – Hukuki Niteliği ve Çeşitleri, Damla G. SONGUR – Çiğdem CEYLAN/Die Auslegung von allgemeinen Geschäftsbedingungen, Burcu USLU/Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin Avro ve Diğer Dövizlerin Kalpazanlığa Karşı Ceza Hukukuyla Korunması ve Konsey’in 200–383–JHA Sayılı Çerçeve Kararı’nın Külliyen Değiştirilmesine Dair 15 Mayıs 2014 Tarihli 2014–62–AB, Sayılı Direktifi, Çeviren: Bengü ÖZ/İsviçre Federal Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi’nin Taşınmaz Rehini Konusunda Verdiği İki Kararın Tercümesi, Çeviren: A. Göktuğ KAYA/Almanya’daki Türk Vatandaşlarının Aile Birleşimi için Almanca Dil Yeterliliği Aranması Topluluk Hukukuna Aykırıdır Avrupa Adalet Divanı’nın 10 Temmuz 2014 Tarihli Doğan Kararı, Çeviren: Ahmet Mert DUYGUN/Cep Telefonunun Şarj Edilmesi Suretiyle Elektrik Enerjisinden Yararlanma Suçu, Dominik BRODOWSKI – Çeviren: M. Yiğit BEZCİ

KÜNYE BİLGİLERİ

Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi / 2-4
Cilt 2: Sayı: 1
Seçkin Yayıncılık
Yayın Tarihi: Aralık 2014
Türü: Dergi, Hukuk Dergileri
272 Sayfa
1. Hamur Karton Kapak 16×24 cm
ISBN: 772 13 1412 7

Bir Cevap Yazın