Anket

Araştırma yöntemleri içinde, içerdiği bilgiler nedeni ile “Anket” önemli bir konu olmakla birlikte, ülkemizdeki kullanımı son yıllarda önemli ölçüde artmıştır.

Kitap, anket ve türleri hakkında genel bir bilgi verdikten sonra, anket sorularının hazırlanması, örneklem seçimi ve verilerin toplanması gibi aşamaları örnekler yardımıyla ayrıntılı olarak ele almış, ayrıca toplanan verilerin istatistiksel olarak yorumlanması aşamasında hangi test tekniğinin kullanılması gerektiği konusunda da açıklayıcı bilgiler vermektedir.

Kitap,  yüksek lisans ve doktora eğitiminde tez aşamasına gelmiş öğrencilere yönelik olarak hazırlanmışsa da, anket çalışması yürüten herkesin başvurabileceği kaynak bir eser niteliğindedir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Anket
  • Anket Hazırlama
  • Örnekleme
  • Ölçme
  • Veri Analizi
  • Uygun Test Seçimi
  • Veri Türü
  • Örneklem Büyüklüğü
  • Bağımlı ve Bağımsız Değişken
  • Ölçme Dereceleri

KÜNYE BİLGİLERİ

Anket
Dr. Mehmet Akalın
Yayın Tarihi: 2015/03
Türü: Araştırma Yöntemleri
167 Sayfa
1. Hamur 13×19 cm
ISBN: 9789750232343

Bir Cevap Yazın