Anayasa Hukuku Ders Notları
E-kitap okumak için tıklayın

İçindekiler
 
Birinci Kitap:
Klasik Anayasa Hukuk Kuramına Giriş
Hukuk
Kişilerin ve Kişiler arasındaki ilişkilerin türleri
Kamu Yararı Kavramı
Hukuk Kurallarının Kaynağı
Hukukta Yöntemler
Hukuk Kurallarında Derecelenme
Hukuki Durumlar
Ayırımın Önemi ve Yararı
Anayasa Hukuku
Birinci Bölüm: Devlet
1. Hürriyet ve Düzen
a. Siyasi İktidar İhtiyacı
b. Siyasi İktidar Çeşitleri
* Şahsi İktidar
* Müesseseleşmiş İktidar
Müessese Kavramı
2. Devletin Oluşmasını Kolaylaştıran Şartlar
a. Ülke
b. Milli Topluluk- Millet
* Millet
* Millet ve İktidar
c. İktidarı Kabullenme
3. Devlet İçinde İktidarın Statüsü
4. Devlet Şekilleri
İkinci Bölüm: Anayasa
1. Anayasa Şekilleri
2. Anayasanın İç Yapısı
3. Anayasanın Üstünlüğü
Üçüncü Bölüm: Hükümet Şekilleri
1. Egemenlik Meselesi
2. Kuvvetler Ayrımı Meselesi
İkinci Kitap:
Türk Anayasa Hukukuna Giriş
1. Başlangıç
2. Genel Esaslar
3. Temel Haklar ve Ödevler
4. Cumhuriyetin Temel Organları
1. Yasama Organı
a. Kuruluşu
* Seçimlerin İlkeleri
* Seçim Sistemi
* Seçim Düzeni
* Seçimlerin Başlıca Unsurları: Siyasi Partiler
b. TBMM Üyelerinin (Milletvekillerinin) Hukuku Statüsü
* Görevleri
* Yetkileri
* Hakları
c. TBMM’nin Görev Ve Yetkileri
* Kanun Koyma
* Kararlar Alma
* Denetim
* TBMM’nin Çalışma Düzeni
2. Yürütme Organı
a. Cumhurbaşkanı
* Nitelikleri
* Seçimi
* Görgü ve Yetkileri
b. Bakanlar Kurulu
* Bakanlar Kurulunun Oluşması
* Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri
 
 
 
Künye Bilgileri
 
Anayasa Hukuku Ders Notları
Yıldızhan Yayla
Marmara Üniversitesi Yayınları
Türü: Hukuk, Anayasa Hukuku
Yayın Tarihi: 1985
 
 
 
Anayasa Hukuku Ders Notları
E-kitap okumak için tıklayın